Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zágrábi


Zágrábi Imre, Emericus de Zagrabia, OP (15. sz.): szerzetes. – 1476: Rómába ment, és engedélyt kapott, hogy kv-re, ruhára stb. alamizsnát gyűjtsön, majd Páduában teol. hallg. 1478: Páduában studens theol. honoris. 1479: a r. generálisa Budára rendelte magister studentiumnak. 1480: kv-kereskedéssel foglalkozott. Engedélyt kapott, hogy Velencéből nyomtatott kv-eket hozzon és eladjon. 1481: a generális megengedte, hogy Petrus Niger: Clipeus Thomistarumát árusítsa. A csázmai konvent tatarozására és építkezésére gyűjtött. 1490: a r. generálisa megerősítette a szlavóniai vikárius határozatát, amely szerint Imre frátert fölmentették zágrábi priori tisztéből, de a rtart. bármely konventjében tartózkodhatott, és csak a rfőn. joghatósága alá tartozott. Rövidesen szlavóniai vicarius, és a generális utasította a provinciálist, hogy a zágrábi konvent fráterei szolgáltassanak neki igazságot a vele szemben elkövetett igazságtalanságokért. 1497: a generális megbízásából András pécsi és Ambrus pesti priorokkal a budai konvent visitatora. V.S.

Harsányi 1938:248.