🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zách
következő 🡲

Zách Felicián (†Visegrád, 1330. ápr. 17.): Karancsság (Nógrád vm. ) földesura. – Csák Máté pártjához tartozott, de idővel Károly Róbert kir. (ur. 1308–42) hűségére tért. ~ leányának, Klára udvarhölgynek a kirné testvére, a 20 éves Kázmér hg. által a kirné közreműködésével történt meggyaláztatását megbosszulandó, Visegrádon az alvárosban a kir. ebédlőbe rohant, Erzsébet kirné jobb keze 4 ujját kardjával leszelte s a kir-t karján megsebesítette. A kirné asztalnoka, Cselényi János a vérengzőt csákánnyal földre terítette, s a testőrök összevagdalták. ~ feje Budára küldetett, más testrészei más városok kapuira tűzettek ki. Klára levágott orral, ajkakkal és kézujjakkal (mindegyik kezén a hüvelyk hagyatott meg) lóra kötve hordoztatott meg a városban, a bakók kényszerítvén őt kiáltani: „a királyhoz hűtelen így veszi bérét”. ~ egyetlen fiát szolgájával együtt lófarkon halálra hurcolták, másik leányát, Sebét, Kopay úr hitvesét a lévai vár előtt lefejezték, férje börtönben veszett, fiait a keresztes lovagok tengeri szigetre szállították. – V. 15: az orsz. világi rendű előkelőiből alakult bíróság ítéletet mondott ~nak Károly kir. és Erzsébet kirné ellen elkövetett merénylete felett. A bírák a nádor, a vajda, a szlavóniai és a macsói bán, az országbíró, a kir. és kirné tárnoka, a főasztalnok és a főlovászmester, a székelyek ispánja, 13 vm. főispán és 2 boszniai ispán voltak. A ítélet: 1. ~ nemzetségét a 3. ízig bezárólag kegyetlen halálra, 2. leányait, nővéreit és ezek gyermekeit fejvételre, 3. a nemzetség tagjait a 3. ízen túl örökös szolgaságra s egyszersmind ezeket mind jószágvesztésre ítélte. 88

Kerékgyártó 1882:20, 244. – Pór Antal: ~ pöre. Uo., 1900. (Klny. Századok) – Pallas XVI:1103. (s.v. Záh)