🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > votív mise
következő 🡲

votív mise, missa votiva: a napi officiumtól eltérő, különleges célra bemutatott szentmise. – I. Már Tertullianus és Szt Ciprián említi az elhunytakért a halálozás évford-ján bemutatott szentmiseáldozatot. A ~k kifejlődését nagyban elősegítette az, hogy bennük a különféle testi és lelki szükségleteknek megfelelő könyörgések vannak. Voltak időszakok, amikor semmi nem korlátozta a ~k mondását, még vasárnap és nagy ünnepeken is mondhatták. A →trienti zsinat után a Direktórium szabályozza a ~k mondását, ill. jelzi, hogy mely napokon nincs akadálya ilyen miseszöveg mondásának. A →II. Vatikáni zsinatig a hét napjaira ajánlott ~k: hétfőn a Szentháromság, kedden az angyalok, szerdán az apostolok, csütörtökön a Szentlélek v. az Oltáriszentség, pénteken a Szentkereszt v. Jézus szenvedésének, szombaton Szűz Mária 4 fajta votív miséje. – II. A II. Vatikáni Zsinat után a liturgia egyik alapszabálya, hogy a zsolozsma és a szentmise szövegeinek egy adott napon meg kell felelniük egymásnak. Ezért a misekönyv saját antifónákat, könyörgéseket és olvasmányokat ad a vasárnapokra, az Úr Krisztus, Szűz Mária és a szentek ünnepeire és emléknapjaira. A hétköznapokon azonban lehetőség nyílik arra, hogy a zsolozsmától eltérő, különleges helyzeteket megszentelő szövegekkel mutassuk be a szentmisét. – A hatályos törvények szerint a 2002-ben kiadott Római Misekönyv 4 csoportban közli e szabadon válaszható miseszövegeket: 1. Szentségek és szentelmények kiszolgáltatásának miséi, rituális misék: kereszteléskor, bérmáláskor, betegek kenete kiszolgáltatásakor, püspök-, pap- és diákonusszenteléskor, házasságkötéskor (nászmise), apát és apátnő megáldásakor, szerzetesi fogadalomtételkor, lektor- és akolitusavatáskor, templom- és oltárszenteléskor. – 2. Különféle szükségletekben mondható misék: a) Az anyaszentegyházért: Az egész Egyházért, a pápáért, a püspökért, pápa- és püspökválasztáskor, zsinatért, papokért, a pap önmagáért, az egyházi szolgálatban lévőkért, papi hivatásokért, szerzetesekért, szerzetesi hivatásokért, a világi hívőkért,  a keresztények egységéért, az evangélium terjedéséért, az üldözést szenvedőkért, lelkigyakorlat alkalmával. – b) Közügyekért: a hazáért, az állami vezetőkért, nemzetközi tanácskozás résztvevőiért, az államfőért, a népek fejlődéséért, a békéért, a kiengesztelődésért, háború idején. – c) Különféle nyilvános alkalmakkor: az év kezdetén, a munka megszenteléséért, vetés idején, betakarítás idején, éhínség idején, menekültekért, fogságban szenvedőkért, börtönben lévőkért, betegekért, haldoklókért, földrengés idején, esőért, jó időért, vihar idején, bármilyen szükségben, hálaadásul. – d) Különleges szándékokra: a bűnök bocsánatáért, a szeretetért, az egyetértésért, a családokért, családtagokért, bántalmazóinkért, a jó halál kegyelméért. – 3. Megemlékező, votív misék: a Szentháromságról, a Szent Keresztről, az Oltáriszentségről, Jézus Szent Nevéről, Jézus drága Véréről, Jézus szentséges Szívéről, a Szentlélekről, a Boldogságos Szűz Máriáról, a Szent Angyalokról, Szent Józsefről, a Szent Apostolokról, Szent Péterről, Szent Pálról, az összes Szentekről. – 4. Gyászmisék. **

Missale Romanum 2002. Általános rendelkezések 8. fejezet.