Magyar Katolikus Lexikon > V > visegrádi kongresszus


visegrádi kongresszus, visegrádi királytalálkozó: 1. 1335. nov.: I. Károly Róbert m. kir., III. (Nagy) Kázmér lengy. kir. (1333–70) és (Luxemburgi) János cseh kir. (1310–46) Visegrádon tartott tanácskozása. A cseh kir. kíséretében jelen volt Károly morva őrgr., a későbbi cseh kir. és ném–róm. cs. Megjelent még több hg., s megjelentek a →Német Lovagrend követei. János cseh kir. lemondott a lengy. kir. c-ről és lengy. trónigényéről, Kázmér lemondott Sziléziáról és 20.000 márka ezüst fizetésére kötelezte magát, mely összeg kifizetésére aztán I. Károly Róbert vállalt kötelezettséget. Pomeránia birtokának vitás kérdésében a Ném. Lovagr. a cseh kir-t, a lengyel kir. pedig a m. kir-t kérte föl békebírónak. Bécs árumegállító joga következményeinek enyhítése céljából új keresk. utakat nyitottak Cseho-on keresztül a ném. városok felé, azonkívül Brünn–Buda, Brünn–Kassa, Krakkó–Kassa között. A 3 kir. szöv-et kötött egymással és Wittelbach Henrik bajor hg-gel, melynek célja a Habsburgok hatalmának visszaszorítása volt. – 2. 1991: a m–csehszl.–lengy. kormányfő találkozója, melyen összehangolták az eu. gazd. és pol. intézményekbe való együttes bekerülésük taktikáját. B.A.

Miskolczy István: Mo. az Anjouk korában. Bp., 1923. – Hóman–Szekfű II:75. – Bertényi Iván: Mo. az Anjouk korában. Bp., 1987.