🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > világosság rózsafüzére
következő 🡲

világosság rózsafüzére: II. János Pál pápának a hagyományos, örvendetes, fájdalmas és dicsőséges →rózsafüzérhez adott kiegészítése 2002 októberében. Elfogadását a pápa személyeknek is, közösségeknek is szabad választására bízta. – Titkai: 1. Aki a Jordán vizében Jánosnál megkeresztelkedett. 2. Aki a vizet borrá változtatta. 3. Aki a mennyek országát meghirdette. 4. Aki a Tábor hegyén isteni dicsőségét megmutatta. 5. Aki az Eucharisztiában nekünk ajándékozta magát. – A p. a 2002-es évet a Rózsafüzér évének nyilvánítva írta: „Krisztus életének sok titka közül a rózsafüzér, abban a formában, ahogyan állandósult az egyh. tekintély által jóváhagyott ált. gyakorlatban, csak néhányat említ. E válogatást az az alapgondolat határozta meg, hogy a 150 Üdvözlégy a 150 zsoltárnak felel meg. Úgy látom azonban, hogy a rózsafüzér krisztologikus jellegének erősítésére alkalmas volna egy kiegészítés, mely a Krisztus keresztsége és szenvedése közötti nyilvános működés idejének titkait foglalja magában. E titkokban Krisztus személyének, mint Isten végső kinyilatkoztatójának fontos tulajdonságait szemléljük. Ugyanis ő az, akit a Jordánnál történt keresztségkor az Atya szeretett Fiának nevez, aki meghirdeti az Ország eljövetelét, tetteivel tanúskodik róla, kihirdeti törvényeit. A nyilvános működés idején Krisztus misztériuma sajátos módon mint a világosság misztériuma mutatkozik meg: „amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak” (Jn 9,5). – Annak érdekében, hogy a rózsafüzért még inkább „az evangélium összefoglalásának” nevezhessük, nagyon megfelelő, hogy – miután megemlékeztünk Krisztus megtestesüléséről és rejtett életéről (az öröm titkai), s mielőtt szenvedésének kínjait (a fájdalom titkai) és a föltámadás győzelmét (a dicsőség titkai) szemlélnénk – elmélkedésünk kiterjedjen nyilvános működésének néhány nagyon fontos mozzanatára is (a világosság titkai). Ez az új titkokkal való kiegészítés – teljesen tiszteletben tartva az eddigi hagyományos módot – azt szeretné elérni, hogy a keresztény lelkiségben megújítsa a figyelmet a rózsafüzér iránt, mint ami valóban bevezet Krisztus szívének mélységeibe, az öröm és a világosság, a fájdalom és a dicsőség mélységébe.” **

II. János Pál pápa: Rosarium Virginis Mariae. Apostoli levél a szent rózsafüzérről. Ford. Diós István. Bp., 2002.