🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > világnap
következő 🡲

világnap, ifjúsági: a katolikus ifjúság világméretű találkozója pápai kezdeményezésre. – Ifjúsági világtalálkozót, Jamboree-t először Angliában 1920: a →cserkészet szervezett (→Gödöllői Cserkész Világtalálkozó). A II. vh. után a szoc. tábor másolta a VIT-tel (Világ Ifjúsági Találkozó). – II. János Pál pápa 1984. IV. 15., Virágvasárnap, Rómában, a Szt Péter-téren a Megváltás Szentéve alkalmával találkozott a fiatalokkal, húsvétvasárnap átadta a nekik Keresztet. 1985. III. 31., Virágvasárnap az Ifjúság Nemzetközi Éve alkalmával találkozott velük, ap. levelet intézett a világ ifj-ához, XII. 20: meghirdette a ~ kezdeményezését: az 1. évben egyhm-énként előkészítő találkozóra, a 2. évben valamely világvárosban gyűljenek össze a megadott téma jegyében. – ~ok: I. 1986. III. 23., Virágvasárnap, egyhm. Téma: „Legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek.” (1Pét 3,15) – II. 1987. IV. 11–12: nemzetk., Argentina, Buenos Aires. Téma: „Mi megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk (1Jn 4,16). III. 1988. III. 27., Virágvasárnap, egyhm. Téma: „Tegyétek meg, ammit csak mond nektek” (Jn 2,5). – IV. 1989. VIII. 15–20: nemzetk., Spo., Santiago de Compostela. Téma: „Én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6). – V. 1990. IV. 8., Virágvasárnap, egyhm. Téma: „Én vagyok a szólózó ti a szőlővesszők” (Jn 15,5). – VI. 1991. VIII. 10–15: nemzetk., Lengyo., Czestochowa. Téma: „A fiúság lelkét kaptátok” (Róm 8,15) – VII. 1992. IV. 12., Virágvasárnap, egyhm. Téma: „Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot” (Mk 16,15). – VIII. 1993. VIII. 10–5. nemzetk., USA, Denver. Téma: „Én azért jöttem, hogy életük legyen és egyrer bőségesebben legyen.” (Jn 10,10) – IX. 1994. III. 27., Virágvasárnap, egyhm. Téma: „Miként az Atya küldött engem, úgy küldelek én is titeket.” (Jn 20,21). – X. 1995. I. 10–15: nemzetk., Fülöp-szgk., Manila. Téma: „Miként az Atya küldött engem, úgy küldelek én is titeket.” (Jn 20,21). – XI. 1996. III. 31., Virágvasárnap, egyhm. Téma: „Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak!” (Jn 6,68). – XII. 1997. VIII. 19–24: nemzetk., Fro., Páris. Téma: „Mester hol laksz? – Jöjjetek és lássátok!” (Jn 1,38-39)XIII. 1998. IV. 5., Virágvasárnap, egyhm. Téma: „A Szentlélek megtanít majd titeket mindenre.” (Jn 14,26). – XIV. 1999. III. 28., Virágvasárnap, egyhm. Téma: „Az Atya szeret titeket” (Jn 16,27). – XV. 2000. VIII. 15–20: nemzetk., Róma. Téma: „Az Ige testté lett és közöttünk lakozott” (Jn 1,14). – XVI. 2001. ápr. 8., Virágvasárnap, egyhm. Téma: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét minden nap és kövessen engem. ” (Lk 9,23) – XVII. 2002. VII. 23–28, nemzetk., Kanada, Torontó. Téma: „Ti vagytok a föld sója... Ti vagytok a világ világossága. " (Mt 5, 13-14)XVIII. 2003. IV. 13., Virágvasárnap, egyhm. Téma:"Íme a te Anyád!" (Jn 19,27) – XIX. 2004. IV. 4., Virágvasárnap, egyhm. Téma: „Látni akarjuk Jézust! " (Jn 12,21) – XX. 1005. VIII. 16–21, nemzetk.,No., Köln. Téma: „Eljöttünk, hogy imádjuk őt! (Mt 2,2) – XXI. 2006. IV. 9,, Virágvasárnap, egyhm. Téma: „A te igéd lámpás a lépteimnek, világosság az én ösvényemen” (Zsolt 119,105). – XXII. 2007. IV. 8,, Virágvasárnap, egyhm. Téma: "Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egynmást" (Jn 13,34) – XXIII. 2008. VII. 15–20: Ausztrália, Sydney. Téma:"Megkapjátok a reátok leszálló Szentlélek erejét és tanúim lesztek." (ApCsel 1,8). – XXIV. 2009. IV. 5. Virágvasárnap, egyhm. Téma: „Az élő Istenbe vetettük reményünket” (1Tim 4,10). – XXV. 2010. III. 28. Virágvasárnap, egyhm. Téma: „Jó Mester, mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet?” (Mk 10,17.) – II. János Pál részt vett a VI, VIII, X, XII. ~on; XVI. Benedek p. a XX és XXIII. ~on. **

Parati semper ap. levél. Bp., 1985. – A kölni ~. Bp., 2005. – A sydnei ~. Bp., 2008.