🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > vesztfáliai béke
következő 🡲

vesztfáliai béke, 1648: a →harmincéves háborút (1618–48) bezáró béke. – Miután III. Ferdinánd már 1641: megkötötte a hamburgi előzetes békét, a fr-k a birod. kat. követekkel Münsterben, a svédek a prot-okkal Osnabrückben tárgyaltak, s 1648. X. 24: létrejött ~. – Ennek értelmében: a) No. lemondott Fro. javára Metz, Toul, Verdun és Breisach városokról, Elzászról, Sundgauról és Hagenauról, Philippsburgba fr. őrség került; b) Svédo. hadikárpótláson kívül megkapta Előpomerániát, Rügen-szg-ét, Brémát és Verdent; c) Brandenburg, Hessen-Kassel, Mecklenburg és Braunschweig egyh. birtokokat kapott jutalmul, melyeket e célra szekularizáltak (a kif. itt fordul elő először a tört-ben); d) V. Frigyes fia, Károly Lajos visszakapta Alsó-Pfalzot és a VIII. választói széket; e) Bajoro. megkapta Felső-Pfalzot és a VII. választói széket. – Vallási ügyekben a ~ szentesítette az →augsburgi vallásbékét és az egyenlőséget a kat-ok és a prot-ok között; a kálvinisták mint ref-ok egyenrangúak lettek a lutheránusokkal; a közhivatalokban egyenlő számban kellett alkalmazni a kat-okat és prot-okat; a birod. gyűléseken a kat-ok a mainzi érs. eln-e alatt a Corpus Catholicorumban, a prot-ok külön a szász választó eln-ével a Corpus Evangelicorumban tárgyalnak. Határozatot csak a két fél megegyzésével lehet hozni (ez a birod. gyűlések teljes sikertelenségét okozta). – A ~ben elhatározták, hogy az alattvalók vallását a fejed-ek határozzák meg, de az 1624 előtti állapothoz nem nyúlhatnak hozzá. A cs. kijelentette, hogy ezt a pontot Sziléziát kivéve nem tartja magára nézve kötelezőnek, Württemberg, Baden és Pfalz számára pedig az 1618. évet jelölték meg határévként. A fejed-ek pénzt verhetnek, katonaságot tarthatnak, de a birod. ellen külső hatalommal nem szövetkezhetnek. – A ~t a háborúzásba belefáradt és békére vágyó III. Ferdinánd cs. a pápa, X. Ince (ur. 1644–55) tiltakozása ellenére fogadta el. A ~ a kat-oknak lényeges veszteségeket okozott, a ném. prot. fejed-ek szinte minden céljukat elérték. Ezáltal állandósult a kat-ok és a prot-k közötti szakadás, elveszett a német birod. egysége, s Fro. lett Eu. nagyhatalma. **

KL IV: 492.