🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > veszprémi székeskáptalan
következő 🡲

veszprémi székeskáptalan, Szt Mihály arkangyal tiszteletére szentelt: I. Tört. A →veszprémi püspökség alapítását követően hamarosan létrejött a →veszprémi székesegyház kanonoki közössége. A knk-okat Guden 1079: készült adománylevelében, testületüket, a ~t 1181: említik először. 1181–: hiteleshely, pecsétet 1207–: képén Szt Mihály, a szegyh. védőszentje. 1240 e. a ~ knk-ja lett a szegyh-i, szentendrei (1330 k. budai), fehérvári, zalai, somogyi és segesdi főesp., alkalmanként a felsőörsi és a hántai prépost is. A szegyh. főesperes 1350 tájától egy személyben a →veszprémvári Mindenszentek társaskáptalan prépostja. – A kk. végén a ~nak 36 knk-ja volt, tekintélyes tizedjövedelemmel és birtokállománnyal. Kk. végi kódexe részletesen tájékoztat a befolyt jövedelmekről és szétosztásukról. A ~ 1417-es  pp-választási jegyzőkv-e megmaradt. 1276: Csák Péter nádor hadai tetemes kárt okoztak a szegyh. kvtárának és a →veszprémi székesegyházi iskolának. A Zsigmond-kortól kezdve a szegyh. kincseinek és könyveinek több jegyzéke megmaradt. A 15. sz. második feléből könyvkölcsönzési bejegyzések tanúskodnak a könyvtár használatáról. A ~ egyik legvirágzóbb korszaka Mátyás kir. és a Jagellók korára esett. →Vetési László humanista nagyprépost verseket írt, s Mátyás kir. nevében IV. Sixtus p. előtt 1475: beszédet mondott, mely Rómában nyomtatásban is megjelent; Nágocsi Gáspár knk kánonjogi kódexet készített. Amikor 1552: a török elfoglalta a veszprémi várat, a kápt. tagjai közül Rezi Gál örsi prépost, Pesti Albert fehérvári főesperes, Zákányi István és Paksi Balázs knk-ok kard élén lelték halálukat s velük együtt elveszett a ~ pecsétje is, melyet ők őriztek. Mámai Péter knk-ot foglyul ejtették, a börtönben halt meg. Szepetneki Gáspár vikárius és Bükkaljai Gál rabszolgaságra jutottak, ahonnan később megszabadultak. A többi knk az országban szétszóródott, mindenki oda menekült, ahol életét menthette; közülük egyik sem érhette meg a ~ visszaállítását. – Sennyey István pp. (1628–30) hosszas szünet után visszaállította a ~t és beiktatta Kapossy János nagyprép-ot, aki a pp. jelenlétében iktatta be Cserhovics István hántai prép-ot, Szentimrei Márton zalai főesp-t, Acsády Benedek és Erdős István knk-okat. Az új ~ 1635: már meg is kezdte hiteleshelyi működését. A stallumok számát Széchenyi György (1648–58) 7-re emelte, a 6 stallumot be is töltötte. A hetediket Biró Márton pp. töltötte be, a 8. stallumot 1778: Mária Terézia kirnő létesítette, 1779: a hántai prépságot a szegyh-i főesp-séggel egyesítette, knk-ja a kisprépost. Rosos Pál Sándor (1808–09) pp-sége kezdetén már 12 tagú a ~. – A barokk kori veszprémi vár épületeinek jelentős része a ~ tagjainak nevéhez fűződik. Biró Márton 1733: építtette a knk-i házat. Nagyprép-sága első évében (1741) elkészült a préposti lak. 1751: Dubniczay István, 1769–75 között Dravecz Márk József, 1772: Tejfalusi János György valósította meg knk-i otthont építő terveit. 1778: készült el nemeskéri Kiss Pál nagyprépost kitartó gondoskodásának köszönhetően a Fellner Jakab által tervezett aggpapok háza. – Az 1930-as években a 12. stallumot nem töltötték be, javadalmát sztszéki engedéllyel a szem. fenntartására fordították. – A ~ 12 tagja 2009: nagyprép., olvasó, éneklő, őr-knk, hántai prépost, és 7 knk. – II. Tagjai. 1. prépostok, majd nagyprépostok: 1131–41 András, 1166–68 k.: Fulcerius, 1178: T. veszprémi prépost, 1181: Kerubin, 1207: Chempo, 1210–12: Tamás, 1214: István, Marcell fia, 1222–26: Bertalan, 1226–30: János, 1232–39: Kázmér, 1239–53: Henrik, 1257–71: Favus, 1273–86: Pál, Miklós fia, 1288–98: Andronicus, 1298–1308: István, 1311: János, 1312–23: Pósa, 1324–43: János, 1353–60: Péter, László fia, 1367–82: János, 1386–88: László, 1394–95: Ludovicus de Flisco, 1399–1412: Rakolupi Bereck, 1412: Koruskai János, 1413–16: Péter, Pál fia, 1416–38: Liptói Miklós, 1438: Vencel, 1440–48: Debrentei Tamás, 1440: Szentvidi Bálint, 1443–48: Tatai Bálint, 1446–55: Emődi Pál, 1461–62: Nagyváti György, 1465–66: Somi László, 1469–73: Kornis Mihály, 1473–1475: Vetési László, 1481–82 Ladislaus de Bozkovicz, 1488–1501: Orosz Péter, 1501–28: Orosz Zsigmond, 1630–35: Kapossy János, 1635–38: Sobry Márton, 1638–56: Gorup Ferenc Gábor, 1656–60: Gallovich István Alajos, 1660–84: Szakonyi János, 1684–86: Kuzmich Péter Ferenc, 1687–90: nagymihályi Nagymihály Ferenc, 1694–96: felső és alsósurányi Sigray János, 1696–1710: Kecskeméty Mihály, 1711–40: Zádory Mihály András, 1740–1745: padányi Biró Márton, 1745–56: balásfai Orosz Pál, 1756–60: Lenthy István, 1760–97: nemeskéri Kiss Pál, 1797–1801: zalalövői Csapody Lajos, 1801–10: Zsolnai Dávid, 1811–23: nedeci Nedeczky Károly, 1824–25: farádi Kiss Ferenc, 1830–1849: küllei Külley János, 1850–54: nagy és kisbarkóczi Smodiss János, 1854: nemeskéri Kéry János, 1857–76: Markl Ignác, 1877–85: bezerédi Bezerédj Miklós, 1886–87: nyírlaki Tarányi Ferenc, 1888–98: villei Pribék István József, 1898–1905: Kemenes Ferenc, 1906–09: Palotay Ferenc, 1909–11: Jánosi Gusztáv, 1911–21: Rédey Gyula, 1922–35: Kránitz Kálmán, 1935–42: Káuzli Dezső, 1942–45: Simon György, 1945–69: Hoss József, 1970–79: Beőthy István, 1980–83: Pfeiffer János, 1983–93: Hegyi János, 1995–: Gyűrű Géza. – 2. olvasókanonokok: 1214: Gordinus, 1222–40: János, 1243–60: Róbert, 1261–62: Fábián, 1263–65: Pál, 1268–71: Bogyiszló, 1273: Kozma, 1274–1302: Hermann, 1304–20: Domokos, 1320: Pál, 1328–31: Bereck, 1334–35: Pál, 1336–37: Miklós, 1345 k.: Sebestyén, 1346 e.– 68 e.: Bereck, Zalai János fia, 1341–69: János, András fia, 1369–70: András, Morombai György fia, 1374–81: Demeter, 1384–1417: György, 1417–29: Sári György, 1430–39: Novai Péter, 1448–66: Kecskeméti Tamás, 1469–72: Csepeli Benedek, 1472–1515: Gyulai Balázs, 1516–28: Petri Miklós, 1528–32: Ládi Demeter, 1534–44: Szentkirályszabadjai Albert, 1636–38: nápolyi Mariani Péter, 1639–48: Szalay János, 1648–56: Gallovich István Alajos, 1658–81: Kardos Gergely, 1684–86: Simonides Mihály, 1691–1701: Csanaki Mihály, 1703–04: Jambrikovics Pál Péter, 1713–25: Nagy Ferenc, 1726–35: potyondi és csáfordi Potyondi Lászó, 1736–42: Szabady János, 1742–55: Pöstényi Mihály, 1755–56: Lenthy István, 1756–58: Szentimrei Ferenc, 1758–79: Dravecz Márk József, 1779–1801: Zsolnai Dávid, 1803–08: szentkirályszabadjai Rosos Pál Sándor, 1808–11: nedeci Nedeczky Károly, 1811–22: Hornyik János, 1822–25: farádi Kiss Ferenc, 1832–42: Kolossváry Sándor, 1843–49: nagy és kisbarkóczi Smodiss János, 1849–51: Ruszek József, 1852–53: nemeskéri Kéry János, 1854–77: bezerédi Bezerédj Miklós, 1877–85: nyírlaki Tarányi Ferenc, 1886–87: villei Pribék István József, 1888–96: vizeki Tallián Lázár Ferenc, 1896–97: Kemenes Ferenc, 1898–1906: Palotay Ferenc, 1906–08: Jánosi Gusztáv, 1909–11: Fejérvári József, 1911–19: Néger Ágoston, 1920–21: Kránitz Kálmán, 1922–27: Rada István, 1927–34: Káuzli Dezső, 1935–41: Simon György, 1942–45: Bécsy Márton, 1946–49: Engelhardt Ferenc, 1970–79: Langmár Lipót, 1980–85: megyesi Schwartz Róbert, 1986–87: Egyed Lajos, 1988–95: Fonyódi Vilmos, 1996–: Földvári Imre. – 3. éneklőkanonokok: 1181: Emisardus, 1192: Iaio, 1207–10: Mihály, 1214–30: Salamon, 1232–39: János, 1239–40: Lőrinc, 1243–56: Simon, 1257–61: Ladomér, 1262–84: Pál, 1288–1316: Péter, 1317–18: Mihály, 1320: Bereck, 1320: Márk, 1328: Péter, 1330: Pál, 1334–46: Márk, 1347–49: Sebestyén, 1350: János, 1353–58: Sebestyén, 1361–72: Miklós, 1372: Imre, 1377–94: Koltai György, 1395–1418: Gergely, 1424–27: János, Ölvedi Demeter fia, 1429–30: Fehérvári Péter, 1435–36: Hédervári László, 1443–53: Szentkirályszabadi Tamás, 1457: Karosi Péter, 1461–82: Csákvári Péter, 1484–90: Mileji Tamás, 1494–99: Gyümölcsényi Elek, 1500 k.: Péter, 1507–08: Aranyosi István, 1510–13: Nágocsi Gáspár, 1516: Statileo Miklós, 1518–20: Szepesi Bálint, 1538 e.: Mihálovics János, 1538–44: Horváth András, 1639: Szentimrei Márton, 1641: acsádi Acsády Benedek, 1642–51: Francisci János, 1658–64: Ivánchich Gergely, 1665–67: Farkas István, 1670–85: Kun István László, 1694–97: Homolya Tamás, 1718–19: Albert István, 1726–35: Szabady János, 1736–40: padányi Biró Márton, 1740–41: Pöstényi Mihály, 1742–63: Dubniczay István, 1763–77: séllei Nagy Ignác, 1777: Horváth Pál, 1777: Grubánovics Zsigmond, 1778–79: Zsolnai Dávid, 1780–82: Tejfalusi János György, 1782–96: zalalövői Csapody Lajos, 1797–1801: Katona József, 1801–08: Nagy Ferenc, 1808–11: Hornyik János, 1811–21: farádi Kiss Ferenc, 1824–30: Babics András, 1832–37: Balassa Béla, 1838–43: nagy és kisbarkóczi Smodiss János, 1843–44: ásványi Balassa Gábor, 1844–48: Szalay Imre, 1850–54: Laszkallner Antal, 1854: Hosszú Márton, 1857–66: Korizmics Antal, 1866–70: Koroncz László, 1870–77: nyírlaki Tarányi Ferenc, 1879–85: villei Pribék István József, 1886–87: vizeki Tallián Lázár Ferenc, 1888–95: Kemenes Ferenc, 1897–98: Palotay Ferenc, 1898–1902: vépi Vogronics Antal, 1902–05: Jánosi Gusztáv, 1909–10: Rédey Gyula, 1911: Néger Ágoston, 1911–19: Kránitz Kálmán, 1919–21: Rada István, 1922–26: Káuzli Dezső, 1928–34: Simon György, 1935–36: Csiszárik János, 1936–41: Bécsy Márton, 1942–43: Radványi Viktor, 1943–44: Hoss József, 1945: Engelhardt Ferenc, 1945–70: Beőthy István, 1970–79: megyesi Schwartz Róbert, 1980–82: Hegyi János, 1983–84: Sebestyén József, 1984–86: Egyed Lajos, 1986–87: Fonyódi Vilmos, 1988–96: Baróti János, 1996–98: Huchthausen Lajos, 2001–04: Kőgl Lénárd, 2009: Párkányi József. – 4. őrkanonokok: 1181: Pongrác, 1192: Egyed, 1207–10: Miklós, 1214–40: Mátyás, 1243–69: János, 1269–76: Rugas, 1277–79: Andronicus, 1282–1304: Lőrinc, 1304–18: Egyed, 1337–42: István, 1343: János, 1348: István, 1358: János, 1358–80: Mihály, Gyula fia, 1381–94: István, 1395–1411: Csuzi László, 1415–35: Nyitrai János, 1435–37: Szentvidi Bálint, 1439: Gál, 1448–72: Újfalusi Gál, 1472–74: Csepeli Benedek, 1474: Vetési György, 1484: Újhelyi János, 1484: Polyáni (Somodori) János, 1486–94: Kenesei János, 1494–95: Miletinci János, 1495–1505: Polyáni (Somodori) János másodízben, 1505–09: Egresi Péter, 1509–14: Bederfalvi Balázs, 1514–30: Iulianus de Merlinis, 1533: Körmendi Balázs, 1550–56: Hegyfalvi Pál, 1630–40: acsádi Acsády Benedek, 1639–55: Húsvéth Ambrus, 1658: Kardos Gergely, 1659: Ivanchich Gergely, 1660–64: Farkas István, 1667: Vincze Mihály, 1667–70: Csatári Gergely Jeromos, 1676: Névery András, 1678–80: Kelemen Péter, 1688–90: Csanaki Mihály, 1693: Jambrikovics Pál Péter, 1696–1717: Albert István, 1718–25: Körmendy Imre, 1726–28: Fabsich János Mihály, 1729–33: jerebicsi Stehenich János Mihály, 1734: Pápay János, 1736–39: Pöstényi Mihály, 1740–56: Szentimrei Ferenc, 1756–58: ákosházi Sárkány Gábor, 1759–67: Törey László, 1767–77: Horváth Pál, 1777–80: Tejfalusi János György, 1780–81: zalalövői Csapody Lajos, 1782–83: Giczei István, 1786–96: Katona József, 1799–1801: szentkirályszabadjai Rosos Pál Sándor, 1803–07: újmindszenti Kapuváry Antal, 1807–08: nedeci Nedeczky Károly, 1808–10: farádi Kiss Ferenc, 1811–23: Babics András, 1823–30: küllei Külley János, 1832–37: nagy és kisbarkóczi Smodiss János, 1838–42: bogdányi Bogdány Károly, 1843: Szalay Imre, 1844–49: Laszkallner Antal, 1852–53: bezerédi Bezerédj Miklós, 1854: Hosszú Márton, 1854–56: Markl Ignác, 1857–65: Koroncz László, 1866–69: nyírlaki Tarányi Ferenc, 1870–72: györgyfalvi Csete Antal, 1872–74: nagydamasi Bogcha Ferenc, 1875–77: villei Pribék István József, 1879–82: Németh József, 1883–85: vizeki Tallián Lázár Ferenc, 1886–87: Kemenes Ferenc, 1888–96: Palotay Ferenc, 1898–1901: Jánosi Gusztáv, 1902–06: Fejérvári József, 1906–08: Rédey Gyula, 1909–10: Néger Ágoston, 1911: Kránitz Kálmán, 1911–18: Rada István, 1920–21: Káuzli Dezső, 1922–27: Molnár Dénes, 1927: Simon György, 1934–35: Csiszárik János, 1935: Bécsy Márton, 1936–41: Radványi Viktor, 1942–43: Hoss József, 1943–45: Engelhardt Ferenc, 1946–63: Gutheil Jenő, 1968–69: Langmár Lipót, 1970–79: Pfeiffer János, 1980: Sebestyén József, 1983: Egyed Lajos, 1984–85: Fonyódi Vilmos, 1985–87: Baróti János, 1988–90: Sallai László, 1992–95: Varga Béla, 1996–2000: Kőgl Lénárd, 2001: Ekker Béla, 2009: Bizderi János. – 5. hántai prépostkanonokok: 1275–77: Tamás, 1290–1308: Pál, 1313: Tamás, 1313: Pál, 1322–23: Tamás, 1326–29: Benedek, 1333–41: Péter, 1352: Jakab, 1469: Pál, 1477–80: Csepeli Benedek, 1480: Nagyveresi István, 1511: Boldogasszonyfalvi Ferenc, 1630–39: Cserhovics István, 1639–40: gálosházi Récsey István Ferenc, 1642–49: acsádi Acsády Benedek, 1690–1704: Jambrikovics Pál Péter, 1726–35: potyondi és csáfordi Potyondi László, 1763–77: séllei Nagy Ignác, 2001: Párkányi József, 2009: Szerenka Miklós. – 6. örsi prépostkanonokok: 1290–1327: Márton, 1329: Benedek, Miklós fia, 1340–47: György, 1352–68: Kelemen, László fia, 1388–1415: Koroknay János, 1418–39: Vasvári László, 1448–49: Balázs, 1455: Verőczei Simon, 1462: János, 1463–79: Újfalusi András, 1489–96: Darányi Jakab, 1502: Rezi Péter, 1513–25: Statileo János, 1535–39: Szepesi Bálint, 1543–47: Gönczy Bertalan, 1547–48: Barthus, 1547–52: Rezi Gál, 1606: Köntös György, 1729–45: padányi Biró Márton, 1814–30: Vajky György. – 7/a. veszprémi főesperesek, kisprépostok: 1082: István, 1221: Ambrus, 1237: Favus, 1240: Péter, 1279–97: Colinus, 1311–50: Mihály, 1351–52: Dezső Péter, 1354: Mihály, 1361: Balázs, 1363–66: Péter, 1368–83: János, István fia, 1399: László, 1406: János, Csáki Balázs fia, 1410: Benedek, 1412–18: Szentgyörgyi Vince László, 1418–20: Pál, Miklós fia, 1425: Péter, 1436–48: Pál, 1453–1463: Apáti Lukács, 1464–68: Karai László, 1469: János, 1483: Váradi Pál, 1493–1532: Budai Jungher János. – 7/b. veszprémi főesperesek: 1693–95: Albert István, 1699–1700: Bocsárdy Imre, 1701–12: Nagy Ferenc, 1712–17: Körmendy Imre, 1718–25: Szabady János, 1726–28: jerebicsi Stehenich János Mihály, 1729–33: Pápay János, 1733–36: padányi Biró Márton, 1739–40: Szentimrei Ferenc, 1740–42: hőgyészi és simoni Hőgyészy Ferenc, 1742–47: Kiss István, 1747–55: Lenthy István, 1755–56: Sárkány Gábor, 1756–58: Kozorics Ferenc, 1777–82: Giczey István. – 7/c. veszprémi főesperesek, hántai prépostok: 1760–66: Horváth Pál, 1767–77: Tejfalusi János György, 1782–85: Katona József, 1786–96: szentkirályszabadjai Rosos Pál Sándor, 1797–1801: Nagy Ferenc, 1801: újmindszenti Kapuváry Antal, 1801–06: hertelendi és vindornyalaki Hertelendy Gáspár, 1807: nedeci Nedeczky Károly, 1808–11: Babics András, 1811–22: Kopácsy József, 1824–31: Lekovics János, 1832–37: bogdányi Bogdány Károly, 1838–43: ásványi Balassa Gábor, 1843: Laszkallner Antal, 1844–48: Ruszek József, 1851: bezerédi Bezerédj Miklós, 1852–53: Hosszú Márton, 1854: Markl Ignác, 1854–56: Korizmics Antal, 1857–65: nyírlaki Tarányi Ferenc, 1866–69: györgyfalvi Csete Antal, 1870–71: nagydamasi Bogcha Ferenc, 1872–73: villei Pribék István József, 1874–76: Németh József, 1877–82: vizeki Tallián Lázár Ferenc, 1883–85: Kemenes Ferenc, 1886–87: Palotay Ferenc, 1888–97: vépi Vogronics Antal, 1897–98: Devich József, 1898–1901: bessenyői Magyar János, 1901–02: Fejérvári József, 1902–05: Szalay Mihály, 1905–06: Rédey Gyula, 1906–09: Néger Ágoston, 1909–11: Kránitz Kálmán, 1911: Rada István, 1911–20: Káuzli Dezső, 1920–21: Molnár Dénes, 1921–27: Ádám Iván, 1927: Simon György, 1927–34: Csiszárik János, 1934–35: Bécsy Márton, 1935–36: Radványi Viktor, 1936–42: Hoss József, 1942–43: Engelhardt Ferenc, 1943–45: Beőthy István, 1945–46: Langmár Lipót, 1946–62: Sárközy Lajos. – 8. budai (korábban szentendrei) főesperesek: 1240: Aba, 1290–95: Rugas, 1298–1314: József, 1318–23: János, 1343–51: Wigelheim Konrád, 1351–58: Balázs, János fia, 1364: Miklós, 1370: András, 1384: Benedek, 1394: Gurin Miklós, 1409: Joannes de Marius, 1410: László, 1412: János, 1417–19: Kállói Balázs, 1419–25: Dubnicai János, 1448–54: Porch Gergely, 1467–72: Teremi Miklós, 1486–94: Mileji János, 1498–1511: Vitéz Mihály, 1521–23: Vitéz Miklós, 1734–36: Pöstényi Mihály. – 9. fehérvári főesperesek: 1210: Vilmos, 1240: Kalenda, 1305: Donát, 1307–15: János, 1318: Márton, 1323: Benedek, 1332–33: Mátyás, 1344–45: Péter, István fia, 1348: Balázs, 1352–53: Mihály, 1358–71: János, 1410–17: Domokos, 1449–52: Apáti Lukács, 1453–70: János, 1495: Kenesei János, 1495–1504: János (segédpüspök), 1505–06: Polyáni János, 1520–29: Jalsovai Péter, 1550: Pesti Albert, 1635–36: Gáffy János, 1642: Húsvéth Ambrus, 1643: Berkes Péter, 1755–58: Dravecz József. – 10. somogyi főesperesek: 1210: I. főesperes, 1230: János, 1240: Jakab, 1253: Genitus, 1265: Miklós, 1268–71: Pál, Miklós fia, 1311: István, 1326: Mátyás, 1331: Miklós, 1341–55: Miklós, János fia, 1367: Mihály, 1381: Péter, 1395–1410: János, 1412: Nagypéntek János, 1418: Pál, Miklós fia, 1418–38: Domonkos, Ötveni János fia, 1453: Zárdori György, 1464: Porch Gergely, 1487: Vetési Gergely, 1492: Körmendi László, 1498–1519: Fehérvári Borhi Balázs, 1533: Jalsovai Péter, 1556: Hegyfalvi Pál, 1653–60: Táby Mihály, 1660–69: Kun István László, 1695–98: Bocsárdy Imre, 1702–12: Ságody István, 1777–78: Zsolnai Dávid, 1778–80: Katona József, 1780–81: szentkirályszabadjai Rosos Pál Sándor, 1782–85: Nagy Ferenc, 1787–96: újmindszenti Kapuváry Antal, 1797–1801: Dervarics György, 1803: nedeci Nedeczky Károly, 1807: boldogfai Farkas Ferenc, 1808–11: küllei Külley János, 1812–22: Lekovics János, 1823–30: Horváth János, 1832: Kováts Antal, 1834–43: Laszkallner Antal, 1843–44: nemeskéri Kéry János, 1844–51: bezerédi Bezerédj Miklós, 1851: Markl Ignác, 1852–53: Korizmics Antal, 1854–56: nyírlaki Tarányi Ferenc, 1857–65: nagydamasi Bogcha Ferenc, 1866–67: Kovács Zsigmond, 1868–69: villei Pribék István József, 1870–72: Markovics János, 1872–73: Németh József, 1873–74: vizeki Tallián Lázár Ferenc, 1874–76: Kemenes Ferenc, 1877–82: Palotay Ferenc, 1883–84: Forintos István, 1885: Kisovits József, 1886: vépi Vogronics Antal, 1886–87: Devich József, 1888–95: Jánosi Gusztáv, 1896–97: bessenyői Magyar János, 1898–1900: Szabó György, 1900–01: Szalay Mihály, 1901–02: Rédey Gyula, 1902–05: Néger Ágoston, 1905–06: Kránitz Kálmán, 1906–09: Rada István, 1909–11: Káuzli Dezső, 1911: Péller Pál, 1911–18: Molnár Dénes, 1918–20: Ádám Iván, 1920–21: Simon György, 1922–27: Bécsy Márton, 1927–37: Lukcsics József, 1937–40: Vörös János, 1940–43: Beőthy István, 1943–46: Sárközy Lajos, 1946–47: Varga Béla, 1947–55: Babics Endre. – 11. segesdi főesperesek: 1240: Germanus, 1266: Máté, 1277: Simon, 1295–96: István, 1311–27: Miklós, 1335–60: Jakab, 1377: János, István fia, 1380–1403: András, 1405–13: Miklós, István fia, 1413–1454: Miklós, János fia, 1473–84: Kornis Mihály, 1486–1503: Újhelyi János, 1507–08: Bellorusso, Tomasso, 1518–29: Olai Mihály, 1556: Veszprémi Péter, 1814–15: Balassa Béla, 1815–22: Horváth János, 1822–23: Kolossváry Sándor, 1824–31: nagy és kisbarkóczi Smodiss János, 1832–33: Schnuphagen János György, 1834–41: Ruszek József, 1841–43: nemeskéri Kéry János, 1843: Tomor János, 1844–49: Szűcs István, 1851: Hajós József, 1852–53: Koroncz László, 1855–57: nagydamasi Bogcha Ferenc, 1857–58: Reperger Pál, 1862–65: villei Pribék István József, 1866–68: Markovics János, 1869: Németh József, 1870–72: vizeki Tallián Lázár Ferenc, 1872: básthi és udvardi Udvardy Ignác, 1873–74: Kemenes Ferenc, 1874–75: Polák József István, 1877–81: Kisovits József, 1883: Spránszky Ferenc, 1883–84: vépi Vogronics Antal, 1885: Devich József, 1885: Jánosi Gusztáv, 1886–87: bessenyői Magyar János, 1888–95: Fejérvári József, 1896–97: Szabó György, 1898: Rédey Gyula, 1901: Néger Ágoston, 1901–02: Kránitz Kálmán, 1902–05: Rada István, 1905–06: Újváry Ferenc, 1906–07: Káuzli Dezső, 1907–09: Péller Pál, 1909–10: Molnár Dénes, 1911: Ádám Iván, 1911–18: Simon György, 1918–19: szentkirályszabadjai Rosos István János, 1920–21: Perényi Antal, 1922–33: Csiszárik János, 1933–63: Barthos Pál. – 12. zalai főesperesek: 1240–44: Favus, 1263: Timót, 1264–1268: János, 1299–1306: Pósa, 1311: Miklós, 1320–39: Egyed, 1344–45: Sebestyén, János fia, 1364–73: Balázs, 1418: Miskolczi Tamás, 1421–39: Himházi László, 1440: Szentvidi Bálint, 1440–42: Tatai Bálint, 1448–56: Szentvidi Bálint, 1466–90: Mileji János, 1479–86: Ősi Oszvald, 1486–1510: Brassói Jakab, 1533–50: Rajki Pál, 1630–42: Szentimrei Márton, 1642: Hortenzius Fábián, 1646–48: Berkes Péter: 1652–59: Szakonyi János, 1659: Farkas István, 1662–63: Táby Mihály, 1665–66: Csatáry Gergely Jeromos, 1673–75: Névery András, 1726–28: Pápay János, 1777–80: zalalövői Csapody Lajos, 1780–82: Katona József, 1782–85: szentkirályszabadjai Rosos Pál Sándor, 1786–96: Nagy Ferenc, 1797–1801: újmindszenti Kapuváry Antal, 1801–03: egyházasbüki Dervarics György, 1807: Hornyik János, 1810–11: Kopácsy József, 1812–22: küllei Külley János, 1823: Lekovics János, 1824–31: Balassa Béla, 1832–37: ásványi Balassa Gábor, 1837–43: Szalay Imre, 1843–44: Ruszek József, 1844–47: nemeskéri Kéry János, 1851: Hosszú Márton, 1852–53: Markl Ignác, 1854–57: Koroncz László, 1857–66: györgyfalvi Csete Antal, 1866–69: nagydamasi Bogcha Ferenc, 1870–71: villei Pribék István József, 1872–73: Markovics János, 1873: Németh József, 1874–77: vizeki Tallián Lázár Ferenc, 1877–82: Kemenes Ferenc, 1883–85: Palotay Ferenc, 1886–87: vépi Vogronics Antal, 1888–95: Devich József, 1896–97: Jánosi Gusztáv, 1898–1901: Fejérvári József, 1901–02: Szalay Mihály, 1902–05: Rédey Gyula, 1905–06: Néger Ágoston, 1906–09: Kránitz Kálmán, 1909–11: Rada István, 1911: Káuzli Dezső, 1911–18: Péller Pál, 1918–20: Molnár Dénes, 1922–27: Simon György, 1927–29: Rácz Ferenc, 1929–35: Strausz Antal, 1935–42: Engelhardt Ferenc, 1942–45: Langmár Lipót, 1945–63: megyesi Schwartz Róbert. – 13. pápai főesperesek: 1808–14: Vajky György, 1815–21: Balassa Béla, 1822: Horváth János, 1823–32: Kolossváry Sándor, 1832–33: Laszkallner Antal, 1834–39: Schnuphagen János György, 1842–43: Ruszek József, 1843: bezerédi Bezerédj Miklós, 1844–48: Tomor János, 1852–53: Hajós József, 1854: Koroncz László, 1854–56: Csete Antal, 1857–65: Kovács Zsigmond, 1866–67: villei Pribék István József, 1869–70: Markovics János, 1870–72: Németh József, 1873: vizeki Tallián Lázár Ferenc, 1873–74: básthi és udvardi Udvardy Ignác, 1874: Kemenes Ferenc, 1875–77: Plosszer Ferenc, 1877–82: Forintos István, 1882–84: Kisovits József, 1885: Devich József, 1885–86: vépi Vogronics Antal, 1886–87: Jánosi Gusztáv, 1888–95: bessenyői Magyar János, 1896–97: Fejérvári József, 1898–99: Szalay Mihály, 1901: Rédey Gyula, 1901–02: Néger Ágoston, 1902–05: Kránitz Kálmán, 1905–06: Rada István, 1906–07: Újváry Ferenc, 1907–09: Káuzli Dezső, 1909–11: Péller Pál, 1911: Molnár Dénes, 1911–18: Ádám Iván, 1919–20: Simon György, 1920–22: Csiszárik János, 1922: Perényi Antal, 1922–35: Radványi Viktor, 1935–41: Serák József, 1942–45: Gutheil Jenő, 1945–47: Babics Endre. – 14. hántai prépostkanonokok: 1970–79: Hegyi János, 1980–82: György Lajos, 1982: Egyed Lajos, 1983–84: Fonyódi Vilmos, 1984–85: Baróti János, 1986–87: Sallai László, 1987–88: Angyal Vendel, 1988–95: Földvári Imre, 1996–2000: Ekker Béla, 2001–: Párkányi József. – 15. mesterkanonokok: 1082: Ondurnik, 1127–31 k.: Fila, 1152: Brigido, Hertvid, Keso, 1174–78 k.: Simon, 1181: Beatus, Cempo, Felicián, Forcudinus, Indo, Tamás, Ycius, 1198: Leussa, 1207: Péter, 1210: Filpe, Rapa, 1227: Márton, Péter, 1231: Favus, Gellért, Gergely, Péter, 1232: Achillész, Balázs, Barrabás, Chetyl, Csépány, Endre, Gergely, 1237: Simon, 1238: Sebestyén, 1245: Zlaudus, 1249: Jácint, 1251: Pál, 1266: János, Márk, 1271: Farkas, 1272: Ambrus, Lázár, 1272–81: Tamás, 1276: Lőrinc, Willermus, 1277: Veszprémi Péter mester, Veszprémi Gervasius fia, 1290: Gekminus, 1293: Ágoston, 1298: Gál, 1301: András, 1304: Jekminus, Salamon, 1304–29: Márton, 1305: Budur, 1305–17: Gallus, 1305–24: István, 1305–29 Mózes, 1307–24: András, 1308: László, 1311–35: Miklós, 1311–50: Kozma, 1312–38: Egyed, 1316 e.: Dörögdi Miklós, 1317: Bálint, 13(17): Péter, 1318: György, Kozma, Mátyás, 1320–52: Benedek, 1324: András, 1325–42: János, 1326–43: Pál, 1333–47: Lőrinc, 1335: Ágoston, László, 1336–40: György, 1338–44: Albert, 1339: Domonkos, 1339–40: Miklós, 1340: Ivánka, 1341: Jakab, 1342: Miklós, Pál, 1343: Albert, Péter, Tördemici György, 1344–69: János, 1346: István, Cseszki Miklós fia, 1347: Jakab, Reidger fia, 1350: Gergely, Márk fia; István; Pál, Péter fia; Sebestyén, János fia; Tamás, 1351–52: Guke Mihály, 1352: Girke Mihály, János; János, Endre fia; Lőrinc, Pál; Vilmos, Gitbertus fia, Vilmos Giuchonus fia, 1352–55: István, 1353: György, Miklós fia, 1353–60: Péter, László fia, 1353–83: Miklós, 1355: László, 1357–78: János, 1359: Chemlei István, 1359–60: Benedek, György fia, 1360: Becse László, 1364–74: János, 1366–95: Péter, 1369–99: András, 1370: Imre, István, 1370–71: Miklós, István fia, 1371–72: Demeter, György fia, 1373: Dénes; Márton, György fia; Szuhai Miklós, 1374: Domonkos, Balázs fia; Kunchlin János; Pál, Márton fia; Péter, Vörös András, 1376: Imre, Lukács fia, 1377: János, István fia; Miklós, Fülöp fia, 1378–81: Balázs, 1378–84: Miklós, 1380: Demeter, Miklós fia, 1381–95: Mihály, 1383: Domonkos, 1385: Pál, 1387: András, György, László, Pál, Sánta Pál, 1390: Detreh Mihály, Garázda András; György, Antal fia; János; Tamás, János fia, 1390–1401: István, Péter fia, 1390–1414: János, Mózes fia, 1391: Balázs, Egyed fia; Miklós, Péter fia, 1393: János, Egner János fia, 1393–94: János, Koronkai László fia, 1394–95: Mihály, 1395: Koltai Miklós, Péter, 1396: András, 1397: István; Lőrinc, János fia, 1399: Mátyás, Péter fia, 1401: Valkói István, 1403: Gál, Karácsfalvi Sebestyén fia, 1403–10: Mátyás, Péter fia, 1405: Domokos, Fajszi Pál; Miklós, István fia, 1406–12: Fa Mátyás, 1408: Miklós, 1410: Balázs, István, János, 1411: Bereck, Jakab fia, 1412: János, László; Tamás, Imre fia, 1412–18: Vasvári László, 1413–15: Liptói Miklós, 1414: István, György fia; Kállai Balázs, Markováci Mihály, 1415: János, Simon fia, 1415–17: Egerszegi Péter, 1415–22: Dubnicai János, 1416 e.: Harmincados János, 1416: Esztergomi István, Naprágyi Miklós, Nyárádi Miklós, 1416–17: Egerszegi Imre, Egerszegi Tamás, Lövöldi (Lődi) László, 1416–22: Bácsi László, 1417: Csopaki Móric, Egerszegi Péter, Gara János, Körmendi Pál, Pesti Zsigmond, Salamonvári Tamás, Újlaki Ferenc Miklós, Vasvári György Péter, 1417–18: András, Újlaki Egyed fia, 1417–22: Affra Tamás, 1417–39: Himházi László, 1419–21: Németi Gergely; Péter, Márton fia, 1420: Zsigmond, 1421: László, Mátyás fia; Szentgyörgyi András, 1422: Szerdahelyi Him Tamás, 1422–24: Ölvedi János, 1424: Kálmáncsehi Miklós, Nyéki Vas Péter, 1425–26: Pál, Mihály fia, 1428–29: Miklós, 1429: Köröshegyi László, Szalay Mihály, 1429–33: Lövöldi Mihály, 1430: Mihály, Mihály fia, 1433: Balázs, Körösi Pál fia, 1440: Pál, Nagy-Bessenyői László fia, 1443: Kecskeméti Tamás, Peremartoni Balázs, Porch Gergely, 1443–48: Németi Gergely, 1443–69: Eperjesi János, 1446–50 Szécsi Benedek, 1447–67 Fajszi Pál, 1448: Csitári János, Nagybaki György, Sári János, Szászi Benedek, Szentbalázsi Imre, Újfalusi Gál, 1448–49 Rozgonyi Gergely, 1448–56 Pápai Miklós, Szentantalfalvai Lukács, 1448–69: Ötveni Pál, Szentantalfalvai Miklós, 1448–71 Vámosi Albert, 1448–83 Varászlói János, 1455: Gatalóci Miklós, Vilmos, 1453–69: Dörgicsei György, 1460: Mileji János, 1461–69: Pápai Mihály, 1461–73 Tóti Balázs, 1461–79 Sándori Tamás, 1463–91 u.: Somodori György, 1464–69: Báti (Affra) Pál, 1465–75 Gyulai Gyárfás, 1465–82 Mileji Tamás, 1466–72 Budai András, Péter fia, 1466–1500: Zirci Antal, 1467–69: Verőcei Simon, 1467–75: Hadadi Demeter, 1469: Gatalóci György, Iohannes de Germania, Ormándi István, 1469–70: Écsi (Nagyécsi) György, 1469–84: Újhelyi János, 1469–95: Rezi Imre, 1471–81: Kutasi János, 1472–76: Kosztolányi György Polikárp, 1476: Keszi Imre, Szántói András, 1476–86: Kenesei János, 1476–1508: Kortói Mátyás, 1478–86 Csurgói István, 1478–89: Ceglédi István, 1478–95: Modrusi Bertalan, 1478–1509: Nágocsi Gáspár, 1479–94 Polyáni (Somodori) János, 1480–95: Szentgyörgyi András, 1484: Udvari Tamás, 1484–89: Királykéri Imre, 1484–90: Piski János, 1487–95: Tibai Márton, 1487–1508: Somogyvári Péter, 1487–1516: Ősi Márton, 1492–99: Szentannai György, 1492–1508: Bederfalvi Balázs, Károlyi Miklós, 1492–1512: Pákai Márton, 1495–97: Dobszai Balázs, Fehérvári Borhi Balázs, 1495–98: Renneki Máté, 1495–99: Michael de Miniato, Passaui Hozen János, Vitéz János (Szentmártoni), 1495–1501: Brünni János, Vitéz Miklós (Szentmártoni), 1495–1502: Pesti Ambrus, Pozsegai Egyed, 1495–1507: Szentmihályfalvi Antal, 1495–1513: Ceglédi Orbán, 1496–1525: Darányi Gál, 1496–1528: Jenői Mátyás, 1498–1513: Balbus, Hieronymus, 1498–1528: Szentgyörgyi János, 1499–1504: Egresi Péter, 1499–1525: Hajmáskéri Damján, 1500–03: Soklói (Siklósi) Péter, 1500–09: Budai János, 1501: Kamarci Miklós, 1501–04: Etelei Mihály, 1501–06: Tasi Ferenc, 1501–10: Pápóci Miklós, 1502–12: Szentgyörgyvári Vince Mihály, 1502–27: Szentgyörgyvári Mátyás, 1502–33: Rajki Péter, 1503–06: Peremartoni Mihály, 1503–08: Ősi Vitéz Gergely, 1503–15: Rudabányai Benedek, 1504: Barcza Mátyás, 1504: Bustói Miklós, 1504: Péter, 1504–10: Vidi János, 1505–08: Bábonyi István, 1506–12: Andreas de Naso, 1507–08: Kamicsácsi Horváth András, Tasi György, 1507–13: Pesti Ferenc, 1508–23: Baldo, Vincenzo, 1508–26: Csányi Albert, 1509–15: Petri Miklós, 1509–19: Keresudvarhelyi Fülöp, 1510–11: Salamonvári Péter, 1510–13: Iulianus de Merlinis, Szelei Márton, 1510–20: Vitéz Miklós, 1510–27: Szemesi Barnabás, 1510–28: Szepesi Bálint, 1511–28: Bácsi Albert, 1511–33: Telekesi János, 1512–13: Szentmiklósi, 1512–25: Pakosi Gergely, 1512–28: Péterváradi Kelemen, 1514–15: Baksai, 1514–17: Keszi Kelemen, 1514–18: Kalondai István, Lőcsei Mihály, 1514–21: Gönci Péter, 1514–23: Gönci György, 1514–25: Temesvári Lőrinc, 1514–28: Gyulakeszi Péter, 1514–30: Rajki Pál, 1515–27: Siri Pál, 1516–27: Sárospataki Menyhért, 1516–28: Dobi Lőrinc, 1517–20: Bánfi, 1518–27: Ládi Demeter, 1519–30: Körmendi Balázs, 1520–22: Kamanci, 1520–28: Szapolyai János, 1521–33: Váraljai András, 1522–25: Vitéz Mihály, 1523–25: Szentfalvi János, 1524–28: Jacobus de Merlinis, 1526: Miskei, Szentpáli Lőrinc, 1526–27: Bagói Lőrinc, 1526–28: Csébi György, Kanizsai Balázs, Túri Gergely, 1527: Gulácsi, 1527–28: Eszéki, Gyöngyösi Tamás, Hajmási Máté, 1527–50: Kálmáncsehi Imre, 1528: Petrisevics, 1528–33: Igali Kelemen, Sági Bálint, Tapolcai Bálint, 1533: Csatári Ambrus, Csatári Oszvald, 1533–50: Fehérvári Balázs, Körmendi János, 1550: Fehérvári Ferenc, Kathics György, Körmendi Balázs, Kövesi András, Magyar János, Mántai Pál, N. György, Paksi Ferenc, Palosticsi Tamás, Rátóti Péter, Segesdi Ferenc, Syger János, Szepetneki András, 1550–52: Bükkaljai Gál, Mámai Péter, Paksi Balázs, Szepetneki Gáspár, Zákányi István, 1550–56: Szőlősi Miklós, 1556: Csikai András, Primus Merula, 1630–33: Erdős István, 1630–40: acsádi Acsády Benedek, 1633: Eperjesi Gergely, 1634: Sobry Márton, 1635: Gálffy János, 1635–38: Húsvéth Ambrus, 1637–38: Szalay János, 1638–41: Francisci János, 1642: Hortenzius Fábián, 1643: Berkes Péter, 1648–58: Kasza Ferenc, 1651: Szolchányi István, 1652: Szakonyi János, Táby Mihály, 1656–57: Kardos Gergely, 1656–59: Kun István László, 1658: Farkas István, Ivanchich Gergely, 1659–60: Ácsy György, 1665: Csatári Gergely Jeromos, 1673: Névery András, Szentmiklósi Balázs, 1678: Kelemen Péter, 1679–81: Ladányi Gergely, 1682–87: Csanaki Mihály, 1687–93: Homolya Tamás, 1689–93: felső és alsósurányi Sigray János, 1690–92: Jambrikovics Pál Péter, 1693: Albert István, 1695: Bocsárdy Imre, 1700: Nagy Ferenc, 1701: Ságody István, 1711: Körmendy Imre, 1711–14: Újváry Mihály, 1712–17: Szabady János, 1714–24: Nagy István, 1720–25: Fabsich János Mihály, 1726: Pápay János, 1726: potyondi és csáfordi Potyondi László, jerebicsi Stehenich János Mihály, 1729–32: padányi Biró Márton, 1733: Pöstényi Mihály, 1735–38: Szentimrei Ferenc, 1737–40: hőgyészi és simoni Hőgyészy Ferenc, 1740–41: Dubniczay István, 1742: Kiss István József, 1742–47: Lenthy István, 1755: ákosházi Sárkány Gábor, 1755–56: Kozorics Ferenc, 1756–60: nemeskéri Kiss Pál, 1758: Törey László, 1758–60: Horváth Pál, 1760–62: séllei Nagy Ignác, 1763–76: Grubánovics Zsigmond, 1767: Tejfalusi János György, 1767–77: Giczey István, 1777: zalalövői Csapody Lajos, 1777–80: Zsolnai Dávid, 1778: Katona József, 1778–79: szentkirályszabadjai Rosos Pál, 1780–81: Nagy Ferenc, 1782–87: újmindszenti Kapuváry Antal János, 1786–96: egyházasbüki Dervarics György, 1797–1801: hertelendi és vindornyalaki Hertelendy Gáspár, 1801–06: Hornyik János, 1801–07: nedeci Nedeczky Károly, 1804–07: boldogfai Farkas Ferenc, 1806–07: Babics András, farádi Kiss Ferenc, 1807–08: küllei Külley János, 1807–10: Kopácsy József, 1808–11: Lekovics János, 1808–14: Balassa Béla, Vajky György, 1808–15: Horváth János, 1808–22: Kolossváry Sándor, 1811–21: Sinkay József, 1815–31: nagy és kisbarkóczi Smodiss János, 1823–31: bogdányi Bogdány Károly, 1832: ásványi Balassa Gábor, Kováts Antal, Laszkallner Antal, Schnuphagen János György, 1833–36: Szalay Imre, 1834: Ruszek József, 1834–38: Csobráncz Ferenc, 1834–41: nemeskéri Kéry János, 1839–42: bezerédi Bezerédj Miklós, Tomor János, 1841–43: Szücs István, 1844–46: Szabó László, 1844–50: Hosszú Márton, 1844–51: Markl Ignác, 1847–52: Korizmics Antal, 1850–51: Bakats István, Hajós József, 1850–52: Koroncz László, 1850–53: nyírlaki Tarányi Ferenc, 1852–53: györgyfalvi Csete Antal, 1852–54: nagydamasi Bogcha Ferenc, 1854–56: Kovács Zsigmond, Reperger Pál, 1854–61: villei Pribék István József, 1858–65: Markovics János, Németh József, 1859–69: vizeki Tallián Lázár Ferenc, 1866–71: básthi és udvardi Udvardy Ignác, 1869: Szabó Imre, 1870–72: Kemenes Ferenc, 1870–77: Plosszer Ferenc, 1872–73: Polák József, 1873–76: Palotay Ferenc, 1874–76: Forintos István, Kisovits József, 1878–82: Spránszky Ferenc, vépi Vogronics Antal, 1878–84: Devich József, 1883–84: Jánosi Gusztáv, 1884–85: bessenyői Magyar János, 1885–87: Fejérvári József, 1885–95: Szabó György, 1886–97: Szalay Mihály, 1890–97: Rédey Gyula, 1896–99: Néger Ágoston, 1898–1901: Kránitz Kálmán, Rada István, 1900–04: Újváry Ferenc, 1901–05: Káuzli Dezső, 1902–06: Péller Pál, 1905–08: Molnár Dénes, 1906–10: Ádám Iván, 1907–10: Simon György, 1909–16: Reiner Gyula, 1911–17: szentkirályszabadjai Rosos István János, 1911–19: Csiszárik János, 1916–21: Perényi Antal, 1918–19: Hanauer Árpád István, 1920–21: Bécsy Márton, Radványi Viktor, 1920–26: Rácz Ferenc, 1922–26: Lukcsics József, 1923–29: Strausz Antal, 1927–29: Kenyeres Lajos, 1927–32: Barthos Pál, 1929–34: Bontz József, Serák József, 1935: Engelhardt Ferenc, 1935–36: Vörös János, 1935–40: Beőthy István, 1936–41: Hoss József, 1937–41: Gutheil Jenő, 1938–41: Langmár Lipót, 1940–42: Sárközy Lajos, 1943–44: Babics Endre, 1943–45: megyesi Schwartz Róbert, 1945–46: Varga Béla, 1946–69: Pfeiffer János, 1947–69: Kis György, 1961–69: Hegyi János, 1964–79: Sebestyén József, 1968–80: György Lajos, 1969–81: Egyed Lajos, 1969–82: Fonyódi Vilmos, 1971–79: Hegedüs József Amand, 1971–83: Baróti János, 1978–83: Molnár István, 1980–85: Sallai László, 1980–86: Angyal Vendel, 1982–87: Földvári Imre, 1985–96: Kőgl Lénárd, Szöllősi Mihály, 1986–95: Huchthausen Lajos, Márton Antal, 1988–95: Ekker Béla, Gyűrű Géza, 1990–2000: Párkányi József, 1996–: Bizderi János, 1996–: Mail József, 1996–: Salgó Ferenc, 1996–2008: Szerenka Miklós, Bizderi János, 1996–2004: Rajczi Pál, 1996–2007: Mátrai Brúnó, 2001–: Pap Ferenc. So. L.– Kr. L.

Békefi Remig: A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig. Bp., 1910. – Erdélyi. 1913. – Bedy Vince: A felsőörsi prépostság története. Veszprém, 1934. (A veszprémi egyházmegye múltjából 3.) – Gutheil Jenő: Az Árpád-kori Veszprém. Veszprém, 1977. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 1.) –: Veszprém város okmánytára. Oklevelek a veszprémi érseki és káptalani levéltárakból (1002–1523). Veszprém, 2007. (A veszprémi egyházmegye múltjából 18.) – Kumorovitz L. Bernát: Veszprémi regeszták (1301–1387). Bp., 1953. – Lukcsics József: A veszprémi káptalan a XVI. sz-ban. Veszprém, 1908. – LukcsicsPfeiffer 1933. – MREW I–IV. Regnum. Egyháztörténeti évkönyv 1940–41. Bp., 1941:293. (Pákay Zsolt: A veszprémi káptalan a XVIII. sz-ban.) – Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára (1630–1950). Püspökei, kanonokjai, papjai. 1. köt. München, 1987. (Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae VIII.) 2. köt. Index. Veszprém, 1989. – Pfeiffer János: A veszprémi káptalan újkori statútumai (1667–1780). Veszprém, 1943. (A veszprémi egyházmegye múltjából 9.) – PfeifferSzigeti 1985. – Tudomány és művészet Veszprémben a 13–15. században. Szerk. V. Fodor Zsuzsa. Veszprém, 1996:90. (Ritoókné Szalay Ágnes: Humanista veszprémi főpapok.) – Schem. Vespr. Vesprimii, 1764–2006. 80 db. – Szelestei1989:77. (Solymosi László: Könyvhasználat a középkor végén. Könyvkölcsönzés a veszprémi székesegyházi könyvtárban.) – Strausz Antal: A veszprémi nagyprépostok 1630–1930. Veszprém, 1930. – Szentpétery–Borsa I–II. – A veszprémi káptalan számadáskönyve, 1495–1534: krónika, 1526–1558: javadalmasok és javadalmak, 1550, 1556. Közzéteszi Kredics László, Madarász Lajos, Solymosi László. Veszprém, 1997. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 13.) – Zsigmondkori Oklevéltár I–II. (1370–1410). Összeállította Mályusz Elemér. Bp., 1951–58.; III–VII. (1411–20). Mályusz Elemér kéziratát kiegészítette és szerk. Borsa Iván. Bp., 1993–2001; VIII–IX. (1421–22). Szerk. Borsa Iván, C. Tóth Norbert. Bp., 2003–04.