Magyar Katolikus Lexikon > V > veszprémi kisszeminárium


veszprémi kisszeminárium: az első világháború idején a papnövendékek száma rendkívüli módon lecsökkent. Ez indította az egyházhatóságot arra, hogy Hornig pp. bíb. halála, 1917 után, a széküresedés idején már VII. és VIII. oszt-os gimnazistákat is felvettek a szemináriumba, s ezzel megvetették alapját a Rott Nándor pp. (1917–39) által létesítendő kisszemináriumnak. A pp. 1918 I: alapítványt tett a Szt Józsefről nevezett egyházmegyei kisszeminárium javára. Az alapítvány összege: 100.000 Korona. Körlevélben kérte papjai támogatását is a nemes cél érdekében. Ennek eredménye 1918: 583.000 Korona. – Az 1918/19-es tanévben a gimn. felső 5 oszt-át már 23 fiatal kezdte. A tanulók létszáma 1926: 15, 1938: 25 volt. Az intézmény előbb a szeminárium épületében, 1928–50: az 1778: épült aggpapok házában működött. – 1948: a piar. gimn. államosítása után a ~ből létrehozták a veszprémi püspöki teol. főisk. alsó tagozatát, ahol az int. főelöljárói tisztét Oross István, a nagyszeminárium rektora töltötte be. A házon belül Androsits István lett a lelkivezető, egyben a hittan és filozófia oktatója, a fegyelmi ügyeket viszont Major Kálmán prefektus intézte. A gimn. tantárgyakat Balogh Ferenc, Balogh Lajos, Benkő Andor, Kincs Lajos, Nyers Lajos, Szilassy Ferenc piaristák és 2 angolkisasszony, M. Sztrókay Sarolta és M. Ruby Emília tanította. Ebben a formában az intézmény az 1949/50-es tanév végéig működött, amikor a ~ épületét is államosították. A fr. és ném. nyelvet oktató angolkisasszonyoknak el kellett hagyniok zárdájukat. A ~ 70 növ-e a Körmendy-féle knk-i házban, a szem-ban és a pp-i palotában kapott szűkös helyet. A fr. és ném. nyelv okt-ában a mátereket Cser Palkovits István SJ és Sallér Géza OPraem váltotta fel. A napi szentmisék a székesegyház altp-ában voltak. Ilyen körülmények között folyt a tanítás az 1950/51-es tanév végéig. 1951 VIII: a Körmendy-féle házat diákszálló részére foglalták le. Az 1951/52-es tanévben az 1–2. évf-os növ-ek egyh. és áll. középisk-kban folytathatták tanulmányaikat, a 3 évf. tanulói az érettségizettekkel együtt a nagyszem. 1. é. papnövendékei lettek. Kr. L.–Gy. É.

LukcsicsPfeiffer 1933. – Pfeiffer 1987.  – Schem. Vespr. 1918, 1926, 1938. – Acta Dioecesana 9007–16/1951. (Érseki Levtár.) – Litterae circulares, 1918. I:282. sz; 1919. II:804. sz. (Érseki Levtár.)