🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > vallásos népiratok
következő 🡲

vallásos népiratok: bibliai történeteket vagy szentek életének eseményeit elbeszélő, erényeket magasztaló, példázatokkal nevelő (alkohol, álnokság, babona, fösvénység, irígység, káromkodás, kuruzslás, tékozlás, tolvajlás stb. ellenes), példáikat néha rajzokkal, fametszetekkel bemutató füzetek. – Krajcáros/filléres ponyvák, melyeket az 1930-as évekig főként búcsúkban és vásárokon terjesztettek.  Ismertebb kiadói: Bagó Márton, Bartalis Imre-cég, Bucsánszky Alajos, Rózsa Kálmán, Egri Nyomda, szegedi Grün Orbán nyomda, →Szent István Társulat (→Népiratkák 1886–1919: sorozat 329 füzete) – Nem egyh-i szerzői falusi iparosok, gazdálkodók →búcsúvezetők, →szentemberek mint →Orosz István, →Varga Lajos, stb.  88

Religió 1898. (Vargha Dezső: Jó kveket a népnek; Hogyan terjesszük a kath. népies irod-at?) – [Válogatás a z Egri Nyomda Rt. vallásos ponyváiból. Reklámfüz. Eger, é. n., 32 old.] – Bálint Sándor: Egy m. szentember Orosz István önéletrajza. Bp., 1943 – Pogány Péter: Folklor és irod. kölcsönhatása a régi váci nyomda működése nyomán (1770–1823) Bp., 1959. – Antalóczi Lajos: Az Egri Nyomda Rt. története 1893–1949. Eger, 1986.