🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > vagyonkezelő
következő 🡲

vagyonkezelő (lat. oeconomus): az →egyházmegyei hivatal tisztviselője. – 1983-ig a ~ szerepe az egyhm-ben a széküresedés idejére korlátozódott, bár a vagyoni ügyek egy részének v. egészének intézésével tartósan is megbíztak személyeket. Ma a ~  kinevezése minden egyhm-ben kötelező. A pp. szabadon nevezi ki, de előbb meg kell hallgatnia a tanácsosok testületét (ill. ahol a →püspöki konferencia így döntött, az ennek szerepét betöltő →káptalant), valamint az →egyházmegyei gazdasági tanácsot. A ~nek gazd. ügyekben valóban jártas, kiválóan becsületes embernek kell lennie (494.k. 1.§). Lehet világi személy, akár nő, akár férfi, de lehet klerikus ill. szerz. is. Nem ok nélkül hangsúlyozzák egyes szerzők, hogy a ~nek kat-nak kell lennie. Itt ui. egyh. hivatalról van szó, melyet csak az Egyh-zal teljes közösségben lévők nyerhetnek el (vö. 129, 149.k.). – A ~t 5 évre kell kinevezni. Ennek elteltével megbízatása újabb ugyanilyen időszakokra meghosszabbítható (494.k. 2.§). Kinevezésének lejárta előtt csak a mpp. megítélése szerint súlyos okból szabad elmozdítani, a tanácsosok testülete és a gazd. tanács meghallgatása után. Magától felfüggesztődik hivatalából a ~, ha egyhm. kormányzóvá választják. Ez a 2 tisztség ui. összeférhetetlen (423.k. 2.§). – A ~ feladata, hogy az egyhm. javait a pp. felügyelete alatt igazgassa, a gazd. tanács által szabott rend szerint (494.k. 3.§). Az egyhm. bevételeiből a pp. v. annak megbízottja törvényes rendeletére eszközölhet kiadásokat, de ilyen rendelkezés alapján ezt köteles is megtenni (494.k. 3.§). Minden év végén számot kell adnia a gazd. tanács felé (494.k. 4.§). A Codex említést tesz ezenkívül más feladatokról is, melyeket a pp. sajátosan a ~re bízhat. Ilyen a pp-nek alárendelt hivatalos egyh. jogi személyek vagyonkezelésére felügyelni (vö. 1276.k. 1.§; 1278.k.); valamint az ugyanilyen jogi személy javait kezelni, ha a jog v. az alapító okirat ill. a szabályzat szerint más ~ nincsen (1279.k. 2.§, vö. 1278.k.). Sz.SZ.A.

Erdő 1991:282.