Magyar Katolikus Lexikon > V > vőlegény és menyasszony


vőlegény és menyasszony: 1. házasság előtt álló férfi és nő, →jegyesek. – 2. Lelki értelemben a) Az ÓSz-ben a prófétáknál a vőlegény Jahve, a menyasszony a népe. – b) Az ÚSz-ben a vőlegény Krisztus (vagy a Szentlélek), a menyasszony a →Boldogságos Szűz Mária, az Egyház és az →emberi lélek. – Ikgr. A →tipológiában Krisztus és az Egyh. jegyesi kapcsolatának előképei Salamon és Sába kirnője, Dávid és Betsábé, Ahasverus és Eszter. A vőlegény, jegyespár, vőlegény megkoronázása témák először a 10–12. sz. kv-fest-ben, az Énekek éneke kommentárjaiban tűnnek föl. – A misztikus eljegyzés képeken a Szűzanya ölében a Gyermek Jézus látható, aki az előtte térdelő szent (Ágnes, Alexandriai és Sziénai Katalin, Pazzi Mária Magdolna) ujjára menyasszonyi gyűrűt húz. **

Kirschbaum I:318. – Sachs 1980:71.