🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > vének
következő 🡲

vének, Izrael vénei: Amíg Izr. fiai törzsi kötelékekben éltek, törzsenként ill. nemzetségenként a legöregebb férfiak, a ~ vezetése alatt álltak. Bár alapvetően a családfők mind egyenrangúak voltak, a hatalom a legerősebb családok öregjeinek kezében összpontosult. A ~ szó ezért inkább méltóságot, mint életkort jelentett. Izr. vénei (Kiv 3,16; Szám 11,16; 1Sám 4,3) v. egy törzs vénei (Bír 11,5; Szám 22,4.7; 1Sám 30,26) egy törzs v. az egész nép nemességét alkották. Háborús időkben vezérek voltak, békeidőben igazságot szolgáltattak (Kiv 18,13–26), de végrehajtó hatalom híján tekintélyük inkább erkölcsi jellegű volt. – A →honfoglalás, sőt még a →babiloni fogság után is tovább élt a vérségi köteléken alapuló törzsi szervezet (vö. 1Sám 20,6; Neh 4,7; 7,64; Zak 12,12; Róm 11,1), a mindennapi élet irányítása mégis az egy helyen lakók vezetői kezébe került, s a ~et lassan fölváltották a város előkelői (MTörv 19,12; 21,3.19; 22,18; 25,7; Józs 9,11; Bír 8,14; 1Sám 11,3;16,4; 1Kir 21,8). A városi arisztokrácia férfitagjai kormányoztak (MTörv 19,12; 1Sám 11,3; 16,4; 2Kir 10,6) és bíráskodtak (MTörv 16,18; 21,19–21; 22,15–21; 25,7–10; 1Kir 21,8–14; Rut 4,2; Iz 9,14). – A kirság bevezetése korlátozta a ~ hatalmát és tekintélyét, de a →királyoknak figyelniük kellett a ~re (1Sám 30,26; 2Sám 3,17; 5,3; 1Kir 12,6; 20,7–9; 2Kir 10,6; 23,1), akik gyakran a tanácsosaik voltak (1Kir 12,6; 20,7–9). Salamon korától egyes területek és a városok élén helytartók v. kormányzók álltak, akik az adót szedték (4,7–19) és fenntartották a rendet (22,26; 2Kir 10,6.6; 2Krón 34,8); ennek ellenére a ~ a városokban megtartották kiváltságaikat (1Sám 11,3; 16,4; 1Kir 8,1; 21,8–14). – A fogság utáni időkben a ~ alkották a helyi hatóságokat (Ezd 7,25; 10,8.14), s elsősorban az adminisztrációért voltak felelősek (5,9; 6,7;. Jud 6,12; 8,9; 10,6; 1Mak 12,6.35). A →főtanácsba a →főpapok és →írástudók mellé ~et is bevettek (Mt 27,41; Mk 11,27; 14,43.53; Lk 22,66), ezért nevezték a főtanácsot olykor ~ tanácsának, presbitériumnak (22,26; ApCsel 22,5; 1Tim 4,14) v. gerúziának (ApCsel 5,21). – A diaszpórákban, ahol a zsidók polgárjogot nyertek, közösségeik kormányzása a ~ kezében volt. Ahol nem nyertek polgárjogot, ott a ~ a zsinagógát vezették. Joghatóságuk főleg a közösségbe való fölvétel v. az abból való kizárás területén érvényesült (Lk 6,22; Jn 9,22; 12,42; 16,2). →öregek R.É.

BL:1912.