🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > védőszent
következő 🡲

védőszent, patrónus, patróna: szent, akit egy nép, egyháztartomány (egyházmegye), lakóhely vagy jogi személy Szentszéki jóváhagyással égi oltalmazónak választ. – Mo-nak a Szt István-hagyományból eredő védasszonya, patrónája a Bold. Szűz, maga Szt István kir., mellettük Szt György, Szt Dömötör, Szt József, ill. a m. sztek. – Egyéneknél a ~ a kereszteléskor, bérmáláskor választott, ill. szerzetbe lépéskor kapott szent. Tp-ok esetében az a tituláris szt, akinek tiszt-ére a főoltárt is sztelik és akinek védelme alá tartozik ált. a ktor v. település (→titulus). A kk-ban saját ~je volt a céheknek: Szt Eligius az ötvösöknek, Szt Lukács a festőknek és a lovagr-eknek (Szt György, Szt Mihály, Szt János). T.I.

~ek a védettek  (betegségek, bajok, mesterségek) ábécés sorrendjében

agyvérzés: András, Avellinói

– Farkas püspök

állatok elesége: István diákonus

állhatatosság: Lucius pap, vértanú

állami ügyek: Orsolya szűz vértanú és társai

anyák és kisgyermekek: Rajmund fogolykiváltó szerz.

anyák, családok: Anna

aranyér, vérfolyás: Fiáker remete

arc és bőr megbetegedései: Róza, Limai

arcbántalmak: János, Keresztelő

ártatlanul vádoltak: Rajmund OME

árvaházak: Vince, Paulai

árvák: Spiridion püspök

árvák, gyámok: Ivó plébános

árvíz: Gergely, csodatévő

– János, Nepomuki

– Katalin, Svéd

– Placid vértanú

– Spiridion püspök

asszonyok: Klotild királynő

– Monika, Ágoston anyja

balesetek: Bibiána szűz, vértanú

bélbetegségek: Farkas püspök

belső bajok: Vince diákonus vértanú

béna gyermekek: Vilmos bourges-i érsek

beteg gyermekek: Albin püspök

bő termés: János evangélista

bőrbaj: Egyed apát

– Gizella

– Regina szűz vértanú

bőrbetegségek: János, Keresztelő

bőrkiütések: Antal, Remete

– Ulrik püspök

börtönben lévők: István, B. (Harding?)

– Valter apát

búcsújárók: Miklós püspök

bűbájosság: Benedek, Nursiai

bűnbánók: Afra vértanú

csontszú: Rókus hitvalló

csonttörés: Amália

– Szaniszló, Kosztka hitvalló

csúz: Szulpic püspök

dadogás: Zita szűz

dajkák: Maura vértanú

depresszió: Péter, Damján

dögvész: Brunó rendalapító

– Ferenc, Assisi

– Gellért, ír püspök

– Károly, Borromei

– Nikáziusz püspök vértanú

– Remig püspök

egerek ellen: Szervác püspök

égési sebek: Lőrinc vértanú

égiháború: Tivadar vértanú

Egyház szabadsága: Gergely, VII. pápa

egyházi művészet, zene: Benedek, Biscop

elmebaj: Farkas püspök

elveszett dolgok: Antal, Padovai

– Júdás Tádé apostol

– Vince diákonus vértanú

eretnekek: Sebestyén vértanú

esküszegők, hamis tanúk: Pongrác vértanú

eső: Benno püspök

eső: Medárd püspök

esőért: Herbert érsek

esőért: Pál, apostol

esőért v. sok eső ellen: Eulália szűz  vértanú

fagy: Gellért apát

fagy, köd ellen: Orbán pápa

fejfájás: Katalin, Alexandriai szűz vt.

– Antal, Remete

– Atanáz, Alexandriai pátriárka

– Bibiána szűz, vértanú

– Dénes, Areopagita

– Ferenc, Assisi

– Fiáker remete

– Hugó püspök

– István diákonus

– Katalin, Sziénai

– Ottilia szűz

– Péter, Veronai

– Pongrác vértanú

– Teréz, Avilai

– Ubald gobbiói püspök

– Szörény (Szeverin)

– Apollónia

– Koletta klarissza apáca

– Péter, Damján

fekélyek: Fiáker remete

fekvőbetegek: Kunigunda császárnő

férjhez menendő leányok: Miklós püspök

fertőző betegségek: Luca, szűz vértanú

– Rókus hitvalló

fiaikat sirató anyák: Monika, Ágoston anyja

fogfájás: Apollónia

– Erzsébet, Árpádházi

– Gergely örmény

– Medárd püspök

forrázási sebek: Lőrinc vértanú

föld termékenységéért: Pál, apostol

földrengés: Ferenc, Borgia

– Fülöp, Néri

– Ilona császárné

– Péter, Gonzalez, B.

fülbaj: Kornél pápa

– Polikárp vértanú püspök

– Zita szűz

– Aurél püspök

gennyes betegségek: Márton, Toursi püspök

gennyesedés: Fiáker remete

gonosz szellemek: Eugenia szűz vértanú

görcs: Pál, apostol

görcsök: Bibiána szűz, vértanú

gutaütés: Bonicius püspök

gyermekbajok: Kelemen pápa

– Márton, Toursi püspök

gyermekbetegségek: Abdon

– Aprószentek

– Fülöp, Benizi

– János, Keresztelő

– Klotild királynő, 6. sz.

– Rajmund fogolykiváltó szerz.

– Szennen

– Ubald gobbiói püspök

gyermekek: Angela, Merici

gyermeket várók: Anna

gyógyítás : Dezső püspök vértanú

gyomorbaj: Emerencia szűz, vértanú

– István diákonus

– Timót püspök

háború: Dénes, Areopagita

– Szaniszló

hajadonok: Ambrus, Sziénai OP

– Borbála szűz vértanú

– Katalin, Alexandriai szűz vt.

– László, király

hajótörés: Amália

– Kelemen pápa

halálküzdelem: Ulrik püspök

haldoklók : Kamill

– József, Mária jegyese

– Sebestyén vértanú

hányinger ellen: Julianna, Falkonieri

hasbetegségek: Eulália szűz  vértanú

hasmenés: Amália

haszonbérlők: Antal, Remete

hátgerincbántalmak: János, Keresztelő

házalók: Bonaventura

– Kristóf

– Lénárt hitvalló

– Mór, Benedek tanítvány

házasságkötés: Orsolya szűz vértanú és társai

házépítés: József, Mária jegyese

háziállatok betegségei: Ambrus püspök

– : Bobo, katona

háziállatok: Gál apát

– Rajmund fogolykiváltó szerz.

háziasszonyok: Franciska, Római

házicselédek: Onezimusz

házmesterek: Simeon remete

hegyi utazók: Petronella szűz

hegymászók: Petronella szűz

hentesek: Antal, Remete

hideglelés : Károly, B. őrgróf

– Benedek, Nursiai

– Koletta klarissza apáca

himlő: Egyed apát

– Dümfna vértanú

– Illés próféta

hímzőnők: Klára

hirtelen halál: Adelgunda apátnő

– : Borbála szűz vértanú

– : Gáspár, Menyhért, Boldizsár

– : József, Mária jegyese

– : Katalin, Sziénai

– : Márta

– : Szervác püspök

hittanhallgatók: Tamás, Aquinói

hitterjesztők: Ferenc, Xavéri

hittudományok: Ágoston, Hippói

hittudosók: János evangélista

hurutos betegségek: Nikáziusz püspök vértanú

huszárok: György

idegbajok: Ubald gobbiói püspök

idegesség: Bertalan apostol

ifjú házasok: Bálint pap vértanú

– József, Mária jegyese

ifjúság: József, Kalazanci

igaz imádság kegyelméért: Teréz, Avilai

igazság megismeréséért: Remig püspök

igazságos perek: Benedek, Krispi

igazságtalanul elítéltek: Miklós püspök

íjászok: Sebestyén vértanú

ijedtség: Pál, apostol

illatszerészek: Mária Magdolna

illatszerészek: Miklós püspök

imádság ajándékáért: Remig püspök

ínszakadás: Klotild királynő, 6. sz.

intézeti növendékek: Alajos, Gonzaga

irnokok: Luca, szűz vértanú

– Márk evangelista

Írország: Brigitta, Patrik tanítványa

iskolák: Tamás, Aquinói

iszákosság: Bibiána szűz, vértanú

izombántalmak: János, Keresztelő

járni nehezen tanuló gyermek: Mária Magdolna

járvány: Alajos, Gonzaga

járványok: Antal, Remete

– Genovéva, szűz

– Gergely, Nagy pápa

– Remig püspök

– Sebestyén vértanú

jégeső ellen: Barnabás apostol

jegyesek: Ágnes

– Bálint pap vértanú

– József, Mária jegyese

jegyzők: Ivó plébános

– Katalin, Alexandriai szűz vt.

– Luca, szűz vértanú

– Márk evangelista

jó barátság: János evangélista

jó halál: András, Avellinói

– : Orsolya szűz vértanú és társai

jó kívánságok: Antal, Padovai

jó termés: Medárd püspök

jó tervek: Alajos, Gonzaga

jogtudósok: Ivó plébános

kádárok: Abdon

– Barnabás apostol

– István diákonus

– József, Mária jegyese

– Márton, Toursi püspök

– Miklós püspök

– Patrik írek apostola

– Szennen

kalaposok: Borbála szűz vértanú

– Fülöp és Jakab apostol

– Genovéva, szűz

– Jakab ap. id.

– Kelemen pápa

– Kristóf

kallósok: Tibold, remete

kalmárok: Lajos király

kályhások: Bonicius püspök

kardkészítők: Dénes, Areopagita

karfájás: Amália

kárpitosok: Ferenc, Assisi

– Genovéva, szűz

– János, Keresztelő

– Lajos király

– Péter, apostol

kártyagyárosok: Gáspár, Menyhért, Boldizsár

kártyázás szenvedélye ellen: Berta és Gombert vértanúk

katolikus sajtó: Ferenc, Szalézi

katonák: György

– Márton, Toursi püspök

– Sebestyén vértanú

kávésok: Amand mastrichti püspök

kávésok: Lőrinc vértanú

– Vince diákonus vértanú

kefekötők: Borbála szűz vértanú

– Lajos király

– Márton, Toursi püspök

– Rókus hitvalló

– Sebestyén vértanú

kelések: Adelgunda apátnő

– Antal, Remete

– Kvirin (Kerény) vértanú

keményítőgyárosok: Károly, Borromei

kerékgyártók: Katalin, Alexandriai szűz vt.

kereskedők: Dániel, B.

– Ferenc, Assisi

– Jakab ap. id.

– János, Alamizsnás

keresztény bölcselők: Katalin, Alexandriai szűz vt.

keresztény erkölcs: Alfonz, Liguori

keresztény harcosok: János, Kapisztrán

keresztény leányok: Margit szűz

kertészek: Adelárd apát

– Ágnes

– Dorottya szűz, vértanú

– Fiáker remete

– Kristóf

– Mária Magdolna

– Rókus hitvalló

– Sebestyén vértanú

kesztyűsök: Antal, Remete

– Bertalan apostol

– Gomér remete

– Mária Magdolna

– Márton, Toursi püspök

kígyómarás: Frumánc püspök

– Hilarius, Poitiers-i

– Hubert püspök

– Pál, apostol

– Peregrin

– Péter, apostol

kígyószelidítők: Borbála szűz vértanú

kinövések ellen: Gizella

kísértés: József, Mária jegyese

– Kolumba, Reatei, B.

– Remig püspök

kisiparosok: Özséb remete

kiütések: Lőrinc vértanú

kocsigyártók: János, Keresztelő

– József, Mária jegyese

– Kristóf

kocsisok: Luca, szűz vértanú

– Marcell pápa

kocsmárosok: János, Keresztelő

kofák: Kristóf

– Lajos király

– Lukács evangelista

– Rajnold szerzetes vértanú

– Rókus hitvalló

– Tamás apostol

kolera: Nikáziusz püspök vértanú

– Rókus hitvalló

kólika: Emerencia szűz, vértanú

– Fiáker remete

kosárfonók: Antal, Remete

– Pál, apostol

kosárkötők: János evangélista

– Pál, Remetes

kovácsok: Bonavita

– Dunktan érsek

– Lénárt hitvalló

– Patrik írek apostola

kőbányatulajdonosok: Rókus hitvalló

köd: Gellért apát

kőfaragók: István diákonus

költők: Gergely, Nazianszi

kőmívesek: Borbála szűz vértanú

– Simon és Júdás Tádé apostolok

– Tamás apostol

könyvkereskedők: János evangélista

– János, Istenes

– Tamás, Aquinói

könyvkötők: Bertalan apostol

könyvnyomtatók: Ágoston, Hippói

kőszénbányászok: Lénárt hitvalló

köszörűsök: Dénes, Areopagita

– Katalin, Alexandriai szűz vt.

– Pál, apostol

köszvény, csúz: Szulpic püspök

– Bonicius püspök

– Leander püspök

– Miklós püspök

– Szervác püspök

– Valter apát

kötélgyártók: János, Keresztelő

– Pál, apostol

kötszerkészítők: Kozma és Damján vértanúk

kővágók: Borbála szűz vértanú

kövezők: Rókus hitvalló

kubikusok: Egyed apát

kútásók: Mamertus püspök

kutyaharapás: Hubert püspök

lábbetegségek: Peregrinus

– Péter, apostol

– Szervác püspök

labdakészítők: Borbála szűz vértanú

lábfájás: János evangélista

lakatosok: Baldomér diakonus

– Bonavita

– Dunktan érsek

– Lénárt hitvalló

lámpakészítők: Márk evangelista

– Mór, Benedek tanítvány

lámpamunkások: János, Keresztelő

lanyhaság: Remig püspök

látásgyengülés: Jeromos egyháztanító

láz: Gizella

– Amália

– Antal, Padovai

– Domonkos

– Gellért apát

– Genovéva, szűz

– Germán püspök

– Kornél pápa

– Medárd püspök

– Péter, Alkantarai

– Remig püspök

– Szaniszló, Kosztka hitvalló

– Tibold, remete

– Tibold, remete

– Ulrik püspök

– Valter apát

– Zsigmond király vértanú

lázas betegségek : Hugó apát

– : Damazusz pápa

lelki bajok: Ferenc, Paulai

lelki szárazság: Teréz, Avilai

lelkipásztorok: Ivó plébános

– Vince, Paulai

lenkereskedők: Katalin, Alexandriai szűz vt.

– Miklós püspök

lepra: Lázár, koldus

libabetegségek: Ambrus püspök

lókereskedők: Egyed apát

lopott dolgok megtalálása: Gracián püspök

lovagok: György

– László, király

lovasok: Márton, Toursi püspök

lovászok: Anna

– Marcell pápa

madárkereskedők: János, Keresztelő

magkereskedők: Miklós püspök

– Rókus hitvalló

– Sebestyén vértanú

magtalanság: Adorján vértanú

– Antal, Padovai

– Koletta klarissza apáca

magyar ifjúság: Imre herceg

marhakereskedők: Honorius vértanú (13. sz.)

marhavész: Antal, Padovai

– Egyed apát

– János, Keresztelő

márványfaragók: Kelemen pápa

megszállottság: Cirjék vértanú

méhbetegségek: Ambrus püspök

méhészek: Bálint pap vértanú

mellbetegségek: Ágota szűz, vértanú

mérgezés: Benedek, Nursiai

– János evangélista

mészárosok: Adorján vértanú

– Antal, Remete

– Bertalan apostol

– Borbála szűz vértanú

– Hubert püspök

– Miklós püspök

mezei egerek ellen: Gertrud apátnő (7. sz.)

mezei munkások: Teodóz apát

mézeskalácsosok: Mór, Benedek tanítvány

mezőgazdaság: Rajmund fogolykiváltó szerz.

mezőgazdaságban dolgozók: Notburga

molnárok: Anna

– Katalin, Alexandriai szűz vt.

– Márton, Toursi püspök

– Miklós püspök

mosónők: Borbála szűz vértanú

– Katalin, Sziénai

– Klára

– Lőrinc vértanú

munkásleányok: Veronika, Binaszkói szűz

munkások: Amália

– Antal, Remete

– Bobo, katona

– Medárd püspök

műárusok: Kozma és Damján vértanúk

– Rókus hitvalló

műépítészek: Tamás apostol

művészek: Lukács evangelista

művirágkészítők: Fiáker remete

napszámosok: Izidor, Szevillai

– Medárd püspök

napszúrás: Lőrinc vértanú

nehéz nyavalya: Egyed apát

nehéz szülések: Peregrinus

nehezen járni tanulók: Hilarius, Poitiers-i

nehézkór: Bibiána szűz, vértanú

– Kornél pápa

nevelőnők: Orsolya szűz vértanú és társai

– Orsolya szűz vértanú és társai

nyavalyatörés: Gáspár, Menyhért, Boldizsár

– János evangélista

– János, Keresztelő

nyelv betegségei: Vince diákonus vértanú

– Katalin, Alexandriai szűz vt.

nyomorúság: Ferenc, Assisi

oldalnyilalás: Lucius püspök

oldalszúrás: István diákonus

ólomművesek: Katalin, Alexandriai szűz vt.

– Mária Magdolna

orbánc: Antal, Remete

– Benedek, Nursiai

– Márton, Toursi püspök

orgonisták: Leó, IX. pápa

országos csapások: Szigbert fr. király

orvosok: Anna

– Cézar

– Cirjék

– Fülöp, Benizi

– Kozma és Damján vértanúk

– Lukács evangelista

– Rókus hitvalló

óvónők: Adorján vértanú

önkéntesek: György

öntők: Borbála szűz vértanú

ördögtől megszállottság: Dümfna vértanú

– János,  Gualbert apát

ötvösök: Dunktan érsek

– Lajos király

– Lukács evangelista

övkészítők: János, Keresztelő

pályaválasztó ifjak: Teodóz apát

papi szabók: Márton, Toursi püspök

papírgyárosok: Péter, apostol

papírkereskedők: Péter, apostol

papnövendékek: Károly, Borromei

– Szilveszter pápa

papság: Károly, Borromei

parittyások: István diákonus

parti hajósok: Kutbert püspök

paszomántosok: Ferenc, Assisi

– Lajos király

– Teréz, Avilai

pásztorok: Ágota szűz, vértanú

– Benedek

– Egyed apát

– Genovéva, szűz

– Izidor, Szevillai

– Kutbert püspök

– Paszkál, Bayloni OFM

– Vendel apát

patkányok ellen: Szervác püspök

pecsenyesütők: Lőrinc vértanú

pékek: Pál verduni püspök

pénzügyőrök: Máté apostol

pénzváltók: Máté apostol

– Péter, apostol

pestis: Kázmér

– Antal, Remete

– Ferenc, Xavéri

– Katalin, Sziénai

– Lajos király

– Mária Magdolna

– Márta

– Rozália, Palermói szűz

pincemesterek: Lubinus püspök

– Vince diákonus vértanú

pincérnők: Márta

plébánosok: Ivó plébános

pokol hatalma: Miklós püspök

porcelángyárosok: Antal, Padovai

porcelánkészítők: Antal, Remete

posztógyárosok: Borbála szűz vértanú

posztókereskedők: Katalin, Alexandriai szűz vt.

posztónyírók: Fülöp és Jakab apostol

posztósok: Antal, Remete

– Miklós püspök

– Péter, apostol

puskaművesek: Borbála szűz vértanú

– János, Keresztelő

– Sebestyén vértanú

rabszolgák: Péter, Nolaszkói

rákos betegségek: Adelgunda apátnő

– Egyed apát

– Fiáker remete

reménytelen ügyek: József, Mária jegyese

– Júdás Tádé apostol

rézmetszők: Hilloin szerzetes

rézművesek: Elek

– János, Keresztelő

– Mór, Benedek tanítvány

rézöntők: Lénárt hitvalló

ruhakereskedők: Domonkos

sáfárok: Lőrinc vértanú

salétromfőzök: Borbála szűz vértanú

sápkór: Ipoly

sebek: Fiáker remete

– János, Keresztelő

sebészek: Lukács evangelista

– Rókus hitvalló

sekrestyések: Guidó hitvalló

selyemgyárosok: Lajos király

selyemszövők: Egyed, ferences

serfőzők: Adorján vértanú

sertéskereskedők: Antal, Remete

sérv: Illés próféta

– Peregrin

sírásók: Antal, Remete

– Borbála szűz vértanú

– József, Arimateai

skorbut: Antal, Remete

sok eső: Szigbert fr. király

– Udán, hunok apostola, vértanú

sörfőzők: Dorottya szűz  vértanú

sörgyárosok: Miklós püspök

süketség: Aurél püspök

– Pál, apostol

súlyos sebesültek: György

szabadosság ellen: Titusz püspök

szabók: Bonifác, mainzi érsek

– Domonkos

– Ferenc, Assisi

– István diákonus

– János, Keresztelő

– Lajos király

– Luca, szűz vértanú

– Mátyás apostol

– Mór, Benedek tanítvány

szakácsnők: Lőrinc vértanú

szakácsok: Borbála szűz vértanú

– Lőrinc vértanú

– Paszkál, Bayloni OFM

szállodások: Márta

– Márton, Toursi püspök

szántóvetők: Guidó hitvalló

szappanosok: Péter, apostol

szárazság: Egyed apát

– Honoratus remete, püspök

– Illés próféta

– János, Climacus

– Odo apát

– Szigbert fr. király

– Udán, hunok apostola, vértanú

szatócsok: Fülöp és Jakab apostol

– Jakab ap. id.

szembaj: Abdon

– Genovéva, szűz

– Alajos, Gonzaga

– József, Mária jegyese

– Klára

– Koletta klarissza apáca

– Luca, szűz vértanú

– Ottilia szűz

– Ráfáel arkangyal

– Szaniszló, Kosztka hitvalló

– Szennen

– Valter apát

– Zita szűz

szénégetők: Fiáker remete

– Tibold, remete

szénhordók: Lajos püspök

– Miklós püspök

szentantaltüze: Antal, Remete

szerencsés kezdet: Szervác püspök

szerencsés szülés: Antal, Padovai

– Eulália szűz  vértanú

szerkovácsok: Mátyás apostol

szeszesital kereskedők: Amand mastrichti püspök

szíjgyártók: Egyed apát

– János, Keresztelő

– Luca, szűz vértanú

színésznők: Pelágia

szitakötők: Borbála szűz vértanú

szívdobogás: Szaniszló, Kosztka hitvalló

szobadíszítők: Ferenc, Assisi

szobafestők: Ferenc, Assisi

szobrászok: Antal, Padovai

– Lukács evangelista

– Márta

szolgalegények: Koletta klarissza apáca

szolgálóleányok: Notburga

– Szerafia vértanúnő

szőlő: Medárd püspök

szőlőművesek: Orbán pápa

– Vince diákonus vértanú

szónokok : Katalin, Alexandriai szűz vt.

szoptatás: Katalin, Alexandriai szűz vt.

szűcsök: Borbála szűz vértanú

– Hubert püspök

szülés: Ulrik püspök

szülésznők: Anna

– Kozma és Damján vértanúk

szűrszabók: Bertalan apostol

szüzek: Tamás, Aquinói

szüzesség: Kázmér

takácsok: Ágota szűz, vértanú

– Anna

– Antal, Remete

– Borbála szűz vértanú

– István diákonus

– Luca, szűz vértanú

– Miklós püspök

talált gyermekek: Aprószentek

talyigások: Izidor, Szevillai

tanácsnokok: Ivó plébános

tanárok: Jeromos egyháztanító

tanítók: Miklós püspök

tanítók: Miklós püspök

tanulók: Alajos, Gonzaga

– Ambrus, Sziénai OP

– Gergely, Nagy pápa

– Jeromos egyháztanító

tárcakészítők: Briók püspök

téglaégetők: Vince diákonus vértanú

– Vince, Ferreri

temetkezési egyletek: József, Arimateai

– Rókus hitvalló

tengeren utazók: Eulália szűz  vértanú

tengerészek: Borbála szűz vértanú

– Eulália szűz  vértanú

– Kelemen pápa

– Kristóf

– Miklós püspök

– Péter, Gonzalez, B.

tengeri balesetek: Ferenc, Xavéri

tengeri betegség: Antal, Padovai

tengeri hajósok: Leó érsek vértanú

tengeri veszedelmek: Miklós püspök

tengeri vihar: Antal, Padovai

termékenység: Szervác püspök

természeti csapások: Dezső püspök vértanú

– Honoratus remete, püspök

testőrök: György

tímárok: József, Mária jegyese

– Katalin, Alexandriai szűz vt.

– Márton, Toursi püspök

– Sebestyén vértanú

– Simon és Júdás Tádé apostolok

– Tibold, remete

tisztaság: Dezső püspök vértanú

torokbaj: Balázs püspök

– Gergely, Nagy pápa

torokfájás: Luca, szűz vértanú

torokgyík: Adelgunda apátnő

– Szuitbert püspök

törvénytudók: Ivó plébános

tudósok: Gergely, Nagy pápa

tüdőgyulladás: Benedek, Nursiai

tűgyárosok: Apollináris püspök, vértanú

tükörgyárosok: Bonaventura

tűzérek: Borbála szűz vértanú

tüzérek: György

tüzijátékárusok: Lajos király

– Sebestyén vértanú

tüzijátékgyárosok: Rókus hitvalló

tűzművészek: Borbála szűz vértanú

tűzoltók: Borbála szűz vértanú

– Miklós püspök

tűzvész: Borbála szűz vértanú

– Egyed apát

– Flórián vértanú

– Ilona császárné

– Mamertus püspök

– Miklós püspök

újságírók: Pál, apostol

utasok: Bálint pap vértanú

– Elek

– Gáspár, Menyhért, Boldizsár

– Jakab ap. id.

– Ráfáel arkangyal

– Antal, Padovai

– Gertrud apátnő (7. sz.)

– Miklós püspök

útkészítők: Krisztina, szűz vértanú

ügynökök: Márton, Toursi püspök

ügyvédek: Ivó plébános

üvegesek: Luca, szűz vértanú

– Márk evangelista

– Péter, apostol

üvegfestők: Lukács evangelista

– Márk evangelista

üveggyártók: Lőrinc vértanú

vadászok: György

– Hubert püspök

– Konrád remete

vadkereskedők: Kristóf

vajkereskedők: Lénárt hitvalló

vajúdók: Anna

vakság: Walburga apátnő

vállfájás: Amália

vargák: Bertalan apostol

– Katalin, Alexandriai szűz vt.

– Mór, Benedek tanítvány

– Özséb remete

varró leányok: Klára

varrónők: Anna

– Luca, szűz vértanú

– Veronika, Jeruzsálemi

vasalónők: Klára

– Lőrinc vértanú

vaskereskedők: János, Keresztelő

– Lajos király

vaskereskedők: Sebestyén vértanú

vászonkereskedők: Anna

– Joachim, Anna férje

vászonkészítők: Miklós püspök

vendéglősök: János, Keresztelő

– Lőrinc vértanú

– Márta

vérfolyás: Luca, szűz vértanú

– Márta

vérhas: Luca, szűz vértanú

vésnökök: Celesztin pápa

– Simon és Júdás Tádé apostolok

veszettség: Péter, apostol

– Walburga apátnő

vetélés: Katalin, Svéd

viaszöntők: Kozma és Damján vértanúk

viharban: Tamás, Aquinói

viharok: Borbála szűz vértanú

villám: Borbála szűz vértanú

– Aurél püspök

– Péter, Veronai

– Skolasztika

vincellérek: Mária Magdolna

vincellérek: Valter apát

– Vince diákonus vértanú

virágárús lányok: Fiáker remete

virágárúsnők: Dorottya szűz vértanú

virágkereskedők: Fiáker remete

visszatérő láz: Klára

viszketegség: Lőrinc vértanú

vízkárok: Miklós püspök

vízkórság: Lubinus püspök

vörheny: Egyed apát

zarándokok: Jakab ap. id.

zenészek: Leó, IX. pápa

– Cecilia, szűz vértanú

– Dunktan érsek

– Gergely, Nagy pápa

– Odo apát

zivatar: Ferenc, Xavéri

– Irén, özv.

– Kelemen pápa

– Miklós püspök

– Péter, Veronai

zöldségárusok: Kristóf

zsába: Ulrik püspök

zsákhordók: Kristóf

zsibárusok: Kozma és Damján vértanúk

– Rókus hitvalló

Dedek Crescens Lajos: A szentek élete, különös tekintettel a m. sztekre és azokra, kik Mo-ban ősrégi időktől fogva kiváló tiszt-nek örvendenek, valamint a különböző ~ekre. Bp., 1900. – Radó 1961:471.