🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > várispánság
következő 🡲

várispánság: a 11–12. században a magyar királyság fegyveres erejének zöme a királyi várispánságokba (azaz megyékbe) volt szervezve. A királyi vármegyék, a megyei haderő, a közigazgatás és a bíráskodás vezetője az ispán (comes), a király által kinevezett főtisztviselő. A várispánság központjában állt a vár (civitas, castrum), az ispán székhelye. Katonai tekintetben az ispán helyettese a hadnagy, ki egyúttal a megyei haderő feje. A vár gondozója és parancsnoka a várnagy (maior castri, procurator castri). A hírvivők (praecones) feje az archipraeco. A várispánságok század- és tizedkerületekre tagozódtak, melyek élén századosok (centuriones) és tizedesek (decuriones) álltak. B.A.

Sandrinelli Hugo: A várispánságok tört. s a megyerendszer kifejlődése. Bp., 1889. (Dissz.)