Magyar Katolikus Lexikon > V > várakozó kanonok


várakozó kanonok: többnyire kiskorú személy, aki fiatal kora vagy a stallum betöltöttsége miatt nem foglalhatott el kanonoki stallumot, illetve annak jövedelmét nem élvezhette. – Pártfogóik a befolyásuk szerinti sorrendben elégítették ki őket. A III. lateráni zsin. (1179) elítélő nyilatkozata ellenére a ~ok rendszere fönnmaradt. 1302: pl. Bemhin pozsonyi prép. Jakab pozsonyi polgár kiskorú fiát nevezte ki knk-nak az 5. megüresedett helyre. A kápt. ehhez hozzájárult, s megígérte, hogy a maga idejében a gyermeket befogadja. 88

Balics 1890:45.