Magyar Katolikus Lexikon > V > váróhét


váróhét   →váróvasárnap

váróhét, hebdomada exspectationis: →áldozócsütörtöktől pünkösdig terjedő hét, melyen az apostolok és a Boldogságos Szűz Mária böjtölve és imádkozva várták a Szentlélek eljövetelét. 1456: a Sermones Dominicales egyik szentbeszéde említi. Voltaképpen kilenced, amelyen a katolikus egyház az összes keresztényeknek a hitben és szeretetben való egységéért szokott könyörögni (→ökumenikus imahét!). Egyetlen népi nyoma ismeretes: Somorja jámbor asszonyai a csupasz oltárok előtt olvasós ájtatosságot tartottak az apostolok Szentlélek-várásának emlékezetére. Az elnevezés már nem él. **

Bálint KHP:334.