🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > váci szeminárium
következő 🡲

váci szeminárium, Váci Borromei Szent Károly Hittudományi Főiskola: A hódoltság előtti papnevelésről okl-es emlék nem maradt. A 17–18. sz: az egyhm. kispapjai a nagyszombati, bécsi és római szem-okban tanultak, a helyi papképzés alapjait Kollonich Zsigmond pp. (1708–16) alapozta meg, amikor piar-kra és domonkosokra bízta. 1720: Althann Mihály Frigyes pp. (1718–34) külön házat építtetett a ~  számára (2009: a Fő téren az Irgalmas Rend tulajdona). Migazzi Kristóf bécsi érs., váci adm. (1762–86) bölcs. tanf-ot szervezett, és 1780: befejeztette a szem. új épületének építkezését. II. József (ur. 1780–90) központosítása 1783. XII. 9: megszüntette az egyhm. szem-okat, a teol-okat a pozsonyi generális szemináriumba irányították. 1784: minden egyhm-ben kötelezően létesítettek egy papok házát (presbyteriumot), ahol a jelöltek a teol. tanulm-ok befejezése után 1 é. készültek a sztelésre és a lelkipásztorkodásra. 1790: újból megnyitották. 1880: kisszem-ot nyitottak (a VII–VIII. o. gimn. számára). 1925/26: a tanulm. időt 5 é. emelték, Hanauer István pp. (1919–42) bővítette a szem. épületét. – Az 1950: indult papi →békemozgalom miatt dr. Brusznyai József tanár, dr. Széll Kálmán vicarius officiálissal együtt a kistarcsai internáló táborba kerültek (Széll itt halt meg), ahol egy teljes tanári gárda kiállításával teológia is működött. 1952. VIII. 18: a szem-ot megszüntették, épületét államosították; a 106 papnöv-et a KPI-ben, az egri és a szegedi szem-ban helyezték el. A ~i kvtár és a kápolna 1973-ig a helyén maradhatott, a ~i oltár a →váci székesegyházba került (a kis~ oltára

2009: is Héhalomban van). A ~i könyvtár az 1950 u. a Manrézából kapott kv-ekkel együtt az Egyhm. Kvtárba, az iratanyag a Ppi Levéltárba került. 1989: az egyhm. a ~ épületét visszakapta. – Keszthelyi Ferenc mpp. 1993: elindította a Hittud. Főisk. Levelező tagozatát. Mivel a lev. tagozatot akkreditáltatni nem lehetett, ezt az Egri Hittud. Főisk. Levelező Tagozatához csatolták. A papnevelés 1997: csak előkészítő kurzus formájában (propedeuticum) indulhatott el, a kis~ 1998–2002: ismét működött. – Keszthelyi Ferenc pp. a ~i kápolnát felújította, tabernákulumának ajtaját Ozsvári Csaba ötvösművész készítette. Ez a ~ épületéből 2004: a Ppi Székházba került. A ~ épületében 2009: Apor Vilmos Katolikus Főiskola működik, a váci egyhm-s papnövendékek főként Egerben, néhányan Bpen, ill. külföldön tanulnak. A ~ jeles növendékei közé tartozik Katona Lajos (végül nem a papi hivatást választotta), akit a Szt István Akad. a tagjai közé választott. –

Rektorai: 1726–29: Fidler Béla, 1733: Kudlik Sándor, 1741: Kaló Ferenc, 1757: Damiáni János, 1767: Magyar Ignác, 1777. Bezzegh Mátyás, 1797: Lafftsák János, 1801: Belánszky József, 1810: Toppler György, 1820: Bártfay Márton, 1833: Cseh Endre, 1837: Seress Pál, 1842: Kontsér József, 1844: Kriszter Antal, 1855: Soós József, 1870: Virter Lajos, 1885: Csávolszky József, 1888: Miltényi Gyula, 1893: Czettler Antal, 1899: Baksay Károly, 1905: Galcsek György. – Tanárok/hallg-k száma 1760: 23 teol., 1866/67: 4/28, 1870/71: 4/23, 1875/76: 4/21, 1880/81: 4/27, 1909/10: 5/38, 1933/34: 10/76, 1938/39: 7/69. T.E.–V. La.

Jelentés a közokt. állapotáról 1872:170; 1876:777; 1881:590. – Karcsú 1888. – Mihályfi 1896. – Kiss–Sziklay I:409. – M. stat. évkv. 1910:385; 1934:308; 1939:189. – Chobot I:95. – Váci Papnövendékek Pázmány Egyesülete. Beszámoló az 1929–42. évi munkásságról. Vác, 1943? – MKA 1988. II:128.