Magyar Katolikus Lexikon > V > Vitkovics-kódex


Vitkovics-kódex, 1525: 54 levél terjedelmű, klarissza apácák számára másolt magyar nyelvű kézirat. – Eredetileg a →Miskolci töredék is része volt. Szt Bonaventura Regula novitiorum c. művének fordítása mellett egy hóra-ájtatosságot és egy Krisztus utolsó szavairól szóló imát tartalmaz, ennek párhuzamai a →Gömöry-kódexben és a →Peer-kódexben olvashatók. 1803: Vitkovics Mihály fedezte fel, 1836: Jankovich Miklós birtokából került a Nemz. Múzeumba. Jelzete az OSZK-ban MNY. 10. – Kiadásai: ~. Kiad. Volf György. Bp., 1878. (Nyelvemléktár 7.) –  ~. Kiad. Papp Zsuzsanna–Pusztai István. Bp., 1991. (Régi M. Kódexek 12.) M.E.

Pusch 1910. – ItK 1927:210. (Timár Kálmán: M. kódexcsaládok)