Magyar Katolikus Lexikon > V > Vitéz-kódexek


Vitéz-kódexek: Vitéz János esztergomi érs. nagyváradi, majd esztergomi kvtára mintaképe lett a →Corvina-könyvtárnak. Első igazi humanista jellegű kvtárunk. Vitéz és az őt követő többi humanista pp. Itália legjobb másolóműhelyeiben, fényűző reneszánsz kiállításban készítették kódexeiket. – A gazdagon miniált váradi kéziratokat, mint a késő kk. kv-fest. remekeit, ma is a legjelentősebb külf. kvtárak őrzik féltett értékeik között. A kódexek részint firenzei, részint jellegzetesen m. reneszánsz bőrkötések, melyekre Vitéz később →miniátorával ráfestette címerét is.   Sz.V.

Hoffmann Edit: Régi m. bibliophilek. Bp., 1929. – Koroknay Éva: M. reneszánsz kv-kötések. Uo., 1973. – Csapodyné Gárdonyi Klára: Vitéz János kvtára. Uo., 1975. –: Eu. kódexfestő műv. Uo., 1985.