🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vitéz János összeesküvése
következő 🡲

Vitéz János összeesküvése, 1471: I. (Hunyadi) Mátyás magyar király ellen szervezett főúri összeesküvés. – A kir., noha éppen Cseho-ban tartózkodott, időben értesült róla, s így az nem tudott kibontakozni. Az összeesküvés feje Vitéz János esztergomi érs., fő- és titkos kancellár, tagjai: Janus Pannonius pécsi, Laki Thuz Osvát zágrábi pp., Laki Thuz János volt szlavón bán, Rozgonyi Rajnáld tárnokmester, Szapolyai Imre és mások. A szervezkedők helytelenítették a kir. költséges cseho-i hódító háborúját s a török elleni védelem elhanyagolását. Vitéz Jánost az is bánthatta, hogy kir. tanácsadói szerepe csökkent. Az összeesküvők fölajánlották a m. trónt IV. Kázmér lengy. kir-nak (1447–92), kivel a zágrábi pp. tartott kapcsolatot. A szervezkedés hírére Mátyás 2 hónap múlva, 1471. VII. végén hazatért, és gyorsan leküzdötte az összeesküvést. 10 főpap és 36 főúr visszatért a kir. hűségére. A Mátyásnak X. 2: hadat üzenő Kázmér X. 29: a sárosi vár alá érkezett, de ott csak Rozgonyi Rajnáld, Perényi Miklós, Perényi István és néhány környékbeli nemes fogadta. Janus Pannonius XI: beengedte Nyitra várába a lengy. csapatokat, kik azután néhány hét múlva megadták magukat. A beteg pécsi pp. 1472. III. 27: a Thuz testvérek Zágráb vm-i várában halt meg. Vitéz Jánost a kir. Esztergom körülzárása útján elszigetelte társaitól, XII. 19: kibékült vele, s szabadon engedte. 1472. III: elfogatta, s Visegrádon, majd Esztergomban őriztette, hol 1472. VIII. 8: meghalt. A lázadás fölszámolása során Mátyás fő tanácsadója Újlaki Lőrinc volt, kit Mátyás jutalmul Bosznia kir-ává tett. B.A.

Fraknói Vilmos: Vitéz János esztergomi érs. élete. Bp., 1879. –: Mátyás kir. (1458–1490). Bp., 1890. – Fügedi Erik: Uram, királyom... A 14. sz. Mo. hatalmasai. Bp., 1974. – E. Kovács Péter: Matthias Corvinus. Bp., 1990.