Magyar Katolikus Lexikon > V > Vitályos


Vitályos Balázs (Ozsdola, Háromszék vm., 1908. máj. 20. – Ozsdola, 1975. dec. 28): plébános. – 1932: pappá szent. 1940 e.–48: a brassói r. k. fiúgimn. régense és hittanára. 1950?–: Brassóban kp., letartóztatták; 1951: a Harnisch Ferenc Ernő OFM a nagyenyedi börtönben találkozott vele. 1957: a brassói szekuritáté paptársaival Harai Pállal és Vasvári Aladárral az oláh titkosrendőrség provokálta m. összeesküvésbe, az Erdélyi M. Ifjak Szöv-ébe (EMISz) próbálta bevonni. Összejövetelre kérték tőle a hittantermet. 1958. VIII: letartóztatták, följelentési kötelezettség elmulasztásának vádjával 10 évi kényszermunkára ítélték. Raboskodott a Salcia-szigeten és Pitestiben. 6 évi börtön letöltése után, 1964. VIII. 23: közkegyelemmel szabadult. Futásfalva, 1965: Nyujtód plnosa. 88

Catal. Albae Jul. 1940:76. – Domokos Pál Péter: Rendületlenül... Bp., 1989:189. – Hetényi Varga 1994. II:510. – Ferenczi. Bp.–Kolozsvár, 2009:362.

Vitályos Mária, SJC (Baracs, Fejér vm., 1923. nov. 4.–Bp., 1978. nov. 11.): szerzetesnő. – Bpen keresk. érettségi után Ward-koll-ot végzett. 1943. VII. 13: Bpen lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1944. XI. 5: Pécelen tette. – 1944: a Lelkigyakorlatos Házban irodás, kvtáros, vendégfogadó. – A szétszóratás után Bpen a testvérénél lakott, sok lelki olvasmányt (exhortációkat, triduumokat) gépelt a Társaságnak a feloszlatás után is. r.k.