🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Virginia-kódex
következő 🡲

Virginia-kódex, 1515: 91 levél terjedelmű, a Nyulak-szigeti domonkos apácák számára másolt, magyar nyelvű kézirat. – Egy rövid lelkitükröt követően Assisi Szt Ferenc legendáját tartalmazza, mely szoros rokonságban áll a →Simor-kódex legendatöredékével. Az utolsó ítéletről szóló, félbehagyott prédikáció után egy Szt Jeromosnak tulajdonított regulafordítás zárja. A ~ nevét Dessewffy Virginia grófnőről nyerte, az Akadémia az ő közbenjárásával másoltathatta le. 1851: Bartakovics Béla egri érs. az MTA-nak adományozta, jelzete K 40. – Kiadásai: ~. Kiad. Komáromy Lajos–Király Pál. Bp., 1874. (Nyelvemléktár 3.) – ~. Kiad. Kovács Zsuzsa. Bp., 1990. (Régi M. Kódexek 11.) M.E.

Akad. Értes. 1903:569. (Katona Lajos: A ~ Ferencz legendái) – ItK 1926:264. (Timár Kálmán: Adalékok kódexeink forrásaihoz)