Magyar Katolikus Lexikon > V > Világbank


Világbank, Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (ang. International Bank for Reconstruction and Development): nemzetközi fejlesztési bank. – 1944: az ENSZ Bretton Woods-i konferenciáján a →Nemzetközi Valutaalappal (IMF) egyidejűleg hozták létre. Feladata kezdetben tőkeforrások bevonása és elosztása Eu háború utáni újjáépítéséhez. 1947: az ENSZ intézménye lett. 1948: az →Európai Újjáépítési Program (Marshall-terv) kialakítása után fő célja azon tagországok kölcsönökkel való segítése, ahol a nagy beruházásokhoz nem volt elegendő magántőke. A kölcsön ált. 30 é. szólt és kormányok v. kormánygaranciával magánvállalatok kapták. – A ~ tevékenységét a tagorsz-ok befizetései fedezik, melyeket IMF-kontingenseik és -kölcsöneik, ill. a világ tőkepiacain játszott hitelező szerepük aránya alapján számítanak ki. 1978: a ~ adósságának 80%-át az NSZK, Japán, Szaud-Arábia, Svájc és az USA állta. Kölcsönzési ügyeit negyedévenként fölülvizsgálják. – A ~ a tagországok számára technikai segítséget nyújt, terveket kiértékeltet, és az →Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja által fedezett fejlesztési tervekben végrehajtóként is részt vesz. Együttműködik nemzetk. és területi fejlesztési intézményekkel (→Európai Fejlesztési Alap). A ~ alá tartozik a Gazdaságfejlesztési Int., mely a tagországok fejlesztési programjaiban közvetlenül résztvevő kormányhivatalnokokat továbbképzését végzi. – A ~ segédintézményei a →Nemzetközi Pénzügyi Társaság és a →Nemzetközi Fejlesztési Egyesület. **

Pearce 1993:285.