Magyar Katolikus Lexikon > V > Vezér


Vezér, Pest, 1862. szept. 27.–1863. jún. 30.: politikai hetilap. – Megj. szerdán és szombaton. Szerk. Majláth Kálmán gr. Kiadó és ny: Kozma Vazul. – Előbb: Csatár (1861–62). 88

Szalády 1884:243.

Vezér, Vác, 1933. nov.–1934. febr.: a váci piarista gimnázium önképzőkörének folyóirata. – Megj. össz. 4 sz. Fel. szerk. és kiadó: Puskás Imre. Szerk. Varjú Pál. Ny: Gerő, Bp.; 1934. II: Kapisztrán, Vác. T.E.

Pest m. sajtóbibliogr. 1977:227. (1088.) – Kenyéri 1992:180. (93.) – (Sziklay–Szász: A m. sajtó évkv-e szerint 1937: III. évf., 1939: V. évf. is megjelent!)

Vezér Ferenc OSPPE ((Szaniszló, Szatmár vm., 1914. márc. 24. –Bp., 1951. aug. 3.): perjel, vértanú. – 1935. X. 8: lépett a r-be. 1941: sztelték pappá. 1944 őszén került Pálosszentkútra, ahol a nyilas hatalomátvétel után csak ~ és Könyves Imre Lajos maradt. 1945. IV. 2: a nagypénteki pol.mentes sztbeszéde miatt a helyi komm. párttitkár „nemzetellenes cselekmény” vádjával följelentette. A Kecskeméti Népbíróság Sághy Mihály tanácsa fölmentette a vád alól. – Állítólag a tanyai férfiakból őrséget szervezett a szovjet katonák garázdálkodásai ellen, ezért belekeverték a pálosszentkúti kb. 30 orosz meggyilkolásával vádolt Tóth Illés és társai perébe. 1951. III. 21: letartóztatták, pálosszentkúti ügyként a →Grősz és társai per (melyben IX. rendű vádlott volt), mellékpereként VI. 22–28: tárgyaláson a Bpi Megyei Bíróság Olti Vilmos tanácsa (főügyésze Alapy Gyula) 2.rendű vádlottként 1 rendbeli gyilkosságban, mint fölbújtót többrendbeli gyilkosságban, s „a népek háború utáni együttműködésének megbontására irányuló bűntettben” mondta ki bűnösnek, halálra ítélték és a Gyűjtőfogházban VIII. 3: fölakasztották. E per elítéltjei közül Farkas Sándor, Iványi Bálint Tóth István gazdákat, Tóth Illés pálosszentkúti vendéglőst, Petrus Gyula zsokét, Sánta Tóth István tűzoltót fölakasztották. – A Legfelsőbb Bíróság 1992. II. 17: ítéletét hatályon kívül helyezte, jó hírét helyreállította.  88

Pilinyi 1943:248. – Új Ember 1951. VII. 8. – Fehérváry 1990:89. („valószínűleg a pálosszentkúti per 6 vádlottja után végezték ki 1952. V. 28-án”) – Havasy 1990:426. – Balogh–Gergely 1992:251, 252, 296. – H.Varga II:61., III:47; 48., IV/1: 229. – Iratok igazságszolgáltatás tört-hez. 1995. III:914. – EH III:772. – Fehér Lovag 2006.IX. 29.

Vezér László (Újpest, Pest–Pilis–Solt–Kiskun vm., 1874. febr. 10.–Gyulafehérvár?, 1932. aug. 8.): gimnáziumi és teológiai tanár. – A gimn. Budapesten és Esztergomban, teol. tanulmányait Innsbruckban végezte. 1900. IX. 10: erdélyi egyhm-s pappá szent. Gyulafehérvárt aulista, 1901: a szemimárium tanulmányi elöljárója, 1906: Kolozsvárt a konviktusban elöljáró, 1923: gimn. tan., 1926: teol. tanár,M: A kolozsvári Szt József-finövelde 1912/13–1915/16. ért. Szerk. Kolozsvár, 1913–1916. 88

Schem. Trans. 1903: 223. – gyulafehérvári Közmüvelődés 1901: 62. – Ferenczi 2009: 362. Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)