🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Veszprémy
következő 🡲

Veszprémy (1882-ig Heinrich, 1923-ig Veszprémi) Dezső, vitéz (Érsekújvár, Nyitra vm., 1878. ápr. 8. – Eger?, 1940 u?): leánygimnáziumi igazgató. – Apja Veszprémi (1882-ig Heinrich) Gyula (előbb Jakab) könyvvívő, majd népbank ig. – ~ a gimn. 6 o-ában Érsekújvárt és Győrött tanult, 1899. IX.–1903: kilépéséig Pannonhalmán bencés növ., az egy. Bpen és Marseille-ben végezte. 1905: a bpi Tud.egy. 1905: m–lat. szakos tanári okl. szerzett. 1902. IX. 1–: Érsekújvárt a r. k. gimn. kisegítő tanára, 1903. IX. 1.–1905. VIII. 31: Nyitrán a piar gimn., 1905/06: a csíksomlyói r. k. gimn. h.tanára, 1906. II. 1–: uo., 1907. VIII. 1–: Szatmárnémetiben, 1908. IX. 18: Pozsonyban a kir. kat. főgimn. tanára. – 1914. VIII–1915: katona orosz harctéren, 1916 elejétől a pozsonyi tiszti isk. kiképzőtisztje. – 1916. VII. 21-: az Angolkisasszonyok felsőbb leányisk. gimn-má átszervezésére Egerbe hívták, a gimn. ig-ja lett. 1917: megszervezte a női felsőkeresk. isk. és 1920: a fiú felsőkeresk. isk-t is; az utóbbinak is 1940: (nyugdíjazásáig?) ig-ja. 1923. VI. 15: vitézzé avatták. 1934: tanügyi főtan. Az Orsz. Rákóczi Szöv. tb. tagja.– Írásai: Nyitram. Szle (1904/05), Az erdélyi r. k. státus tanárainak kongr. évkve (1906), Szatmár és Vid. (1908), Nyugatmo-i Híradó (1909/11, 13/14), Érsekújvár Érsekújvár és Vid. (1910), Kis M. Alföld (1910), Vágvölgyi Lap (1910), Egri Újs. (1916/19), Egri Hírl. (1914), Egri Népújs. (1920), Egri Egyh. Tudósító (1921–), A Gárdonyi Társaság első évkve, 1925-ös naptárral. (Eger, 1924), Galánthai gr. Esterházy Károly egri pp. emlékének ünneplése és [!] születésének kétszázados év-fordulója alkalmából. (Eger 1926: verse) M: Thaly Kálmán életrajza. 1. r. Pozsony, 1915. (u. az, 1. köt. Előszó: Haller István. Bp., 1928) – Az Angolkisasszonyok B. M. V. egri érseki r. k. 3 típusu leányközép isk. /leány gimn., felső leányisk. és felső kereskedelmi leányiskola/ ért. az 1916/17.–1917/18. isk.  évről. Közli. (2 db.) Eger, 1917–1918. – Szabadságharcunk költészete. Eger, 1921. Tali és széchi-szigeti Thaly Kálmán életrajza. 1–2. köt. Bp., 1928–31. Thaly Kálmán védelme. A 10 kuruc ballada hitelessége kérdésében. Uo., 1931. – A lelkigyermekség kis ösvénye. Írta Lisieuxi Szt Teréz. Ford. (Hol? mikor?) – Jegyzetek ágyúszó mellett. Toporoutz és Rarance. Miskolc, 1936. Toporoutzi és rarancei harcok. 2. r. (Részlet a „Jegyzetek ágyúszó mellett" c. kötetéből) H. n. [193?] – Ötvenéves orvosi praxisból sarjadó új eszmék és új elgondolások. Írta Jaksics Lajos S. a. r. és előszava. Szolnok, 1931. Az Angolkisasszonyok B.M.V. egri érseki r. k. leánygimn. ért. az 1934/35.– 1939/40. isk. évről. (6 db.) Közli. Eger, 1935–1940. – Ódái (1937: s. alatt jelzéssel). 88

Századunk névvált. 1895. – Kalmár 1907:48, 1910:174. – Barthos–Csetri 1925:79. – Barthos–Csetri–Luttor 1929:65, 1931:104. – A 10 é.Vitézi Rend 1921–1931. Bp., 1931:365. – M. társ. lex. 1931:236. – Strazimir. 1933:1074. Arck. – Hevesvmi ismertető. 1936. – Az Angolkisassz. érs. leánygimn. ért. Eger, 1937. – Jámbor 1938: 40. – Értesítők. 1997. 3: (7248–7253 7538–7555) – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)