Magyar Katolikus Lexikon > V > Veszprémi egyházmegye múltjából, A


Veszprémi egyházmegye múltjából, A, Veszprém, 1933–1949: könyvsorozat Pfeiffer János szerkesztésében és kiadásában. – 1. Lukcsics Pál–Pfeiffer János: A veszprémi ppi vár a kat. restauráció korában. 1933. – 2. Pehm József: Padányi Bíró Márton veszprémi pp. élete és kora. Zalaegerszeg, 1934. – 3. Bedy Vince: A felsőörsi prépság tört. 1934. – 4. Horváth Konstantin: Az Egyh. Értekezések és Tudósítások. (Az első m. kat. teol. folyóir.) tört. 1820–24. + Verseghy Ferenc és Horváth János levelezése (1819–1822) 1937. – 5. Molnár Ernő: A nagyjenő–tüskevári pálosktor. 1936. – 6. Aggházi Mária: A zirci apátság tp-építkezései a 18. sz-ban. 1937. – 7. Meszlényi Antal: Gr. Zichy Domonkos veszprémi pp. (1842–49) egyh. látogatása 1845–1846-ban. 1941. – 8. Hermann Egyed–Eberhardt Béla: A veszprémi egyhm. kv-kultúrája és kv-állománya a 19. sz. elején. 1942. – 9. Pfeiffer János: A veszprémi kápt. újkori statutumai (1667–1780) 1943. – 10. Pfeiffer János: A veszprémi egyhm. legrégibb egyh. látogatásai (1554–1760) 1947. – 11. Hermann Egyed: Kurbély György veszprémi pp. (1755–1821). 1947. – 12. Hoss József: A kaposvári pléb. tört. 1948. – 13. Petrák Mihály: Acsády Ádám veszprémi ppsége (1725–1744). 1949. T.E.