Magyar Katolikus Lexikon > V > Veszprémi Hírlap


Veszprémi Hírlap, Veszprém, 1893. márc. 18.–1944. okt. 8.: politikai hetilap, az egyházmegyei iroda hivatalos közlönye és egyházmegyei hivatalos tanügyi közlöny. – Várkonyi Dezső, mint a megyei és helyi érdekek független közlönyét indította. 1894. XII: megvette az újságot az Egyházmegyei Nyomda, és politikai lappá tette. Szerkesztésével Cholnoky Viktort bízta meg. 1896. XII. 25–1898. X. 2: a Veszprém Megyei Egyesült Ellenzék Végrehajtó Bizottsága volt a kiadó-tulajdonos, és az ellenzék közlönyévé változtatta. 1898. X. 2: ismét az Egyházmegyei Nyomda birtokába került, s a katolikus egyház helyi sajtóorgánuma lett. Hornig Károly mpp. az egyhm-i iroda hivatalos lapjává és tanügyi közlönnyé tette, amit 1918 végéig be is töltött. 1919–: politikai hetilap. – Megj. hetenként, 1919. I. 19–: hetenként 3x, III. 30–VIII. 10: szünetelt. VIII. 20–: hetenként 3x, 1921. I. 1–: hetenként 2x, 1922. X. 1–: hetenként, 1940. VI. 7–: hetenként 2x. Mindvégig az Egyházmegyei Nyomdában készült. – Főszerk. 1896. XII. 25–1897. I. 13: Vadnay Béla, 1919. I. 19–III. 30, 1920. III. 4.–1922. XI. 6: Hoss József, 1922. III. 4: Wohlmuth Imre, 1925. III. 1–1927. X. 16: Egerszegi Lajos, 1928. II. 19: Iker István, 1933. I. 1: Kovács István, 1933. IX. 10–1940. I. 21: Gludovácz József, 1943. XI. 28: Révai József. Fel. szerk. 1893. VI. 3: Várkonyi Dezső, 1894. XII. 2: Csolnoky Viktor, 1897. I. 3: Várkonyi Dezső, IX. 26: Tapolczai, 1898. I. 30: Várkonyi Dezső, X. 2: Kozma Kálmán, 1901. VI. 16: Szántó László, 1907. I. 6: Kertész Kálmán, 1910. XI. 6: Boronkay Miklós, 1911. III. 19: Luttor Ferenc, 1912. I. 21: Boronkay Miklós, 1913. III. 23: Hoss József, 1919. I. 19–III. 30: Ruppert Rezső, VIII. 10: Hoss József, VIII. 20: Ruppert Rezső, IX. 7: Hoss József, 1920. III. 4: Fassanok Gábor, 1927. X. 16: Egerszegi Lajos, 1928:II. 19: Kecskés Lajos, 1940. I. 21: Gludovácz József. 1940. I. 28: Gergely (Gludovácz) József, 1943. XI. 28: Szabó Ferenc. Szerk. Várkonyi Dezső, 1919. I. 19–III. 30., 1919. VIII. 20.–1920. III. 4: ifj. Matkovich László, 1925. IX. 27–1928. II. 19: Kecskés Lajos. Főmunk. 1893. V. 27-ig Matkovich Tivadar, 1919. I. 19–II. 4: Sándorfi Kázmér. Kiadó: Várkonyi Dezső, 1894. XII. 2: Egyhm. ny., 1896. XII. 25: Veszprém (vár)megyei Egyesült Ellenzék Végrehajtó Biz., 1898. X. 2: Egyhm. ny. Ny: Krausz Ármin fia, 1894. I. 20: Számmer Imre, Székesfehérvár; 1894. VI. 30: Egyhm. ny. – Melléklapja: Balatonmellék (1896–97). – 1919. I. 19: beleolvadt a Veszprémmegyei Újság (1911–19). M. Jné–T.E.

Veszprémi Hírlap 1893. III. 18:1.; 1894. XII. 2:1.;1898. IX. 25:1, 4.; 1898. XII. 18:4.; 1919. I. 5:1.; 1937. I. 1:5. – Kiss–Sziklay 1902:509. – Veszprém m. sajtóbibliogr. 1957:93. (247.)