🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Verbőczy
következő 🡲

Verbőczy István József, OCist (Veszprém, 1841. dec. 15.–Veszprém, 1904. márc. 4.): egyetemi tanár. –1858. IX. 17: lépett a r-be. 1866. IV. 5: pappá szent. Pécsett gimn. tanár. 1870: a bpi egy-en m. nyelvtud-ból és irodtört-ből mtanár. 1888: Magyarpolányon plnos, s a veszprémi egyh. ker. tanfelügy-je. – Fm: Szónoklattan. Pécs, 1870. – Költészettan. Uo., 1878.

Békefi 1896:380. – Szinnyei XIV:1083. – Schem. Cist. 1942:221.


Verbőczy István József OCist (Veszprém, Veszprém vm., 1841. dec. 15.–Veszprém, 1904. márc. 4.): főgimn. és egy. m.tanár. – 1858. IX. 17: lépett a rendbe, 1866. IV. 5: pappá szent. 1867. IX. 22: szerz. fog. tett, m–lat. szakos tanári okl. szerzett. 1864: Egerben, 1866: Pécsett főgimn. tanár, ahol m-lat-gör. és fr. nyelvet tanított. 1888: Polányban lelkész. 1870: a m. nyelvtud-ból és irod.tört-ből a pesti Tud.egy. a m. nyelvészet és irod. tárgykör m.tanárává képesítette; egy ideig a veszprémi egyházker. tanfelügyelője. – Cikkei: Pécsi Lapok (1869. 1. és 2. sz. Vörösmarty Zalán futása, Edömér álnéven); Tanáregyleti Közlöny (1871: kvism.) – M: Szónoklattan. Tanodai és magánhasználatra. Pécs, 1870. (2. kiad. Bp., 1878) – Költészettan. Isk. és magánhasználatra. Pécs, 1878. – Egyh. beszéd, melyet Szigetvárott a Zrinyi-emlékünnep évfordulóján 1880. szept. 7-én mondott. Uo., 1880. 88

Bartl–Felsmann 1869:54. – Felsmann 1873:76. – Wutz 1887:113. – OKTEK 1908. (Waldapfel János: ~) – Szinnyei XIV:1083. – Szentpétery 1935:686. – Congr. de Zirc. 1942:221. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

+++++++++++++++++++++ eddig olvastam Anna 2011. IX. 14.