Magyar Katolikus Lexikon > V > Veréb


Veréb György (†Róma?, 1424): püspök. – A p. udvar klerikusa volt, aki mint bullás 1397: sikertelenül próbálta elfoglalni a boszniai ppi széket és a zalavári apátságot, mint külföldit az 1397. évi törv. ettől eltiltotta. 1403. III. 9: hiába kapta meg IX. Bonifáctól a veszprémi ppséget s érte el, hogy a Vatikánban őt tekintsék a törv-es ppnek, Zsigmond kir. nem ismerte el kinevezését, az egyhm-ben meg sem jelenhetett. Amikor 1403. VII. 19: Nápolyi László kikötött Zárában, hogy birtokba vegye a m. trónt, ~ p. legátusként elkísérte. Részt vett annak megkoronázásán, s vsz. vele együtt távozott Mo-ról. A MA-ban a boszniai székről áthelyezettként (de a boszniai névsorban nem szerepel) 1403. III. 9–VII. 1: haláláig(?) veszprémi pp. Távozása után a p. udvarban élt. 1412. IX. 1: „akadályoztatásáig” Brandát nevezte ki a p. a veszprémi ppség ap. adm-ának azzal a kötelezettséggel, hogy jövedelméből évi 400 Ft évdíjat adjon ~nek. A veszprémi ppséget 1403. IX. 5–1407. V. 12: üresnek nyilvánítva Zsigmond annak javadalmát a világi Szécsi Miklósnak adta; a veszprémi pp. 1407: Albeni János. T.E.

Schem. B–D–S. 1856:6. (17.); 1862:5. (15.) (s.v. Gregorius); 1900:16. (15.) – Gams 1873:369. (18.) (1383–87: boszniai pp.) – Fraknói 1895:539. – MREW II:344. – Hodinka 1898:89. (18.) (1383–88: boszniai pp.) – Margalits 1900:705. – Lukcsics 1907:10. (34.) – Eubel I:142. (1383: boszniai pp.); 524. (1403. III. 9: veszprémi pp.) – Schem. Vesp. 1916:XIII. (34.) – Gašić 1944:18. – Mályusz 1984:211.