Magyar Katolikus Lexikon > V > Vendvidék


Vendvidék, Tótföld, Tótság: tájnév, a magyarul →vendeknek nevezett szlávok (szlovének) lakta nyelvterület a Magyar Királyság délnyugati határvidékén, a Lendva folyó mentén. – Vas és Zala vm. DNy-i vidékén, a Trianon előtti m. szóhasználatban csak a Tótföld, Tótság tájnév változata ismert; közigazg., pol., de néprajzi egységként sem létezett. 1920. VI. 4: a →trianoni béke a Szentgotthárd környéki falvak kivételével az egész ~et, népe akarata ellenére, a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságnak juttatta. A Dráva-bánságba osztott ~ magyarsága 1931: 7961 fő (az összlakosság 0,7 %-a) (Alsólendva és környéke) (→Mura Köztársaság, Murántúl). 88

Tud. Gyűjt. (1828:5. sz. Kossits József: A Magyar Országi Vendus Tótokról) – Deme László–Keleti József: Az ellenforr. Vas vm-ben és Szombathelyen. Szombathely, 1920. – Gratz Gusztáv: A forr-ak kora. Bp., 1935:141. – Hadtört. Közlem. 1964:203. (Kővágó László: Az 1919. évi szlovén-vidéki ellenforr-ról) – Rónai 1993:138.