🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Velősy
következő 🡲

Velősy Béla (Bp., 1900. nov. 3.–Bp., 1988. febr.): térképész őrnagy, cserkészvezető. – Elemi iskoláit Bécsben kezdte, 1908–: Bpen folytatta, a Egyetemi Kir. Kat. Érseki Gimn-ban tanult, ahol a Mária Kongr. prefektusa, 1918: éretts. 1921. X. 1–1946: a Honvéd Térképészeti Int. térképésze. A 1944: térképészképző tanf. őrnagy nevelőtisztje. 1946: a főv. fölméréshez került, 1948–61: nyugdíjazásáig a bauxit-aluminiumiparban térképész, de még 1977-ig dolg. – 1911. XII. 27: Kanitz István diák kezdeményezésére alakították az 5. sz. Kat. Egyetemi Gimn. (KEG) cserkészcsapatát, melybe ~ 1912: lépett be. Az I. vh. alatt a frontszolgálatos vezetők helyett a fiatal őrsvezetők, köztük ~ is csapatot vez. 1920–48: a csapat parancsnoka. Vezetőtársait a végzett diákok közül toborozta, ez az újítása sokat segített a cserkészmunkában. 1924: a II. (dániai) dzsembori kísérő csapatának őrsvez-je. 2 és fél é. a →Magyar Cserkészszövetség I. (bpi) Ker-ének vezetőtisztje és a Hárshegyi Cserkészpark egyik h. parancsnoka. 1933: a →Gödöllői Cserkész Világtalálkozón a szórakoztatási csoport h. vez-je. Közben évekig a 160. sz. Mátyás kir. cserkészcsapat  parancsnoka; részt vett a közp. táborok szervezésében, az őrsvez- és segédtiszt-képzésben. Temetése: 1988. II. 23. – Írásai: A Csodaszarvas jamboreeja. (Bp., 1934: Sporttéri élet és versenyek), Járjuk a vizet! (Uo., 1941). – M: A 25 é. KEG csapat . H.n., 1936. – Játékoskv. Szerk. 1–2. köt. Bp., 1939. – Természetjárás, térképismeret. Uo., 1940. (Cserkészpróbák kv-ei 1.) (2. kiad. 1941) – Bpen 1938. III–1941. VI. 1: a Vezetők Lapja, 1941. IX. 15– 1944. X. 15: a M. Cserkész főszerk-je. Bo.J.–Fe.Má.–88

Bodnár 1989:124. Arck. – Gulyás–Viczián XXXI. (kz-ban)

Velősy Elek (*1899 k.): számvevőségi tanácsos. – 1918: a MÁV (V.) kolozsvári üzletvezetőségén a számosztály hivatalnoka, 1929–39: a Pénzügymin. egyenesadó és jövedéki csop. előadója, 1940–44: Aknaszlatinán (II. o. főtanácsosként) a Sóbányahiv. számvevőségi főnöke. 1934: nevéhez fűződik az olcsóbb és havonta 4x-es oldalszámmal megjelent →Magyar Cserkész megszervezése. – Cikkei: bpi Nagyasszonyunk (1919/20), M. Cserkész (1927, 29/33), Kat. lex. 1–4. köt. (Bp., 1931–33: munk.), M. Kultúra (1932/34), Veszprémvm. (1932), pozsonyi Tábortűz (1933/34), Az új nevelés m. földön 1925–1935. (Bp., 1935: A cserkészet küzdelme önmagáért), Mo. és Lengyo. (Bp–Warszawa, 1936: Harcerstwo na Wêgrzech; A m. cserkészet), Karitász alm.. 1938. (Bp., 1937: Van szíve a m. falunak), M. Katolikus Akció (1941:1; 1943:9., 11. sz.). – M: A jó Isten hegedőse. Elb. Szt Ferenc idejéből. Írta br. Anna Krane. Ford. Bp., [1926] (2000 pld.) – Inkább a halált! Bp., 1933. (1 1/2 pengős regények) – Miska. A diadalmas cserkészgondolat regénye. Teleki Pál ajánlásával. Bp., [1933] (Kv-barátok kis kv-ei [I] 1.) [dramatizálva: Raáb Alajos: Az élet hősei. Cserkészszínmű. Bp., 1940] – Töretlen utakon. Elb. Bp., 1934. (Filléres cserkészkvtár 1.) – Az orosz titok. Írta J. K. Ford. Bp., 1935. (M. Kultúra kvtár 9.) – Mihály gazda házatája. Vallásos elb. Bp., 1943. (Actio Catholica népies füzetei) – Bpen 1934. V. 1–X. 1: és 1941. IX. 15–1944. VIII: a Magyar Cserkész főszerk-je, 1938. X. 1–: a Táborkereszt szerk-je. – Betűjegye: V. E. (Kat. lex. I–IV.). 88

MTC 1918:287; 1929:105/2; 1938:131/4; 1944:248. – Elavult kv-k jegyzéke. 1952:489. – A m. cserkészet 1989:396. – Gulyás–Viczián XXXI.(kz-ban)