🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vasvári
következő 🡲

Vasvári Aladár (Sztojkafalva, Szolnok-Doboka vm., 1904. jan. 7.–): plébános. – Magyarláposon, Kolozsvárt, Brassóban tanult, a teol-t Gyulafehérvárt végezte, 1926. VI. 27: pappá szent. Torján, 1926–27: Szárhegyen, 1927–31: a kolozsvári Szt Mihály-tp-ban kp. 1932: betegszabadságon Bpen, 1932–33: Brassóban kp., ~ alapította az Erzsébet u. kirendeltséget, 1933–39: Nagyszebenben az orsolyita zárda lelki ig-ja. 1939–75: nyugdíjazásáig Brassó plnosa. 1944–45: 7 hónapig internálták, 1950–55: ítélet nélküli rab Bukarestben, Jilaván, Feketehalomban és Brassóban, 1957–59: ítélet nélküli fogoly Brassóban. 1940–42: szerk. és nagyrészt maga írta a brassói Egyházközségi Tudósítót.

Schem. Trans. 1986:33. – Szabó Sámuel közlése (1990. IX.)

Vasvári Aladár (Sztojkafalva, Szolnok–Doboka vm., 1904. jan. 7.–Brassó, 1992. nov. után): plébános. – 1921: Brassóban éretts., a teol-t Gyulafehérvárt végezte, 1926: pappá szent. Torján, Gyergyószárhegyen és 1927: Kolozsvárt kp. Egy év betegszabadság után 1932: Brassóban kp., 1933: a nagyszebeni Orsolya-nővéreknél lelkiig. 1939–: nyugdíjazásáig Brassóban plnos. – 4x tartóztatták le, egyszer sem ítélték el, mégis 8 évet töltött börtönben: 1944. VIII. 24-től 1945. III. végéig a brassói internáló táborban, 1946. III. elejétől VI. 27-ig Bukarestben a Belügymin-ban, majd Pitestiben; 1949. V-tól VII. végéig a Belügymin-ban, Jilaván, 1950. IX. 17: a máramarosszigeti, 1955. III–: a brassói Securitate-börtön lakója, Feketehalom börtönéből 1955. VIII: ítélet nélkül elengedték. 1957. VIII. 23–1958: egy évet töltött a brassói Securitate épületében, ítélet nélkül hazaküldték. Mivel nem volt elítélve, visszatérhetett állomáshelyére. – Brassóban 1940. VI. 29–1943(?): az Egyházküzségi Tudósító pléb. lap szerk-je. 88

Cat. AJ 1940:76. – Hetényi Varga II:509. – Viczián 1995:186. (312.)

Vasvári Vid, Vitus de Monteferro, OFM (†1347. márc. 28. előtt): megyéspüspök. – Eredetileg minorita szerz. XXII. János 1332. X. 24: fölszólította Telegdi Csanád pp-öt, hogy ~t szentelje milkói pp-ké. Gamsnál ~val kezdődik a milkói pp-ök sora. Áthelyezték, a MA-ban 1337–47: a 16., a semat-ban 1334–46: a 19., Durdiknál (1866) 1335–46: a 16. nyitrai mpp., 1334. V. 11: erősítették meg. 1343. III. 26–1344. VI. 13: titkos kancellár. A Nápolyba András fiához utazó Erzsébet anyakirné kísérője. 1343. VI: András megkoronáztatása ügyében az avignoni követség tagja. – Utóda a milkói széken 1347. V. 11: Németi Tamás OESA; Nyitrán széke 1347. III. 18–VI. 3: üres, utóda 1347. VI. 7: Vásári  Miklós. T.E.

Pauer 1847:210. (s.v. Vitus) – Mendlik 1864:56. (16.) (s.v. Vasváry Vitus; 1335–46: pp.) – Idők Tanúja 1866. IX. 26. (16.) (s.v. Vitus) – Gams 1873:383. (1.) (s.v. Vitus, Argensis OFM) – Balics 1890:217. – Eubel I:368. (s.v. Vitus de Castroferreo; 1347 k.) – Eubel III:262. – Sánta 1914:27. (2.) – Schem. Nitr. 1914:8. (19.) (s.v. F. Vitus de Castro Ferreo, sew Vasváry ex Ord. F. F. Minorum) – Hóman–Szekfű II:179. (s.v. Vid)