Magyar Katolikus Lexikon > V > Vasárnap könyvtára, A


Vasárnap könyvtára, A, Arad, 1924–1930: az aradi képes hetilap könyvsorozata a katolikus hit s a tiszta erkölcs ápolására. – Számozott kötetei: 1. Szilágyi M. Dózsa: Örök igazságok a XX. sz-ban. 1924. – 2. Uő: Vezérfonal a társad- és közgtanhoz. 1925. –  3. Uő: Az újjászületés útja. (Sztbeszédek) 1926. – 4. Uő: A tasnádi fenyvesek közt. 1926. – 5. Váth János: Imitatio Christi. (Elb-ek) 1925. – 6. Dálnoky Nagy Lajos: Farsangi praeludium. 1926. – 7. Kövér Erzsébet: Versek. 1926. – 8. Uő: Magamban. Versek. 1926. – 9. Dálnoky Nagy Lajos: Krisztus lábainál. (Paul Verlaine: La Sagesse ciklusából) 1925. – 10. Barca, Calderon de la: A sztmise titkai. 1925. – 11. Baranyai István: Zene és morál. 1926. – 12. Mael Ferenc: Missa solemnis. Versek. 1926. – 13. Reményik Sándor: Gondolatok a költészetről. 1926. – 14. Szalacsy-Rácz Imre: Hulló csillagok – kuruc csillagok. Reg. 1926. – 15. Drosnyák János: Hegyoldalon. 1926. – 16. Vékony Albertné: Egy marék virág. Elb-ek. 1927. – 17. Járosy Dezső: Beethoven. 1927. – 18. Uő: Chopin. 1927. – 19. Nyíri Szabolcs: Soha. Versek. 1927. – 20. Monay Ferenc: Róm. levelek. 1927. – 21. Walter Gyula: Énekel a jóság. 1927. – 22. Ivánffy Tamás: Cipruslombok. 1928. – 23. Kiss Márton: Lelkem muzsikája. 1928. – 24. Járosy Dezső: Liszt. 1928. – 25. Monay Ferenc: Ezüstös oltár. Cikkek, beszédek. 1927. – 26. Boér Margit: Judit. Reg. 1927. – 27. Juhász Kálmán: A csanádi ppség. 1927. – 28. Drosnyák János: Mert szt a lant. 1927. – 29. Zsőgön Zoltán: Isten kezében. 1927. – 30. Lovich Ilonka: Költeményei. 1927. – 31. Erőss Alfréd: Az út. Versek. 1928. – 32. Bangha Béla: A jezsuita r. és ellenségei. 1928. – 33. Dálnoki Nagy Lajos: Mythológia. 1928. – 34. Kövér Erzsébet: Sziklaégen. 1929. – 35. Bogáts Rajner: Levelek egy baptistához. 1929. – 36. Monay Ferenc: A lateráni béke. 1929. – 37. Faragó János: A jellem. 1929. – 38. Karl János: Idegen tájakon. 1930. – 39. Cserny Rózsi: Gerhardiner Mária Terézia tiszt. anya életrajza. 1930. – 40. Magyar Bálint: Harangjáték. Versek. 1930. 88

Vasárnap 1930:500; 1931:480.