🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Varázséji
következő 🡲

Varázséji Béla (Vác, Pest, Pilis és Solt vm., 1864. ápr. 8.–Vác, 1939. máj. 25.): prelátus-kanonok. – Vácott tanult, 1886. IX. 3: pappá szent. Újpesten kp., 1888: hitokt., 1889: a bpi Tud.egy. egyhjogi dr. 1904: sztszéki tb. tanácsos, 1905: az →Újpesti Egek Királynője főplébánia plnosa, kibővíttette és jórészt újonnan berendeztette a tp-ot. 1909: csuti c. prép. Megalakította a Kat. Legényegyletet, melynek eln-e. Része volt a Kat. Kör megalakításában, melyben fölolvasásokat tartott; egyházzenei és énekkört is alakított. 1917: knk. – Írásai: Váci pályák, váci babérok (Vác, 1940: Matzenauer Oszkár emlékezete; Víz Zoltán emlékezete) – M: Gyászbeszéd, melyet Erzsébet kir-né ő felsége (1857. dec. 24. – 1898. szept. 10.) elhunyta alkalmából az újpesti r. k. tp-ban 1898. IX. 17. tartott. Vác, 1899. – M: A váci Rókus-kápolna története. Vác, 1930. (Váci népiratkák 3.) – A Váci Közlöny hetilap 1892. VII. 17. – XII. 24 és 1894. I. 4. – 1896. I. 12: fel. szerk. és 1892. VII. 15: kiadó-laptul., 1893. I. 1: laptul.; a havonkénti Újpesti Kath. Egyházi Tudósító 1916. I. 1. 1917. XII. 1: és kiadója. – Álneve: Kis Plutó (Váci Közl.) 88

Schem. Vac. 1901: 163., 1943: 83. – Kiss–Sziklay. 1902:505. – Egyh. Közl. 1909: 196. Arck. – Szinnyei XIV: 875. – Chobot 1917 959. – Irodt. 1939:158. – Kemény 1942:317. – Pest m. sajtóbibliogr. 1977:224. (1014., 1070.) – Mikrofilmek címjegyzéke 3. 1979:89. (503.) – Kenyéri 1992:178. (74.) – Viczián 1995:190. (1.917.) – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Varázséji Gusztáv, id. (Méra, Heves és Külső-Szolnok vm., 1824. máj. 5.–Vác, 1892. júl. 9.): ipar- és hitelintézeti pénztárnok, lapszerkesztő. – Neje: Dányi Beátrix, fiai: Gusztáv (1854–1887) lapszerk., Béla (1864–1939) prelátus-kanonok. 1848 őszétől mint váci nemzetőr a Délvidéken részt vett a rácok elleni küzdelemben. Pénztárnok, legutóbb a váci Ipar- és Keresk. Bank hivatalnoka és lapszerk. – A Váci Közlöny hetilap 1887. IV. 28. – 1892. VII. 7: fel. szerk. és 1881. VII. 3: (laptul. 1885. VII. 5.–XII. 31: kiadó Mayer Sándor), 1887. V. 1: laptul. 88

Váczi Közlöny 1887. 18. sz., 1892. 28., 29. sz. – Kiss–Sziklay 1902:505. – Szinnyei XIV: 876. – Kemény 1942:317. – Pest m. sajtóbibliogr. 1977:224. (1070.) – Mikrofilmek címjegyzéke 3. 1979:89. (503.) – Kenyéri 1992:178. (74.) Viczián 1995:190. (1917.)– Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Varázséji Gusztáv, ifj. (Vác, Pes, Pilis és Solt vm., 1854. nov. 27.–Vác, 1887. ápr. 25.): városi tanácsnok. – V. Béla bátyja. A gimn. 1–6. o-át Vácott, a 7–8. o-át magánúton Pesten végezte. 1873: vác-egyhm-i papnövendék, 1874. XI. 27: kilépett és 1875–78: a bpi Tud.egy. tört–földr. szakos hallg., ez idő alatt a M. Nemz. Múz. régiségi oszt. gyakornoka, 1879: a szegedi árvíz után a szegedi Öthalom-ásatások vez-je. 1880: Kistapolcsánban Keglevich István gr. családjánál nev., 1881. VII. 1–: a Váczi Közlöny hetilap szerk–tulajdonosa. 1885. XII. 23: Vác város tanácsnoka. – Cikkei: Tanulók Közlönye (1870: Növénygyűjtés módja), Váczi Közlöny (1879: 9. sz. Vácz és vidéke tudományos mozgalma, 16. sz. A váczvidéki múzeum-egylet, 1880–82., 1886) Figyelő (1880: Keglevich gr-ok mint költők), Archaeol. Ért. (1880: A szeged-öthalmi őstelep és temető), Pesti Hirl. (1881: 154. sz. Pünkösdi népszokások) sat. – A Váci Közlöny hetilap 1881. VII. 3. –1887. III. 21. fel. szerk.; 1881. XI. 26: a Szünóra alkalmi lap szerk. – Álnevei: Báléji Álmos (Szünóra); Plutó (Váci Közl. tárcák, versek), Figáró (Váci Közl. humoros írások).  88

Szalády 1884:242. – Egyetértés 1887. 114. sz. – Váczi Közlöny 1887. 18. sz. – Szinnyei XIV:876. – Kenyéri 1992:172. – Viczián 1995:190. (1917.)– Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)