Magyar Katolikus Lexikon > V > Vajnág


Vajnág, v. Máramaros vm. (Vonyihove, Ukrajna): g.k. parókia a v. munkácsi egyhm. talaborfalvi esp. ker-ében. – 1771: már létezett. Fatp-át Szt Miklós tiszt-ére szent. Akv. 1800-tól. Anyanyelve 1880: rutén. – Lakói 1940: 13 r.k., 284 g.k., 1154 g.kel., 9 ref., 354 izr., össz. 1814. **

Schem. Univ. 1842:296.

Vajó József András OPraem (Nagykapos, Ung vm., 1863. jún. 15. – Felsőnovaj, 1921. nov. 16.): tanár, plébános. – Jászón 1881. IX. 4: lépett a rendbe, 1886. X. 31: szerz. fog. tett, XI. 5: pappá szent. 1882: Innsbruckban egy. hallg., teol. dr. 1887: Jászón teol. tanár, 1891: tanár és ideigl. h.plnos, 1893: noviciusmester. 1898: Leleszen plnos. 1900: Jászón, 1902: Bpen a Norbertinumban a dogmatika tanára. 1908: Felsőnovajban plnos. – Írásai: Hittud. Folyóir. (1891: 513. Néhány szó szem-aink tantervéhez; 1893: 732. és 1894: 140. A vallási és erkölcsi eszmék fejlődése), Bölcs. Folyóir. (1891: 609. Az emberi ész természetes működése; 1898: A test viszonya a térhez), Kassai egy-i emlékkv. (Kassa, 1901: 207. A hittudományi karról általában), M. Áll. (1902: 240., 241. sz. A hit jogosultsága a tudományok körében)  – M: A hit. Bp., 1904. – A vallás és kinyilatkoztatás. Uo., 1906.  88

Kovács 1996:348. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Vajnág, v. Máramaros vm. (Vonyihove, Ukrajna): g.k. parókia a v. munkácsi egyhm. talaborfalvi esp. ker-ében. – 1771: már létezett. Fatp-át Szt Miklós tiszt-ére szent. Akv. 1800-tól. Anyanyelve 1880: rutén. – Lakói 1940: 13 r.k., 284 g.k., 1154 g.kel., 9 ref., 354 izr., össz. 1814. **

Schem. Univ. 1842:296.