Magyar Katolikus Lexikon > V > Vademecum füzetek


Vademecum füzetek, Szeged, 1934–1943: a Szegedi Piarista Diákszövetség füzetsorozata (az 1–10. köt. sorozatcíme: A Szegedi Piarista Diákszövetség „Vademecum” füzetei). – 1–2. Révai József: Útravaló a vakációra. (Levelek az önnevelésről egy nagydiákhoz). 1–2. köt. 1934–35. – 3. Uő: A nagydiák szabharca. 1936. – 4. Uő: Levelek a világnézetről. 1937. – 5. Diósi Géza: A 150 é. Etelka. 1938. – 6. Révai József: A boldogság útja. 1939. – 7. Diósi Géza: Horváth Cyrill önképzőkör (olvasó társ.) tört. (1840–1940). 1940. – 8. Megyer József: Bölcselet és bölcsesség. (Schütz Antal: A bölcs. elemei) 1941. – 9. Uő: Babits Mihály. 1942. – 10. Uő: Séta a szegedi piar. gimn. körül. 1942. – 11. Uő: Piar. földr. 1943. – 12. Emléklapok a 300 é. piar. jubileumról. 1943. 88