Magyar Katolikus Lexikon > V > Vadászfia


Vadászfia Miklós, Vadász, Venatoris, OSPPE (†Győr, 1428. aug. 30.): püspök. – A teol. magisztere, XXIII. János 1413. III. 5: nevezte ki szereti pp-ké, Eubel szerint mint Mo. jelöltjét, de VII. 31: a lengy. jelölt, Grueber Tamás OP is megkapta a p. bullát. A kettős kinevezést V. Márton szüntette meg, aki 1418. VII. 19: áthelyezte ~t a szkardonai székre, melyet üresnek véltek, de az nem volt az. ~ Hédervári János győri mpp. helynöke, 1415: győri knk. Sírkövét a győri Hédervári-féle kpnában egy gyóntatószék alatt Rómer Flóris megtalálta. – M: Compendium morale theologicum. Kz. a müncheni kvtárban. (jelzete: Clm. 8423., ill. Clm. 8824. mindkettő azonos címmel) – Utóda a szereti széken Sántánál 1413. VII. 31: Grueber Tamás OP, Gamsnál 1433. XII. 29. előtt Simon János; a szkardonain 1418: Péter OFM. T.E.

Gams 1873:365. (8.) – Schem. Jaur. 1876:15. (157.) (1415: győri knk.) – Kat. Szle 1899:808. – Eubel I:182. – Schem. S–K–S. 1902:11. (20.) (s.v. Spalatói Miklós, 1417 és 1426–28: szkardonai pp.) – Szinnyei XIV:1066. (s.v. Venatoris; „Terecensis episcopi natione Ungari”) – Sánta 1914:45. (4.) – Bedy 1938:320. (tévesen krétai pp-nek nevezte szereti [ceretensis] helyett!) – Domokos 1979:45. (sírkövének fényképével)