🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vadász
következő 🡲

Vadász Ferenc (Körmend, Vas vm., 1804. okt. 13.–Szombathely, 1861. máj. 24.): kanonok. – Szülők: Ferenc, Varasdi Anna. A teol. a KPI-ben végezte, 1829. X. 26: pappá szent. 1829–30: Ikervárott kp., 1831: Hegyfalun Horváth József családjánál nev., 1832. I – IX: baltavári kp. 1832–36: a szombathelyi szemin. tanulm. felügyelője és 1834–36: kápt-i karkp., 1836–58: a szem. egyh.jog és tört. tanára. 1840: teol dr. 1842: Vas vm. táblabírája. 1858: szegyh. knk. és a szemin. rektora. – Cikkei: Religio és Nevelés, Fasciculi Ecclesiastico-Literarii (1841. II. Succincta historia praetensae reformationis in Hungaria et Transilvania cum causis ejusdem propagationis)  88

M. Sion 1893:858. – Szinnyei. XIV:723. (+1862) – Géfin 1935. III:439. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Vadász György (Kisbodak, Pozsony vm., 1851. márc. 6.–Bp., 1905. júl. 6.): főgimn. tanár. – A gimn. Győrött elvégezvén, 1872. IX. 8: belépett a bencés r-be, 1876. VII. 2: egyszerű fog. tett, növendékként Pannonhalmán 4 é. teol. hallg., melyet mint esztergomi egyhm-i növendékpap Esztergomban végzett; 1878. VII. 1: a r-ből elbocsátották, 1879. VI. 20: pappá szent. Esztergom-Vízivárosban kp., 1880–96: lemondásáig a nagyszombati, 1897–1901. VIII. 12: nyugdíjazásáig az érsekújvári gimn. tanára. 1904. IV. 6–: az angyalföldi elmegyógyint. ápoltja. – Bencés növendék korában néhány éneket írt a Legszentebb Sziv Asszonya c. imaegylet számára; versei, cikkei: M. Sion (1873: Repülő hangok, 1874: Mennybemenetel, 1875: A compiegne-i apácák, 1879: Orosz egyh. és orosz erkölcsök), M. Állam (1874: 295. sz. Glória in excelsis Deo), Jézus szt. Szíve Hírnöke (1876. IV: Ének Krisztus kínszenvedéséről), Kat. Hetilap (1879: Esti harangszó Velencében), István bácsi naptára (1880: Isten, kir., haza, pályadíjas mű; 1880: Isten ujja. A közelebbi 25 év tört-e eseményeiből feltüntetve), Népnev. (1882: 8. sz. Fröbel-ünnep ) 88

Zelliger 1893: 532. – Kovács Kálmán: Az esztergomi tanítóképző-intézet multja. Esztergom, 1896: 114. – Schem. Strig. 1905: 281., 1907: 162. – Szinnyei. XIV: 724. – Bencés névtár 1802–1986. 1986:112. (872.) – Beke 2008: 768. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Vadász István (Nagyperkáta, Fejér vm., 1888. júl. 14.–Ercsi, 1917. ??): plébános. – A teol. a bécsi Augustineumban végezte, 1910. VII. 17: pappá szent., teol dr. 1911–13: Wimpffen gr. családjánál nev., 1914: Ercsi plnosa. – Írásai: Orsz.–Vil. (1902: elb.), Egyh. Közl. (1915) 88

Schem A-R 1910:121., 1916: 25. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Vadász (1886-ig Jäger) Lambert Antal OSB (Keszthely, Zala vm., 1820. márc. 24.–Tihany, 1886. febr. 1.): tanár. – 1837. IX. 16: lépett a r-be, 1845. VII. 26: szerz. fog. tett, VIII. 1: pappá szent. 1845–47: Sopronban hitszónok, 1847–49: Pápán, 1849–74: Komáromban gimn. tanár 1874–79: a dömöki apátságban lelkiatya,1879–86: Tihanyban lelkész. – Írásai: komáromi gimn. ért. (1854: Történeti kép a keresztes háborúk történetéből, 1859: A madarak és ezek mesterséges fészkei)  88

Századunk névvált. Bp., 1895: 237. – Szinnyei XIV: 724. – PN 1987: 77. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Vadász Miklós   →Vadászfia Miklós

Vadász Norbert Antal OPraem (Moson, Moson vm., 1880. szept. 8. – Győr, 1936. júl. 12.): tanár. – Csornán 1901. VIII. 15: lépett a rendbe, 1905.VIII. 15: szerz. fog. tett, Győrött VIII. 18: pappá szent. 1904–: Szombathelyen tanár, 1910: Türjén hitokt., 1910: Keszthelyen tanár, majd Türjén hitokt., Csornán konventtag és h. kvtáros, 1914: Szombathelyt, 1934: Keszthelyen tanár. – Írásai: Szombathelyi kat. főgimn. ért. (1905/06: 3. Kuncz Adolf dr. [1841–1905]; 1905/06: 9. Dukai Takács Judit [1795–1836]; 1907/08: 3. Vasvm. a m. irod-ban), Szombathelyi Újs. (1906: 28. sz. A Faludi Ferenc Irod. Társaságról), Bpi Hírl. (1908: 182. sz. Tompa Mihály letéte a premontreieknél) – M: Dukai Takách Judit élete és munkái. Bp., 1909. – Viszontlátásra. A harctéren küzdő m. diákok vigasztalására. Szombathely, 1917. – A premontrei kanonokrend Mo-on. Uo., 1920. – Vidám dunántúli apróságok. Keszthely, 1935. 88

Kovács 1996:347. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)