Magyar Katolikus Lexikon > V > Vörösváry


Vörösváry Ernő (Tornóc, Nyitra vm., 1867. dec. 26.–Piliscsaba, 1938. nov. 19.): tábori főesperes. – Szülők: Ferenc kántor-tanító, Oroszlányi Alojzia. A gimn-ot Pozsonyban, a teol. Esztergomban végezte, 1893. VI. 26: pappá szent. Magyardiószegen kp., 1894: Bpen hitokt., 1898: a II. ker. áll. tanítóképző hittanára. 1899: Vágkirályfán admin., Bpen hittanár, s még ez évben Bécsben tábori lelkész. 1904: Kismartonban (Sopron vm.) a katonai reálisk. hittanára. 1919. VIII.–1924: tábori főesp-ként nyugdíjazásáig a tábori lelkész központban Nagykanizsán és Szegeden szolgált, 1924-: nyugdíjasként Klotildligeten lakott. – Cikkei: Hasznos Mulattató, Kép. Csal. Lpk (1887), Hitszónoklati Folyóir. (1898/99), Alkotmány (1898, 1901: 277., 278. sz. A bécsi miniatűr-kiáll., 1902), Zászlónk (1913/16), Kath. Nevelés (1915), Szegedi Friss Újs. (1923), Szegedi Új Nemzedék (1923/24), M. Kultúra (1924). – M.: A hazugság útja, v: Hogyan járta meg a Miksa legény. Bp., 1893. (Népiratkák 79.) – A szegény asszony, v: Mit művel a polg. házasság. Uo., 1894. (U. az 87.) – A kath. hitoktatásügy múltja és jelene. Fölolvasás. Uo., 1898. – A kalandosok. Ifj. vj. 3 színben. Uo., 1910. – Emlékezzünk vértanúinkról. 1. Szemelliker Antal fülesi plnos. 2. Wohlmuth Ferenc császári plnos. Szeged, 1923. – A Katolikus Ébredés 1923: főmunk., 1924-: szerk. – Álneve és betűjegye: V. E.; Vigyázó Endre (Szegedi Új Nemzedék 1924) 88

Corvina 1910. 33. sz. – Szinnyei XIV:1351. – Schem. Strig. 1917: 400., 1938: 212., 1940: 331. – Nemz. Újs. 1928. XI. 20. – Pilinyi 1943:115.(élőként) – Beke 2008:803. – Gulyás-Viczián XXXI: (kz-ban)