🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vízy
következő 🡲

Vízy Lénárd Elek OPraem (Mezőkomárom, Veszprém vm., 1863. júl. 17. – Bp., 1937. ápr. 12.): tanár. – Jászón 1884. X. 12: lépett a rendbe, 1889. VIII. 20: szerz. fog. tett, 1890. I. 9: pappá szent. 1888 Kassán tanár, 1890: a bpi Tud.egy. egy. hallg., lat-gör. szakos tanári okl. szerzett, 1892 – 1923: Nagyváradon tanár. – Írásai: Nagyváradi prem. főgimn. ért. (1896/97: 3. és 1897/98: 77. és 1898/99: 1. A jászóvári prem. kanonokrend nagyváradi főgimn-nak tulajdonát képező tanári kvtár jegyzéke)  88

Kalmár 1907:137., 1910:160. – Kovács 1996:356. – Gulyás–Viczián XXX: (kz – ban)

Vízy Miklós (Keresztespüspöki, Borsod vm., 1892. nov. 12. – Bp., 1971. febr. 19.): kanonok. – 1917. VII. 16: pappá szent. Innsbruckban tanult tovább. 1918: Kisvárdán kp., 1921: Egerben papnev. int. tanulm. felügyelője, hittanár, 1923: teol. tanára, majd udvari kp. és érs-i aljegyző, 1924: érseki II. titkár, levtáros, sztszéki jegyző, 1925: érs-i titkár. 1926: p-i kamarás, 1934: drózói c. prép., h. irodaig., főszegyh-i knk, 1943. fősztszéki eln., 1944: Eger-Főpléb. plnosa.1946: zsinati vizsgáló, 1955: Tibolddarócon plnos., 1960: plnosi teendők alól fölmentve. – Cikkei: Egri Egyhm. Közl. (1924:146. Irod-i gyűlés; 159. Fel Rómába a szt évre! 1927:28. A világegyházról; 113. Néhány szó a papok öltözködéséről; 1928:2. Az egyh. liturgikus élete és a pap; 1930:25. Colligite fragmenta!; 47. A házasságkötés és a „tiltott idő”; 1931:5. Lelkipásztori eset. Katona házasságkötés; 141. Irod-i gyűlés; 1932:25. Kérdés a búcsúkkal kapcsolatban; 1933:176. Irod-i gyűlés; 1941:28. A kongreg., mint az Akció kiképző isk-ja; 1943:75. Felhívás az „Unio Apostolica” tagjaihoz”) – Az Egri Egyházmegyei Közlöny 1923. I.–XII: szerk. – Betűjegye: V. M. (Egri Egyhm. Közl. 1931, 33)  88

Schem. Agr. 1945:243., 1963:71. – Puskás 1979:190. – Diós 1999:241. (6448.) – Gulyás–Viczián XXX: (kz – ban)