Magyar Katolikus Lexikon > V > Vízkelety


Vízkelety Gyula József (Szombathely, Vas vm., 1907. dec. 12.–Bp., 1974. febr. 28.): sebész, urológus. – 1933: XI. 11: a Pázmány Péter Tudegy. orvosdr-rá avatta. 1934–38: a Szt Rókus Kórházban gyakornok, 1937: sebészetből, 1939: urológiából szakvizsgázott. 1938–46: a bpi Urológiai Klinikán tanárs. 1942–44: katona, 1946–74: a II. sz. Sebészeti Klinikán az urológiai rendelő vez-je és a klinika urológus szaktanácsadója. Újítása az 1939 k. szerk. urológiai vizsgáló eszköze: egy retrospektív cystoscop. – Cikkei: M. Urológia 1939:4. sz. (Új rendszerű retrospektív cystoscop; ném-ül: Zeitschrift für Urologie 1939:7. sz.), Ádám Lajos-emlékkv. Bp., 1947. (Kampó a húgyhólyag feltárásához), M. Sebészet 1955:2. sz. (Ureterkövek eszközös eltávolítása), Orvosi Hetilap 1964:48. sz. (Húgykőanalysis gyors mikroeljárással; ném-ül: Zeitschrift für Urologie 1965:5. sz.). – M: Első-segélynyújtás. Bp., 1940. (A M. Cserkészleány Szöv. kv-ei 8.) – A gonorrhea [!] az ált. orvosgyakorlatban. Írta Mulzer Pál Ford. Uo., 1942. 88

Pázmány Péter Tudegy. alm. 1934. – Orsz. Orvosi Kamara névjegyzéke 1939:208. – M. Orvosok Szabad Szakszervezetének névtára 1947:68. – M. Sebészet 1974:3. sz. (~) – MÉL III:843.

Vízkelety László (Bp., 1923. febr. 9.– Bp., 2007. máj. 23.): közgazda, cserkészvezető. – 1929–41: a bpi Németbirod. (Főreál)Isk-ban tanult, éretts. 1941–45: a József nádor Műszaki és Gazdaságtud. Egy. közgazd. karán végzett, 1946: drált. 1943–47: a M. Légiforgalmi Rt. (MALÉRT) forgalmi tisztviselője, 1948: a Külkeresk. Igazg. forgalmi előadója, 1949: MÁV-titkár, 1963: a Kőbányai Gyógyszerárugyár osztályvez-je, 1974–83: a Vegyipari Számítástechnikai Fejlesztéstechnikai Társ. szaktanácsadója. – 1933-: a kőbányai r.k. egyhközs. 306. sz. Szt Adalbert cserkészcsapatának tagja, 1936: őrsvez., 1940: s-tiszt, 1944: cserkésztiszt. 1944: a →Magyar Cserkészszövetség X. Bpi Cserkészker. vez. tisztje és a Szöv. propaganda vez-je. Táborok vez-je, 1945: csapattiszt, 1948: csapatának parancsnoka. 1949: a MÁV Lokomotiv Turista Szako. alapítója, 1949–60: természetjárója és tájfutója, mint ilyen 1950: az első hazai váltóverseny bajnokcsapatának tagja; a szako-ban évtizedeken át földalatti cserkészélet folyt. Volt cserkésztársaival egyik újraélesztője az 1938-as „Szt István Vándorlásnak”, amely 1952-: „Országos Kék Túra” néven terebélyesedett ki. 1952/53: az első természetjáró ötpróbák szervezője, 1952–60: a tájfutók edzője, a vasutas természetjáró mozg. orsz. szervezője, a tájfutó Vasutas Kupa kezdeményező bevezetője. 1953–70: a természetjáró és tájfutó versenybírói tanf. vez-je, orsz. versenybíró. 1956: részt vett a cserkészet újjáalakítási törekvéseiben, ezért 1956–62: minden sporttevékenységtől eltiltották. 1962: a középfokú tájfutó edzőképzés elindítója. 1963–89: a Bpi Természetbarát Szöv. és a M. Természetbarát Szöv. elnökségi tagja, okt. majd edzőbiz. vez-je. 1988: bekapcsolódott a cserkészet újjászervezésébe. 1990-: a M. Cserkészszöv. Orsz-os Intéző Biz. tagja, 1993–96: az „Országos Cserkész Tájékozódási Verseny” szervezője. Az I. M. Tájékozódási csapatbajnokság vez-je. – Cikkei, túra- és útleírásai: M. Cserkész, M. Turista, Természetjárás, Természetbarát Híradó (1965/69), Tájfutás (1970–), Turista Magazin (1971/91), Vasutas Természetjáró Híradó (1996–2007: 45 sz.). Közreműködött: Dvorák József: Temészetjáró versenyek rendezése. Kristóf Sándorral, Vígh Endrével. Bp., 1954. – M: A természetjárók magatartási szabályai. Bp., é.n. – A tájékozódási futás alapismeretei. Uo., 1973. (3. átd. kiad. Uo., 1982) (A tájékozódási futás kiskvtára 7.)] – A túravezetés ált. ismeretei. Összeáll. Uo., 1987. (Túravezetők kvtára 1.) – „Az ifjúság, úgy elrepül...”: 40 éves a Lokomotív T. E. 1949–1989. Szerk. Uo., 1989. – A vasutas természetjárás 40 éve, 1952–1992. Uo., 1993. – Tereptan, tájékozódás, térképolvasás. Uo., 1995. – A bpi vasutas tájékozódási versenyzés, 1949–1999. A Törekvés Sport Egyes. jubileumi kiadványa. Szerk. Zakariás Jánossal. Uo., 1999. – A Lokomotív Turista Egyes. 50 éve. Uo., 1999. – A bpi Tájékozódási Szöv. 50 éve 1951–2000. Uo., 2001. – Az Országos Kéktúra és akik végigjárták 1952-2001. 50 éves a Kéktúra mozg. Szerk. Közrem. Bokody József. Uo., 2002. – A vasutas természetjárás 50 éve. Uo., 2002. – Ki kicsoda a m. tájékozódási versenysportban? Szerk. Uo., 2002. – 35 é. a M. Tájékozódási Futó Szöv. Szerk. Uo., 2004. – Bpen 1984–88: a Túravezető [a Turista Magazin melléklete] és 1996–2007: a Vasutas Természetjáró Híradó, 1973–84: A tájékozódási futás kiskvtára sorozat (9 köt.) szerk-je. Bo.J.–Fe.Má.–88

Turista Magazin 1990. VI. – Ki kicsoda a m. sportéletben? Bp., 1995. III:304. (5937.) – Önéletr. (2007. IV.16.) – Bokody József közlése.