Magyar Katolikus Lexikon > V > Vécsy


Vécsy László (Kisvárda, Szabolcs vm., 1894. jan. 1.–Eger, 1976. szept. 3.): hittanár, egyházjogász, egyetemi tanár. – Egerben 1913. VI. 3: az áll. főreálisk-ban, lat. nyelvből VI. 6: a ciszt. főgimn-ban éretts., a teol. elvégzése után 1917. II. 2: pappá szent. Harsányban kp., XII. 1: Domoszlón kisegítő, 1918. VII. 3: Diósgyőr-Vasgyárban hitokt. X. 15: Keresztespüspökin kp. 1919: a kommün alatt egyik sztbeszéde után a vörös őrök Mezőcsátra hurcolták, a miskolci forr. törv-szék vádbiztosa szabadon engedte. 1919. IX. 5: Makláron kp., 1920. I. 31: Kömlőn kisegítő, 1921. VII. 17: Kápolnán, X. 14: Tiszafüreden hitoktató-kp. 1923. VII: Egerben hitokt., X: tanfelügyelőségi titkár. 1924. IX: az érs. tanítóképző hittanára. Szegeden 1927. I. 30: egyhjogi dr. 1927. X: a tanítóképző Pyrker J. László cserkészcsapatának parancsnoka. 1934–42: az Angolkisasszonyok érs. tanítónőképző int., 1936–42: az érs. r.k. polg. leányisk. ig-ja is. 1943: az Erzsébet Tudegy. mtanárává képesítette. 1944: az egri érs. jogakad. egyházjog, római jog tanára, az egyházjog és büntető perjog h. tanára, kari jegyzője, 1947–49: Egerben a M. Kat. Jog- és Államtud. Kar hitszónoka és tanára, 1948: dékánja. 1949–57: nyugdíjazásáig főszentszéki bíró. – Írásai: Vita Academica (1933/34, 1934/35: 3/4. sz.), Egri Egyhm. Közl. M: Az Angolkisasszonyok egri érs. r.k. tanítónőképző int. 1934/35–1937/38. é. értes. (4 db) Közzétette. Eger, 1935–38. – Az Angolkisasszonyok egri érs. r.k. polg. leányisk. 1936/37–1941/42. é. értes./évkv-e. (6 db) Közzétette. Uo., 1937–42. – Az Angolkisasszonyok B.M.V. egri érs. r.k. leánylíc., tanítónőképző int. 1938/39–1941/42. é. értes. (4 db) Közzétette. Uo., 1939–42. – Az egyházjogi büntető per sajátos szabályai. Uo., [1942] (Bibliotheca Academica 11.) – Makacssági eljárás az egyházjogban. Uo., 1943. (Uaz 14.) – Peregyesség az egyházjogban. Uo., 1944. (Uaz 18.) – A kiközösítés kifogása. Uo., 1944. (Uaz 19.) – A sententia definitiva a codexben. Uo., 1944. (Uaz 20.) 88

Schem. Agr. 1917:63; 1963:71; 1975:145. – Benkóczy 1928:227. – Bozóky Géza jelentése és javaslata a M. Kir. Erzsébet Tudegy. Jog- és Államtud. Karához V. L. egy. mtanárrá képesítése tárgyában. Pécs, [1943] – Irk Albert jelentése és javaslata ... ugyanannak tárgyában. Uo., [1943] – MTC 1944:518. – Tóth 1948:22. – Diós 1999:237. (6237.) – Értesítő 3:7329-36, 7483-88. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)