🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Véber
következő 🡲

Véber János (1874.–Sarud, 1939. ápr. 21.): plébános. – 1897: pappá szent., 1902: Szemerén, 1904: Pásztón, 1909: Kunszentmártonban kp., Gyöngyösön hitokt., 1928 (már): Tiszafüreden, 1938(?): Sarudon plnos. – Cikkei: Gyöngyösi áll. polg. leányisk. ért. (1909/10. Ünnepi beszéd április 11-én), Egri Egyhm. Közl. (1917:92. Gyöngyös pusztulása. [Tűzvész 1917. V. 21.]; 1919: 70. Gyöngyös a kommunizmus után; 1934: 123. Módszeres hitokt.; 1936: 9. A Polgári Kat. Missiók Heves vmben; 40. Emlékezés Pájer Antalra, a növendékpapság jubil. ünnepsége alkalmából; 1937: 43. Mintarajzok az el. I. oszt. hitoktatásához), Kat. lex. I–IV. (Bp., 1931–34), Gyöngyösi kalendárium. (Gyöngyös, 1937) – M: Az 1909. év a gyöngyösi kath. legényegyletben. Gyöngyös, 1910. – Mazzo di perle. (Gyöngyösbokréta) Ford. olaszra. Bp., 1937. – A Gyöngyösi Katholikus Egyházi Tudósító havilap 1916. I. – 1918: szerk.; Tiszafüreden a negyedévenkénti Legényegyleti Újság 1931. I. – IX: főszerk. – Betűjegye: V. J. (Kat. lex. I/IV.) 88

R. k. egyetemes névtár. 1902:333., 1904:301., 1909/10:300. – MKA 1928:176., 1929:200., 1930/31:198. – Schem. Agr. 1940:221. – Kemény 1942:101. – Szolnok m. sajtóbibl. 1868–1972. Szolnok, 1976: 86. (157.) – Puskás 1979:190. (2429, 2548, 3656, 3738, 3766, 3863) – Viczián 1995:191. (493.) – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)