🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vásári
következő 🡲

Vásári Miklós, Szügyi (Vásári, Bihar vm.–1358. máj. 12. v. aug. 19.): érsek. – Némely forrás Frankó Miklóssal egy személynek tekinti. Anyja Telegdi Csanád esztergomi érs. nővére volt. 1331: Csanád érs. palliumot kérő róm. követe és Erzsébet egyik kísérője itáliai útján. 1339 e. egri knk. 1339: mint esztergomi nagyprép. tűnt föl az okl-ekben, képzett jogász, de még csak alszerpap; az egri és zágrábi kápt-ban is javadalmas. 1344. II. 16: mint kir. követ kérte a p-tól, hogy neki és családjának haláluk órájára teljes bűnbocsánatot és szülőhelye Vásári Szt Márton tp-ának búcsúengedélyt adjon. A MA-ban (Monoszlói Miklós néven) 1347. V. 23: vál., 1347. VI. 22–1348. VII. 8: vál. és megerősített, 1348–1350. I. 11: tényl. nyitrai mpp., ahonnan Zágrábba helyezték át. Kollányi szerint 1349 elején jelölték a zágrábi ppségre de még abban az évben áthelyezték kalocsai érs-nek, de 1350. I. 11: már esztergomi érs. – A MA-ban (Monoszlói Miklósként) 1349–1350. I. 11: kalocsai érs., ahonnan áthelyezték. 1351. I. 9–II. 27: vál. és megerősített, 1350. I. 11–1358. V. 12: esztergomi érs. (Monoszlói Miklósként) 1352–56: kir. kancellár. – Utóda Nyitrán 1350. X. 30: Fraknói István, 1349: Zágrábban, Kalocsán 1350. II. 18: Lackfi Dénes, Esztergomban 1358. VIII. 29: széke üres, utóda 1358. VIII. 29: a kir. kancellárságban és XI. 9: az esztergomi széken Frankó Miklós. T.E.

Török 1859:74. – Idők Tanúja 1866. IX. 26. (Durdik) – Mendlik 1864:28. (34.) (s.v. Monoszlói; 1350–58: esztergomi érs.); 56. (17.) (s.v. Monoszlói; 1347–49: nyitrai pp.); 78. (s.v. I. Miklós 1349: kalocsai érs.) – Gams 1873:375. (s.v. Nicolaus de Monoszlo; 1347. V. 23–1350. I. 11: nyitrai pp.; Zágrábba helyezve); 387. (s.v. Nicolaus; 1350. I. 11–1356. X. 21: zágrábi pp. Kalocsára helyezve); 372. (s.v. Nicolaus; 1349–1350. I. 11: kalocsai érs.; Esztergomba helyezve); 380. (s.v. Nicolaus de Monoszló, 1350. I. 11–1358. IX: esztergomi érs., utóda az 1358. IX: széküresedés után a kalocsáról áthelyezett Miklós). – Kollányi  1900:44. (s.v. Szügyi v. Monoszlói v. Vásári Miklós; †1358.) – Eubel I:368. (s.v. Nicolaus de Monoszlo; 1347. V. 23: nyitrai pp.); 537. (Miklós v. nyitrai pp.; 1350. I. 11: zágrábi pp.); 197. (Miklós v. zágrábi pp.; 1356. VIII. 4: kalocsai érs.); 465. (Miklós v. kalocsai érs., 1358. X. 8: esztergomi érs.). – Schem. Nitr. 1914:8. (s.v. Nicolaus de Szügy et Vásári; 1347–49: pp.; utóda 1349: Frankó Miklós) – Schem. Strig. 1918:XXIV. (37.) (s.v. Nicolaus Frankay de Monoszló; 1350. II. 11–1358. IX. 3: esztergomi érs.); 1982:44. (37.) (s.v. Vásáry) – Schem. Col. 1897:8. (33.) (s.v. Nikolaus de Vásári; 1349: érs.); 1942:16. (33.) (s.v. Szügyi Miklós; 1349–50: kalocsai érs.) – Jászay 1982:86. (s.v. Vásári) – Kolarić 1995:123. (s.v. Miklós, 1350–56)