🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vártán
következő 🡲

Vártán, Szt, Mámigonián (5. sz.–Ávárájr, Perzsia, 451. jún. 12.): örmény tartományi kormányzó, az örménységet tűzimádásra kényszerítő perzsák ellen fölkelés megszervezóje. – A döntő csata árulás miatt elveszett. Az ütközetről, melyben 1056 örm. nemes is elesett, Vártánánc néven a →hatvanadvasárnap utáni csütörtökön emlékezik meg az örm. egyh. A gyászünnepet a bpi örm. kat-ok is megtartják. E vallásháború miatt az örm. főpapság nem vehetett részt a →kalkedoni zsinaton, ami végül is egyházszakadáshoz vezetett. K.D.

Korbuly Domokos: Az örm. kérdés. Bp., 1942.

Vártán, São Paulo, 1954. márc. 15.–1955. aug.: ifjúsági és gyermek folyóirat. – Megj. évente többször (az egyh. és nemz. ünn-ekre), 12 old. Fel. szerk. Simon Bálint. Szerk. Tóth Veremund. Kiadó: Mécs László Önképzőkör. – A gyermekek m. nyelvgyakorlását és a nemz. tudat megőrzését szolgálta. T.E.

Mildschütz 1977:131. (800.)