🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Városy
következő 🡲

Városy Gyula, veszprémi (Zombor, Bács-Bodrog vm., 1846. aug. 13.–Kalocsa, 1910. okt. 28.): érsek. – A teol-t kalocsai egyhm-sként Bpen a KPI-ben végezte. 1870. VII. 26: pappá szent. Csonoplyán kp., 1873–75: Bécsben az Augustineumban tanult tovább, teol. dr. 1875: Kalocsán érs. levtáros, 1878: kvtár ig., 1880: a kisszem. vicerektora és a szem. tanára, 1887: a szem. rektora. – 1887. XII. I: tb., 1888. V. 1: ifj. mesterknk. 1893. VIII. 21: tiszai, 1895. IV. 17: bácsi, 1897. VIII. 15: szegyh. főesp. 1889: babolcsai c. apát. – 1898. II. 16: Bpen a KPI rektora. A kir. 1901. XI. 1: nev. ki székesfehérvári mpp-ké, XIII. Leó XII. 16: erősítette meg. 1902. I. 19: Bpen az Egyetemi tp-ban pp-ké szent. 1902: nyomdát vásárolt, melyet Páduai Szt Antalról nev. egyhm. nyomdaint. néven 1903. I: helyezett üzembe. 1905. VII. 3–15: egyhm. gregorián tanfolyamot rendezett Székesfehérváron. 1905. XII. 11: kalocsai érs. 1906–08: végiglátogatta pléb-it, Tiszakálmánfalván tp-ot és pléb-t alapított, hitközségeket szervezett, 330.000 K-s költséggel helyreállíttatta a kalocsai szegyh-at, megszervezte az egyhm. Örökimádást, kat. egyleteket hozott létre. – Fm: Astricus sedi suae Colocensi servatus. Kalocsa, 1879. – – Cikkei az Új Magyar Sion (1881), Kath. Hetilap (1881), Történelmi Tár (1885), Religio (1885–86), Magyar Állam (1886) és Századok (1886) c. lapokban és a kalocsai sematizmusban (1885, 1886). –  M: Astricus sedi suae Colocensi servatus. Kalocsa, 1879. – A kat. isk-ügy Mo-ban. 1–2. rész. Uo., 1882. (Névtelenül) – XIII. Leó p. és az iparosok. Uo., 1885. – Honoribus excellentissimi ac reverendissimi domini domini-archiepiscopi colocensis. Kalocsa, 1906. – Utóda Székesfehérváron 1905. X. 17: Prohászka Ottokár, Kalocsán 1914. V. 4: Várady Lipót Árpád.

Pallas XVI:662; XVIII:764. – Schem. Col. 1897:148; 1975:30. – Ogy. alm. 1901:185; 1906:25; 1910:17. – ~ kalocsai érs. üdvözlete székfoglalója alkalmából Kalocsa, 1906. – Szinnyei XIV:943. – Winkler 1926:48; 1929:135. – MÉL II:965. (s.v. Várossy) – Schem. AR. 1977:127. Arck. – SZÜN 2001:27. (Gódány Erika: ~ székesfehérvári pp. [1901–1905])