Magyar Katolikus Lexikon > V > Városi


Városi (?-ig Vodicska) István (Esztergom, Esztergom vm., 1905. nov. 23.–Esztergom, 1978. dec. 17.): kanonok, költő. – Az esztergomi bencéseknél éretts., a teol-t a KPI-ben végezte, 1929. VI. 29: pappá szent. Endrefalván, 1930: Bp-Zuglóban kp., 1931:  teol. dr. 1932: Bp-Lipótvárosban kp., X: Esztergomban a Hittud. Főisk. erkölcstan és szónoklattan tanára s a gimnazisták lelkiig-ja. 1936: zsinati és prímási szentszéki kötelékvédő. 1940: zsinati vizsgáztató, 1942: egyuttal az érseki tanitóképző internátus rektora, 1944-ben hittanárok vizsgázatatója. 1954. VI. 30: esztergomi knk. 1955: tanárkodását befejezte. – Verseit a Kat. Szle, a Vigília és az Új Ember közölte; a morális rovat szerk-je a M. Kultúrában. – 1941: a SZIA III. o-a tagjává vál. – M: A Napszemű ember. Versek. Bp., 1932. – Vérzik a harangok nyelve. (Versek) Esztergom, 1936. (M. Sion kv-ek 2.) – Dimidius. Drámai költ. Bp., 1939. – Isten törv-ei a világrendben. Uo., 1941. (Actio Catholica 82.) – Áldás a hegytetőről. Versek. Uo., 1942. – A Könyvek Könyve. Uo., 1942. – A 2 ap-fejed., Szt Péter és Szt Pál. Uo., 1943. (Actio Catholica népies füzetei) – Szt Ágoston a ker. tanításról.  Ford., bev. és jegyz. Uo., 1944. – Ezeket írjuk nektek. Uo., 1944. – Hét nap. Uo., 1947. – Szt Ágoston Vallomásai. Ford. Uo., 1975. 88

Schem. Strig. 1938:211; 1982:411. – SZIA tagajánl. 1941:26. – Sziklay 1941:57. – Vigilia 1955:11. sz. (Szeghalmi Elemér: ~) – Új Ember 1976:2. sz.; 1979:1. sz. – Kat. Szó  1979:2. sz.; 1984:17. sz. – Beke 1986:179. (78.)