🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Várnagy
következő 🡲

Várnagy (?-ig Weszner) Antal (Hőgyész, Tolna vm., 1923. okt. 27.–Pécs, 2001. ápr. 7.): teológiai tanár. – 1947: pappá szent., Hímesházán, 1951: Magyarkeszin, 1953: Bátaszéken kp. 1960. IV. 25: a szekszárdi rendőrségre idézték, letartóztatták. IX: a bpi Fő u. börtönbe vitték, ahol XII: a „népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló fegyveres szervezkedésben való részvétel” vádjával 9 év börtönre, 5000 Ft vagyonelkobzásra ítélték. Márianosztrán és a Gyűjtőfogházban raboskodott. 1963. III. 29: a részleges közkegyelemmel szabadult. Szigetvárt, 1971: Pécs-Szigeti külvárosban kp., majd plnos. 1978: kápt. levtáros. 1980: sztszéki bíró, helynök. 1990: a pécsi szem. liturgika tanára. – M: Liturgika. Abaliget, 1993, 1995, 1999.  88

Schem. Qu. 1981:290. – Havasy 1990:409. (2 év 1961. II–1963. III: börtönben) – Hetényi Varga I:341. Arck.

Várnagy Elemér, id. (Szabadszentkirály, Baranya vm., 1905. máj. 19.–Pécs, 1956. szept. 9.): jogász, cserkészvezető. – Pellérden és a pécsi ciszt. gimn-ban tanult, 1916–: itt a 47. sz. P.C.F. cserkészcsapat első őrsének tagja és segédőrsvez-je. 1921: önkéntes katonaként éretts. 1927: az Erzsébet Tudegy-en jogi és államtud. dr. 1928: Pécs város közigazg. fogalmazója, 1929–40: II. o. aljegyzője, 1944: a közigazg. és népjóléti üo. vez. tanácsnoka. 1942–44: az Erzsébet Tudegy. előadója. Számos ünnepség szónoka, pl. a máriagyüdi zarándoklatokon. A Pécsi Atlétikai Club (PAC), 1934: a M. Úszó Szöv. üv. alelnöke, uszodaépítő, úszóedző és labdarúgó vezető. 1944. XI. 29: Pécs szovjet megszállása után azonnal B-listázták, a népbíróság 11 hónapi börtönre ítélte. 1946: szabadult, házi őrizetbe került, 1953-ig rendőri felügyelet alatt állt. A pécsi Szt Ferenc pléb. pénztárnoka és könyvelője. – Pécsett 1942. IV–1944. VI/VII: a népjóléti üo. Szociális Értesítő havilapja és 1943. IV. 1–1944. IX: melléklapja, a Bajtársi Szolgálat havilap fel. szerk-je és kiadója. Bo.J.–Fe.Má.–88

MTC 1928–44. – Kalotai 1933:437. – Baranya m. sajtóbibliogr. 1832–1984. Pécs, 1992:17, 713. – ifj. Várnagy Elemér közlése – Gulyás–Viczián XXXI. (kz-ban)

Várnagy Elemér, ifj. (Pécs, Baranya vm., 1930. nov. 12.–): egyetemi tanár, cserkészvezető. – Pécsett 1941–49: a Nagy Lajos Gimn-ban, 1953–56: az Áll. Ped. Főisk-n, 1966–69: a József Attila Tudegy-en tanult, 1971: bölcsészdr-rá avatták. 1978: a nevelés- és okt-elmélet kandidátusa. 1955: Olaszban (Baranya m.), 1961: Pécsett ált. isk., 1965: Pécsett főisk. ill. egyetemi tanár. 1995–99: a Zsámbéki Kat. Tanítóképző Főisk. romológia tanszékvez. főisk. tanára. – 1937: a 650. sz. Bornemissza Gergely cserkészcsapat kiscserkésze, 1942: a 47. sz. P.C.P. Szt László kir. cserkészcsapat tagja. 1945–: a Zerge őrs őrsvez-je, a földalatti cserkészmunkában a „Dakota törzs” főnöke. 1989–: a cserkészet újjáalakítása után a →Magyar Cserkész Csapatok Szövetsége VI. Pécsi Cserkészker. vezetőképző tanf-ain és táborain kiképző. 1990–94: a Ker. Pedagógiai Nyári Egy. szervezője. 1990–: a Pécsi Tudegy. Neveléstud. Tanszékén, 1994–: a Zsámbéki Kat. Tanítóképző Főisk-n A cserkészet pedagógiája c. koll-okat szervezett és vez. 1995–: a Pécsi Tudegy. Bölcs. Karán, 1999–: az Apor Vilmos Kat. Főisk-n, 2000–: a Kaposvári Egy-en előadó. – Írásai: A cigánygyermekek nevelése, oktatása. Nemzetk. tud. konferencia, Pécs, 1979. II. 15–17. (Bp., 1979: A cigánytanulók megismerési folyamatainak néhány sajátossága), Az oktató-nevelő munka a ped. és pszichológiai kutatások tükrében. (Pécs, 1979: Törekvések a cigánytanulók eredményesebb isk. munkájának biztosítására), A szocialista nevelés, a szocialista nevelőisk. (Bp., [!1982]: Cigánytanulók problémáinak vizsgálata néhány baranyai településen), utószava: Cigányország útjain. Írta André Barthelemy. Ford. Kohlmann Ágnes. (Abaliget, 1992) – M: Tanulm-ok a Pécsi Tanárképző Főisk. cigánykutató munkacsoportjának vizsgálataiból. Szerk. Pécs, 1978. – Mi a cserkészet? Tájékoztató a szülők részére. Bp., 1992. (Cserkészvezetők kiskvtára, 9.) – Ciszt. pedagógia. Pécs, 1993. (JPTE BTK Ped. Tanszék és a Pécsi Ciszt. Ped. Műhely kiadása) – „Emberebb ember”. Uo., 1994. (Sík Sándor pedagógiája a „Fiatal Magyarság”-ban 2.) – Romologia andragogica. Szöveggyűjt. Uo., 1999. (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat) –Kat. világiak a magyar közéletben. Bp., 2000. – A hátrányos helyzet ped-ja. [Bp.], 2000. (A 7 szabad műv. kvtára) – Pillanatképek a katakomba cserkészet élete történetéből. Uo., 2004. – A M. Pedagógia szerk. biz. tagja. Bo.J.–Fe.Má.–88–s.k.

Ki kicsoda? 2000. II:1706.

Várnagy Viktor (Stolac, Bosznia-Hercegovina, 1906. febr. 21.–Pécs, 2003. máj. 15.): zenetanár, cserkészvezető. – Édesapja a Mostar (Hercegovina) melletti Stolacon a katonazenekar zenemestere. Halála után 1909: ~ édesanyjával Pécsre költözött, a ciszt. gimn-ban éretts., majd keresk. tanonc. A ferencesek tp-ában vesperás-szólókat énekelt, rövidesen megalapította a Szeráfi Kórust. 1936–55: sport és cipő kiskereskedő. A II. vh-ban hadifogolyként Szibériába került, a táborban lelkész nem lévén, mint „civil-plébános” vasárnaponként ő tartotta az imaórákat. 1956–82: nyugdíjazásáig az Orsz. Filharmónia pécsi irodájának kirendeltségvez-je. – 1922: a gimn. 47. sz. cserkészcsapatának tagja, hamarosan vez. képesítést szerzett. 16 évesen Vizsy Pál kp-nal egyik megszervezője a pécsi 217. sz. Keresztény Munkás Ifjú cserkészcsapatnak, amelynek haláláig tagja maradt. 1924: megalapította a cserkészcsapat zenekarát. Éveken át a balatoni sétahajókon muzsikálva összegyűjtötték a nyári táborozásuk költségeit. 1926: részt vett a →Nemzeti Nagytáborban. 1932: vízből mentésért „Életmentő Kitüntetés”-t kapott. 1933. VIII: a IV. →Gödöllői Cserkész Világtalálkozón ~ vezette a Pécsi Cserkészker. fúvószenekarát. 1936: létrehozta a pécsi Cserkészboltot, melynek megszüntetéséig tulajdonosa. 1945 nyarán romeltakarító tábort rendeztek az ormánsági falvak megsegítésére. 1947: fakitermelést vállaltak a Mecsekben, 1948: Szedres (Tolna vm.) új tp-ának alapjait ásták ki. 1956–: a „katakombacserkészet” időszakában a Filharmónia irodáját a földalatti cserkészet találkozóhelyévé tette. Ott lehetett elolvasni a külf-ről becsempészett cserkészlapokat. A Pécsi Liszt Ferenc Kórus alapító tagja, a Pécsi Szimfónikus Zenekar adm-a, vez-je. 1988: a hazai cserkészet újjászületésekor a →Magyar Cserkész Csapatok Szövetsége VI. Pécsi Ker-ének elnöke, majd haláláig tb. eln., a pécsi Cserkész Baráti Kör alapítója. Bo.J.–Fe.Má.–88

Ki kicsoda a m. zeneéletben? 1988:493.