🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vándorfy
következő 🡲

Vándorfy János (Gyöngyös, Heves és Külső-Szolnok vm., 1866.–Kenderes, 1912. febr. 26.): plébános. – 1889: pappá szent., káplánkodás után 1895: Bánhorváton h.plnos., 1905: Kenderesen h.plnos, 1910(?): plnos. – Cikkei: Egri Egyhm. Közl. (1902:115. A gyónócédula; 1903:2. A káromkodás, mint szokásos bűn; 1907:8. dr. Rétay Gyula 1840–1906 [nekr.]); Kath. Néplap, Alkotmány. – M: Jászapáthi város egyházának jelene és múltja. Eger, 1895. – Egyházi beszéd, melyet Szt. István kir. ünnepén, elmondotta a bécsi kapucinusok tp-ában 1907. aug. 20-án. Uo., 1907. – Kz-ban maradt: Privilegium Canonis kül. tek. a m. törv-ekre. (Pályanyertes mű az egri joglíc. 1889. évi pályázatán) 88

R. k. egyetemes névtár 1902:336. 1909/10:300. – Heves vm. [1909] – Schem. Agr. 1912:187. – Bíró 1955:476. – Puskás 1979:190. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)